Cvičení a hry pro globální výchovu 1

Cvičení a hry pro globální výchovu 1 Soubor konkrétních činností vhodných pro široké věkové rozpětí dětí (asi 6-18 let), zaměřených na poznávání klíčových faktorů moderního světa a na získání dovedností potřebných pro řešení situací, které přináší globalizace, setkávání se různých etnik a kultur, ohrožení životního prostředí, nové technologie atd.

Dostupnost fyzicky, cena:

 • autoři Graham Pike a David Selby, nakladatelství Portál; 299 Kč

 

Dostupnost elektronicky:

 • ne

 

Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti
   • Člověk a společnost
   • Člověk a jeho svět
   • Člověk a příroda
   • Informační a komunikační technologie
   • Člověk a zdraví
   • Jazyk a jazyková výchova
 • průřezová témata 
   • Osobnostně sociální výchova
   • Výchova demokratického občana
   • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
   • Multikulturní výchova
   • Environmentální výchova

 

Metody a formy výuky:

 • skupinová práce
 • diskuze
 • kvíz
 • práce s textem
 • soutěž
 • hry
 • rolové hry
 • samostatná práce
 • brainstorming
 • výtvarné techniky
 • vyhledávání informací z různých zdrojů

 

Metodická podpora:

 • výborná – všechny aktivity jsou podrobně popsány, každá kapitola navíc obsahuje uvedení do tématu, v úvodu knihy je také popsána teorie globální výchovy a možnosti jejího začlenění do výuky

 

Časová náročnost aktivit:

 • od 10 minut po několik vyučovacích hodin

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – variabilní v závislosti na konkrétní aktivitě
 • kopírovatelné přílohy – ano
 • elektronické přílohy – ne

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – velmi dobrá
 • rejstřík pojmů – ne, pouze rejstřík cvičení
 • slovníček – ne

 

Subjektivní hodnocení:

+ velká zásobárna přehledně zpracovaných a užitečných aktivit

+ množství kopírovatelných grafických příloh k aktivitám (hracích karet, tabulek, obrázků, textů)

+ přehledný úvod o teorii globální výchovy, doplněný o náměty a možnosti začlenění globální výuky do praxe, aniž by se musely měnit učební plány

 

Náhodně z obsahu:

 • Proces učení a vyučování v globální třídě
 • Přátelské vyučování pro malou planetu (Hra na pravdu, Kdo jsem?, Kooperativní balonky)
 • Vzájemná propojení (Svět ve škole, Síť závislostí, Vyrobeno v České republice)
 • Životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj (Odpadologové, Sledování spotřeby vody, Plody les)
 • Zdraví (Kruh pohody, Právo na zdraví)
 • Vnímání, úhly pohledu a setkávání kultur (Člověk ze sáčku, Vnímání symbolů, Pokus s fámou)
 • Technologie (Den jednoduchých technologií, Nástroje pro budoucnost)
 • Budoucnost (Kreslení budoucnosti, Zkratková slova, Novoroční předsevzetí)


Datum publikace: 24. 3. 2000

Jazyk: česky
Forma: tištěná
Věk:
Základní školy - 2. stupeň
Střední školy


Klíčová slova

globalizace, interkulturalita, lokální dimenze, odpovědnost, osobnostní rozvoj, spolupráce, udržitelný rozvoj