Cvičení a hry pro globální výchovu 2

Cvičení a hry pro globální výchovu 2 Druhá část příručky klade důraz na porozumění sociálním a politickým problémům a na utváření postojů a dovedností potřebných pro zodpovědné občanství v demokratické společnosti (práva a odpovědnost občana, rozvoj a globální spravedlnost, kritické užívání masmédií aj.).

Dostupnost fyzicky, cena:

  • Nakladatelství Portál; 269 Kč

 

Dostupnost elektronicky:

  • ne

 

Návaznost na RVP:

  • vzdělávací oblasti
      • Člověk a společnost
      • Člověk a jeho svět
      • Člověk a zdraví
      • Člověk a příroda
      • Jazyk a jazyková komunikace
  • průřezová témata
      • Osobnostní a sociální výchova
      • Výchova demokratického občana
      • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
      • Multikulturní výchova
      • Environmentální výchova
      • Mediální výchova

 

Metody a formy výuky:

  • skupinová práce
  • diskuze
  • kvíz
  • práce s textem
  • soutěž
  • hry
  • rolové hry
  • samostatná práce
  • brainstorming
  • výtvarné techniky
  • vyhledávání informací z různých zdrojů

 

Metodická podpora:

  • výborná – všechny aktivity jsou podrobně popsány, každá kapitola navíc obsahuje uvedení do tématu

 

Časová náročnost aktivit:

  • Od 10 minut po několik vyučovacích hodin

 

Náročnost na přípravu:

  • pomůcky – variabilní v závislosti na konkrétní aktivitě
  • kopírovatelné přílohy – ano
  • elektronické přílohy – ne

 

Přehlednost:

  • struktura a grafická úprava textu – velmi dobrá
  • rejstřík pojmů – ano
  • slovníček – ne

 

Subjektivní hodnocení:

+ velká zásobárna přehledně zpracovaných a užitečných aktivit

+ množství kopírovatelných grafických příloh k aktivitám (hracích karet, tabulek, obrázků, textů)

 

Náhodně z obsahu:

  • Přátelské vyučování pro malou planetu (Karty pocitů, Kreslení fotografií, Nepřímé otázky)
  • Mír (Dva mezci, Otevřená ruka, Tlaky ve skupině, Mírové vyjednávání)
  • Práva a povinnosti (Semafor práv, Pusťme děti ze řetězu, Pozor – práce dětí)
  • Rovnost (Letovisko duchů, Nálepka „neschopen!“, Květina moci, Cenzura)
  • Ekonomika, rozvoj a globální spravedlnost (Potřebujeme a chceme, Hra na obchod)
  • Občanství (Jak nás vidí ostatní, Kde jsou moje hranice, Identita má mnoho podob)
  • Média (Mapování médií, Ekoplakáty, Rozbor televizních reklam, Silní mají pravdu)

 

 Datum publikace: 1. 3. 2000

Jazyk: česky
Forma: tištěná
Věk:
Základní školy - 2. stupeň
Střední školy


Klíčová slova

lidská práva, mediální gramotnost, občanská společnost, odpovědnost, právo, spolupráce, udržitelný rozvoj