Nálepkování

Zařazeno v tématech

Typ školy: Gymnázia


Pro žáky:
1. ročník - Střední školy / Gymnázia

Abstrakt

Používání metody nálepkování v totalitních režimech i dnes.

Pomůcky
Vlastní formulace cílů

Studenti seřadí různé druhy nálepek podle toho, do jakého období patří.

Studenti vyberou z textu příklady nálepkování.

Studenti navrhnou titulky k dobovým fotografiím a aplikují při tom vše, co se dozvěděli o nálepkování.

Časový rozsah
2x 45 min
Popis uč. jednotky

1) Bez jakéhokoliv úvodu či vysvětlování začněte studentům náhodně lepit na oděv nálepky, na kterých budou slova vyjadřující zjednodušený pohled na určité lidské typy, které jsou v jejich kolektivu aktuální, přičemž by z nich mělo být cítit, že jsou myšleny trochu pejorativně (např.: ekolog, skejťák, šprt, metalista, intelektuál, snaživec, blondýnka, slušňák, atd.). Nejspíš mírně zaskočené studenty naveďte otázkami k přemýšlení o tématu: Co jsem to teď udělal? Jaká slova se objevují na nálepkách? Mají pozitivní nebo negativní význam? Kdy je vy sami používáte? Dostali jste někdy podobnou „nálepku"? Vypovídá takovéto označení něco o vás samých? Jakými dalšími slovy vy sami někoho škatulkujete nebo naopak někdo vás škatulkuje?

Pokud vás zajímá teorie nálepkování, můžete se o ní více dozvědět na tomto odkazu.

 

2) Sdělte studentům, že tématem nálepkování se zabýváte hlavně v kontextu historie - konkrétně totality. Vysvětlete, že každá ideologie ráda používá nálepkování, tudíž u nás v totalitní době existovaly různé jiné nálepky, ale i některé stejné, jako se používají dnes. Studenty rozdělte do skupin po maximálně šesti členech a rozdejte jim sadu kartiček. Úkolem každé skupiny bude "nálepky" rozdělit na čtyři oblastí: nejprve do dvou na takové, které se podle jejich úsudku používaly dříve a které se používají spíše dnes; v jejich rámci ať poté vyberou ty, o kterých se při kritičtějším a promyšlenějším pohledu domnívají, že se mohly používat jak v totalitním období, tak že se mohou používat i dnes. V průběhu aktivity určitě budete muset studentům některé "nálepky" vysvětlit či objasnit.

 

3) Další aktivitu můžete uvést výrokem Winstona Churchilla: „Od Štětína na Baltu až po Terst na Jadranu byla napříč celým kontinentem spuštěna železná opona. Za touto linií leží všechna hlavní města starých států střední a východní Evropy. Varšava, Berlín, Praha, Vídeň, Budapešť, Bělehrad, Bukurešť a Sofie, všechna tato proslulá města i s obyvatelstvem jejich zemí se ocitla v oblasti, kterou musím nazvat sovětskou sférou a všechna jsou vystavena nejen té či oné formě sovětského vlivu, ale i vysoké a v mnoha případech rostoucí míře ovládání z Moskvy." Studenti budou mít za úkol hromádku s totalitními nálepkami rozdělit ještě na ty, které byly používány pro nálepkování nepřátel ze světa za železnou oponou a pro ty, které měli označovat podpůrce režimu uvnitř železné opony.

Studená válka - zde odkaz, naleznete další informace o studené válce.

 

4) V této aktivitě půjde především o navození totalitní atmosféry, čehož docílíte tím, že studentům pustíte video o Mandelince bramborové, která obdržela nálepku „Americký brouk". Studentům také můžete rozdat článek „Američané pokračují ve zločinném útoku proti zemědělství NDR"a požádat je, aby v textu vyhledali několik dalších nálepek.

Generální hledačka Amerického brouka.- ideologická kampaň.

Zajímavým materiálem je i Sekorova kniha pro děti o Brouku bramborouku.

 

5) Studentům rozděleným do několika skupin rozdejte dobové fotografie a vyzvěte je, aby k nim vymysleli takové titulky, jaké by se asi za totality objevily pod fotkami v Rudém právu. Důležité je, aby při tom využili nálepkování. Stejně tak v další části, kdy budete všichni dohromady pomocí brainstormingu vymýšlet titulek ke konkrétní historické události, k demonstraci z roku 1989. K té samé fotografii pak studenti budou navrhovat titulek, který by se mohl objevit v současnosti v bulváru a pak i v seriózním deníku.

 

REFLEXE:

  • K čemu podle vašeho názoru slouží nálepkování?
  • V čem je největší síla nálepkování?
  • Proč není možné lidi takto jednoduše zaškatulkovat?
  • Jak se cítíte, když vás někdo "onálepkuje"?
  • Co vás v dnešní hodině zaujalo - o čem byste se chtěli ještě něco dozvědět?
Hodnocení
  • třídění nálepek dle období, do kterého spadají
  • třídění nálepek dle toho, zda za totality označovaly nepřátele režimu za železnou oponou nebo podpůrce režimu uvnitř železné opony
  • vyhledávání příkladů nálepkování v textu "Američané pokračují ve zločinném útoku proti zemědělství NDR"
  • vymýšlení titulků k dobovým fotografiím - aplikace získaných poznatků o nálepkování

Klíčová slova

kritické uvažování, mediální gramotnost, osobnostní rozvoj

Autor: Jan Šotola, CEDU (GEMINI o.s.), program Cirkus totality


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.