Být v obraze, mediální vzdělávání s využitím audiovizuálních prostředků

Být v obraze, mediální vzdělávání s využitím audiovizuálních prostředků Sada Být v obraze - mediální vzdělávání s využitím audiovizuálních prostředků je určena žákům a učitelům středních i základních škol. Obsahuje více než 10 hodin audiovizuálních materiálů na 8 DVD a obsáhlou metodickou příručku. V 15 lekcích jsou atraktivní formou zpracována základní témata mediálního vzdělávání (zpravodajství, reklama, propaganda a řada dalších).

Datum vydání:

 • 2008, 2. vydání

 

Dostupnost fyzicky, cena:

 • Vydal Člověk v tísni, o.p.s., K objednání na http://www.jedensvetnaskolach.cz, metodická příručka 590 Kč, sada 8 DVD a metodická příručka 2690 Kč

 

Dostupnost elektronicky:

 • Ne

 

Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti
   • Člověk a společnost
   • Člověk a jeho svět
   • Jazyk a jazyková komunikace
   • Informační a komunikační technologie
   • Umění a kultura
   • Člověk a zdraví
 • průřezová témata
   • Mediální výchova
   • Osobnostní a sociální výchova

 

Metody a formy výuky:

 • získávání informací z videoukázek
 • skupinová práce
 • diskuze
 • hraní rolí
 • práce s textem
 • samostatná práce
 • brainstorming

 

Metodická podpora:

 • velmi dobrá – lekce jsou velmi dobře strukturovány, jsou přehledně popsány. Každou lekci doplňují odkazy, které jsou v lekci použity.

 

Časová náročnost aktivit:

 • Lekce jsou navrženy na 45 minut

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – DVD přehrávač, televize nebo projektor; dále jsou pomůcky vypsány u každé lekce. Některé aktivity nevyžadují DVD (jsou přehledně označené).
 • kopírovatelné přílohy – ano, pracovní listy ke každé lekci
 • elektronické přílohy – ano, sada 8 DVD

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – velmi dobrá; klíčová slova u každé lekce usnadňují orientaci
 • rejstřík pojmů – ano
 • slovníček – vhodně doplněn u jednotlivých lekcí

  

Subjektivní hodnocení

+ přiložené videoukázky v délce přibližně 20 minut; rozčlenění videoukázek na části umožňující efektivnější využití

+ přehledně zpracovaná teorie a postup k vybraným tématům včetně reflexe a pramenů, z kterých bylo čerpáno

+ kopírovatelné pracovní listy bez potřeby dalších úprav

+ velmi přehledný a aktuální materiál

+ čtivý a prakticky využitelný úvod na téma mediální vzdělávání

 

Náhodně z obsahu:

 • Mediální kuchyně
 • Večerní zprávy
 • Když média přehánějí
 • Hvězdy a hvězdičky
 • Ideální svět
 • Obchodníci s COOLturou
 • Lekce Ženy pro měny
 • Kdo uvidí, uvěří
 • Mistr propagandy


Datum publikace: 4. 4. 2008

Jazyk: česky
Forma: tištěná
Věk:
Základní školy - 2. stupeň
Střední školy


Klíčová slova

kritické uvažování, mediální gramotnost, projevit názor