KDO VLÁDNE A JAK VLÁDNE?

Zařazeno v tématech

Typ školy: Základní vzdělávání


Pro žáky:
6. ročník - Základní školy
7. ročník - Základní školy
8. ročník - Základní školy

Abstrakt

V průběhu lekce se žáci učí o různých formách řízení společnosti a vlády. Na příkladu fiktivního příběhu promýšlejí spravedlivost v uspořádání státního řízení s ohledem na svobodu jedince.

Práce probíhá ve dvojicích a větších skupinách. Jejím výstupem je provedená definice různých typů společenského zřízení na základě zkušeností žáků a příběhu ve čteném textu. Učitel by měl definice na závěr odborně korigovat a pojmy vysvětlit.

Na tuto lekci navazuje lekce "Argumenty proti demokracii".

Pomůcky
 • Prezentace s instrukcemi a zadáním
 • Příběh o Sikkalském království
 • papír
 • tužka
Vlastní formulace cílů
 • Žáci ve dvojicích formulují názory na formu vlády ve čteném příběhu.
 • Žáci sdělí argumenty pro a proti životu ve společnosti popsané v příběhu a vymezí, čím se vyznačují jednotlivé druhy společenského zřízení.
 • Žáci porovnají způsob zřízení společnosti v příběhu se svou vlastní zkušeností.
Časový rozsah
1-2x 45 min
Popis uč. jednotky

 

1. Učitel zahájí vyučovací hodinu přečtením příběhu „Sikkalské království”. Každý žák musí mít k dispozici vlastní kopii příběhu, aby si ji mohl číst současně s učitelem, který bude příběh číst nahlas. Učitel by se měl přibližně v polovině čtení příběhu zastavit a zeptat se:

 • Co si myslíte o životě v Sikkalském království z toho, co jste prozatím slyšeli?

Na konci příběhu se učitel musí zeptat:

 • Jaký je podle vás život v království teď?
 • Změnil se v něčem váš názor?
 • Myslíte si, že se v Sikkalském království vládne spravedlivě? Proč ano, proč ne?

Učitel rozdělí žáky do dvojic a požádá je, aby zhodnotili kvalitu života v Sikkalském království. Žáci obdrží papíry, na které napíší, jaké jsou podle jejich názoru výhody a nevýhody života v Sikkalském království. Učitel požádá dvojice, aby prezentovaly své názory před celou třídou a napsaly hlavní body na tabuli tak, aby je viděla celá třída.

 

2. Poté učitel požádá žáky, aby si představili, že jsou přizvanými experty na společenská zřízení a na konferenci mají diskutovat o výhodách a slabinách Sikkalského království. Třída je direktivně rozdělena do dvou velkých skupin a debatuje: jedna skupina je požádána, aby argumentovala pro to, aby v zemi i nadále vládl král; druhá skupina je požádána, aby argumentovala pro vládu lidu (nikoliv pouze krále) a pro to, aby lid zasahoval do chodu země. Učitel poskytne skupinám několik minut na rozmyšlenou a vyhotovení seznamu argumentů, které budou používat během debaty. Dvě odlišné skupiny se posadí proti sobě v protilehlých částech třídy a debata začne. Žáci začnou střídavě vyjadřovat svoje názory – je možné použít např. tužku, která bude sloužit jako mikrofon. Učitel požádá žáky, aby sdělili své názory na to, které argumenty a jaké strany byly přesvědčivější. Na konci diskuse je důležité dát prostor pro to, aby se žáci přesunuli na tu stranu, s níž opravdu souhlasí. V případě, že třída není zvyklá pracovat ve dvojicích, prezentovat, naslouchat si a diskutovat, pravděpodobně již zde vyčerpáte 45 minut času. Následující částí lekce tedy můžete zahájit další vyučovací hodinu. Výstupy z práce určitě zachovejte pro následující hodinu.

 

3. Žáci jsou nyní připraveni zapojit se do společného definování tří základních druhů vlád. Učitel napíše na tabuli nejprve slova monarchie a diktatura. Vyzve žáky v původních dvojicích, aby zkusili najít v Sikkalském království některé z příkladů, na nichž podle nich funguje monarchie a diktatura. Vybrané dvojice představí svoji práci. Učitel připíše na tabuli slovo demokracie a vyzve žáky, aby navrhli, co by se mělo v Sikkalském království změnit, aby se stalo demokracií.

Pozn: Samozřejmě lze s žáky dojít k rozlišení monarchie, kde král má reprezentativní moc (například Velká Británie, Nizozemí, Švédsko, Dánsko) a kde má výkonnou moc (například Saúdská Arábie).

Návrhy si společně prezentujte a pokuste se s žáky závěrem jasně definovat všechny tři typy vlád: monarchie; diktatura; demokracie. Pokud jste tuto aktivitu zasadili až do další vyučovací hodiny, můžete čas využít pro to, aby žáci pracovali s mapou, internetem a vyhledali země současného světa, kde se monarchie, demokracie a diktatura nachází.

 

Vyučovací hodinu zakončete reflexí:

 • Jaký je systém vlády v naší zemi?
 • Nalézáte v něm někdy některé z prvků Sikkalského království? V jakých situacích?
 • Jaké země současného světa znáte, v nichž nacházíme monarchii, diktaturu?
 • Nebo nalézáte někdy u nás projevy monarchie, diktatury?
 • Byla naše země vždy demokracií, čím byla jiným v historii?
 • Kdy jsi ty sám/sama naposledy využil/a výhody toho, že žiješ v demokratické zemi?
 • Napadají vás nějaké zásadní slabiny demokracie?...na tuto otázku budeme hledat odpověď v příští lekci.
Hodnocení
 • Soupis argumentů pro a proti stávající vládě v Sikkalském království
 • Vlastní popis jednotlivých druhů vlády, společenského zřízení s uvedenými výhodami a nevýhodami.

Klíčová slova

demokracie, svobodaPřiložené soubory:
COV_Kdo_vladne_Sikkalske_kralovstvi.doc  
COV_Kdo_vladne_Prezentace.ppt  Autor: Tým COV, inspirováno příručkou Rady Evropy „Žít v demokracii - Svazek III“


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.