Hodnotové systémy - Aktivita pro inspiraci

Zařazeno v tématech

Typ školy: Gymnázia


Pro žáky:
1. ročník - Střední školy / Gymnázia
2. ročník - Střední školy / Gymnázia
3. ročník - Střední školy / Gymnázia
4. ročník - Střední školy / Gymnázia

Abstrakt

V průběhu aktivity žáci poznávají, že jejich chování je motivováno hodnotami a že různé hodnoty mohou být zdrojem osobního konfliktu. Žáci v aktivitě kategorizují hodnoty podle kritérií. Zamýšlí se nad hodnotovým systémem.

Pomůcky

Kartička se seznamem 20 hodnot (viz aktivita)

Vlastní formulace cílů

Žáci popíší, jak ovlivňují hodnoty jejich chování.

Žáci kategorizují hodnoty podle různých kritérií.

Časový rozsah
1x 45 min
Popis uč. jednotky

Motivace: V moderní společnosti můžeme - a musíme - vybírat hodnoty, o nichž si myslíme, že jsou pro nás důležité a smysluplné. Při této volbě využíváme osobní svobodu, přesvědčení a názory, ale také svobodu slova při sdělování našich názorů na veřejnosti. Proto se aktivity obsažené v této kapitole zabývají klíčovým principem lidských práv - svobodou jednotlivce.

Osobní svoboda je spjata s potřebou výběru. Svobodní lidé mohou být velice osamělými lidmi. Nikdo nám nemůže a nedokáže říci, čemu věřit nebo jaké hodnoty bychom si měli zvolit. A my si musíme vybírat - jak jinak bychom se dozvěděli, co je v životě důležité? Výběr hodnot je tedy klíčovým problémem mladých lidí při jejich úsilí o nalezení odpovědi na otázku: Kdo jsem? Jaká je moje identita?

Z jiného hlediska, z hlediska společnosti jako celku, zjišťujeme, že svoboda jednotlivce vede k pluralistické společnosti, kdy se její členové řídí různými hodnotami a přesvědčením. Pluralismus může být zdrojem konfliktu. Vyvstává tak otázka, na jakých hodnotách je naše společnost a demokracie závislá, například uznání kompromisu, nenásilí nebo integrace menšin. Platí, že pokud se členové společnosti dokáží shodnout na pravidlech mírové, nenásilné argumentace a rozhodování, dokáží mezi sebou vyřešit mnoho názorových a zájmových sporů.

Všechny tyto otázky jsou stejně důležité jak v mikrospolečnosti školní třídy, tak i ve společnosti jako celku. V demokratické společnosti nemá žádný jednotlivec nebo orgán právo definovat hodnoty pro všechny. Občané spíše uzavřou minimální shodu o určitých hodnotách. Není tedy prací učitele definovat hodnoty, pokud jde o politickou korektnost, ideologii, přesvědčení. Žáci se musí naučit, jak využít svobody myšlení a jak sdílet vlastní výběr s ostatními.

 

Aktivita "Hodnotové systémy"

Poznámka pro učitele: před touto aktivitou je dobré pohovořit o hodnotách jako psychologické kategorii, je možné přečíst vhdoný text a na jeho základě vybrané hodnoty prodiskutovat.

Průběh: Každý žák dostane kartičku se seznamem 20 hodnot neseřazených, tj. sepsaných volně, bez jakéhokoliv záměru.

Seznam: společenský úspěch, láska, poslušnost, bezpečnost, mír, pořádek, lidská důstojnost, dobrý pocit ze sebe sama, rovnoprávnost, respektování ostatních, upřímnost, rodina, solidarita, zodpovědnost, spravedlnost, tolerance, svoboda, soutěživost, zdraví, patriotismus.

Žáci pracují ve dvojicích, přičemž každý tvoří svůj vlastní seznam. Dvojice je ustanovena proto, aby měl každý možnost diskutovat s někým, bude-li potřeba a zároveň, aby bylo zachováno relativně klidné, intimní prostředí pro práci na seznamu a kategorizaci hodnot. Úkolem je seskupit hodnoty do tří kategorií: do první kategorie zařadí hodnoty, které se žákům zdají nejdůležitější, do druhé kategorie méně důležité a do třetí kategorie takové, které nedokážou klasifikovat. Úkol je nutné vypracovávat pomalu, s rozvahou. Jakmile jsou žáci hotovi, seskupí se do větších skupin po třech až čtyřech a porovnají své kategorie hodnot. Vodítkem jim mohou být následující otázky:

  • Proč jsem hodnotu zařadil do kategorie „nejdůležitější"?
  • Je tato hodnota nějak podstatná pro mé chování, pro mé činy?
  • Které překážky stojí v její realizaci?
  • V čem spočívá můj osobní konflikt? (tj. rád bych jednal na základě konkrétní hodnoty a nejednám)
  • Co mohu udělat pro to, abych dokázal jednat na základě konkrétní hodnoty?

Rozšíření: Žáci mohou hodnoty seskupovat do kategorií podle různých kritérií, například etika, lidská práva, logické hodnoty, hodnoty, které odrážejí kulturu konkrétní společnosti aj. Žáci mohou ve skupinách formulovat principy - například:

zákon je vždy nutné respektovat

každý má právo žít si životem, který považuje za vhodný apod.

Závěr a reflexe: Aktivita může vyvolat velkou diskusi, protože už sám pojem hodnota je relativně složitý. V diskusi je potřeba poukázat na to, že nejdenáme bezmyšlenkovitě, když hledáme to nejlepší řešení, tu nejlepší cestu v nějaké konkrétní záležitosti, ale řídíme se hodnotami - obecně platnými či upřednostňovanými individuálně.

Hodnocení

Seznamy hodnot rozdělených do kategorií s poznámkami z proběhlé závěrečné diskuse.


Klíčová slova

osobnostní rozvoj

Autor: Martina Röhlichová, COV, podle příručky Rady Evropy "Učení demokracii - Svazek VI"


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.