Budoucnost EU

Zařazeno v tématech

Typ školy: Gymnázia


Pro žáky:
3. ročník - Střední školy / Gymnázia
4. ročník - Střední školy / Gymnázia

Abstrakt

Tato oblast obsahuje vzdělávací cíle podněcující žáky k zamyšlení nad budoucností EU a k porozumění faktu, že budoucnost EU (a tedy i ČR) vychází z toho, do jaké míry se na formulaci budoucího vývoje (ať už jako ČR či občané EU) podílíme. Studenti se seznámí s aktuálními dokumenty, které se věnují budoucnosti EU (především strategie Evropa 2020), a kriticky diskutují možné podoby budoucí Evropské unie. Tato tematická oblast se do určité míry dotýká všech zmíněných okruhů, především pak tématu Rozšiřování EU.

Pomůcky

prezentace, pracovní listy k aktivitě „Ukaž záda“ (viz příloha), izolepa, nůžky, tvrdé papíry A2 nebo A3, fixy, psací potřeby, přílohy viz níže

Vlastní formulace cílů
 • Žák diskutuje aktuální dokumenty věnující se budoucnosti EU.
 • Žák formuluje a diskutuje vlastní představy o budoucím vývoji EU.
 • Žák si uvědomuje význam aktivního přístupu k formulaci budoucí podoby EU.
Časový rozsah
90 minut
Popis uč. jednotky

Úvod, krátké představení dnešního tématu

1.      Ledolamka, Úvahy o budoucnosti, Ukaž záda (15 min.)

 • Studenti si na připravené předtištěné listy, viz příloha (01_Ukaz_zada), zapíší ke každému výroku tři odpovědi s tím, že dvě odpovědi jsou nepravdy a jedna je pravdivá. Takto vyplněné papíry jim pomůžeme přilepit na záda. Úkolem je obejít všechny nebo většinu a u každého výroku označit čárkou to, co si myslí, že je pravdivé.
 • Společně v kruhu diskutujeme. Uvedeme u každého výroku, co byla pravda. Můžeme též zmínit,
  u čeho jsme měli největší počet čárek a zda se ostatní trefili, nebo ne.
 • Aktivita se zaměřuje na vlastní pocity, přání a obavy. Jsou pravdivé pro nás, nemusí to být potvrzený či ověřený fakt. Chceme se studenty diskutovat jejich vlastní přání, vize, obavy, které mají o EU.

2.      Video (15 min.)

 • Pustíme první video (v prezentaci Prezi).
 • Co ve vás video evokovalo? Co vás na zhlédnutém videu zaujalo? O čem video bylo? Nápady zapisujeme společně na flipchart.
 • Pustíme druhé video (v prezentaci Prezi).
 • Kterým oblastem se video věnovalo? Odpovědi zapisujeme společně na tabuli.
 • Video se věnovalo budoucnosti a odkazuje na důležité oblasti strategie Evropa 2020. Strategie Evropa 2020 je plánem Evropské unie na to, jak do budoucnosti vytvořit z EU udržitelnou ekonomiku podporující začlenění a vykazující vysokou úroveň zaměstnanosti, produktivity a sociální soudržnosti.
 • Pozn.: Zápisky na tabuli ponecháme, budeme je porovnávat v následující aktivitě – Cíle a strategie 2020.

3.      Strategie 2020 (10 min.)

 • Učitel představí strategii 2020 a důvody, proč si EU zvolila takové cíle (viz Prezi).
 • V Prezi promítneme další slide, který upozorňuje na převedení unijních cílů do národního programu reforem.
 • Se studenty diskutujeme otázky: Co byste do strategie zařadili vy? Co vám tam chybí? Odpovědi zapisujeme na tabuli a následně porovnáme se zápisky z předchozí aktivity.

4.      Práce ve skupinkách – EU za 25 let (15 min.)

 • Rozdělíme studenty do pěti či šesti skupin. Studenti ve skupinách zformulují své představy o EU za 20 až 25 let. Zadání:

Za 20 až 25 let vám bude kolem 40 let. Pravděpodobně budete mít rodinu, děti, budete chodit do práce, jezdit na rodinné dovolené…

1) Jak v té době bude EU vypadat?

2) Jak by podle vás měla vypadat? Co by vám měla přinášet?

 • Napište na papír vše, co vás napadne.
 • Pokračování tohoto úkolu: Můžeme pracovat s pozitivy: Zvýrazněte všechna pozitiva! Pozitiva zapíšeme na tabuli a porovnáme s cíli Strategie Evropa 2020.

5.      „Doufám, že EU už nebude!“ (10 min.)

 • Co kdyby EU nebyla? Studenti reagují na výrok a myšlenky zapisují na papír.
 • Názory, že by Evropská unie měla zaniknout, nejsou ojedinělé.
 • Jak by to vypadalo? Co by se pro nás změnilo? Přineslo by to pozitiva? Jaká? Přineslo by to negativa? Jaká?
 • Společné nápady diskutujeme, můžeme zapsat na tabuli a porovnat s pozitivy z předešlé aktivity.

6.      Diskuze – Co můžu změnit? (5 min.)

 • Jak mohu přispět k tomu, aby se Evropská unie v budoucnosti alespoň trochu podobala mé představě? 
 • Věnujeme se otázce aktivního občanství. Možnosti aktivního občanství viz Prezi.

7.      Projekt – pyramida (20 min.)

 • Rozdělíme studenty do skupin po čtyřech. Studenti společně plní zadaný úkol, připraví si krátký projekt, který zpracují pomocí pyramidy. Každá skupina obdrží předtištěnou pyramidu a zadání, viz příloha (07_pyramida_a_zadani). Zadání je i součástí Prezi.
 • Co byste chtěli, aby se v EU do budoucna změnilo?
 • Čím by se měla EU zabývat?
 • Navrhněte téma či problém, který vás zaujal, a chcete, abychom se jím v EU v budoucnosti zabývali. Zpracujte jej do připravených pracovních listů. Pyramida slouží k názornému zobrazení vybraného tématu.
 • Popis pyramidy:

NÁZEV PROJEKTU

FORMULUJTE CÍL vašeho projektu. Napište, co je vaším hlavním cílem a čeho všeho chcete dosáhnout.

URČETE NÁSTROJE, pomocí kterých budete problém řešit.

Jaká bude CÍLOVÁ SKUPINA vašeho projektu? Koho se bude konkrétně týkat?

Popište OBLAST, které se chcete věnovat. Popište samotný problém a důvod jeho volby. Co vás na něm a na řešení nejvíce zajímá?

 

 • Skupiny své pyramidy prezentují. Následuje závěrečná diskuze.
Hodnocení

Můžeme hodnotit aktivitu žáků v hodině.


Klíčová slova

Evropská unie, Občanem v EU, participace, politika, spoluprácePřiložené soubory:
01_Ukaz_zada.doc  
07_Pyramida_a_zadani.docx  Autor: Milan Hrubeš, Lucie Pištěková


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.