Cvičení a hry pro globální výchovu 2

Cvičení a hry pro globální výchovu 2 Druhá část příručky klade důraz na porozumění sociálním a politickým problémům a na utváření postojů a dovedností potřebných pro zodpovědné občanství v demokratické společnosti (práva a odpovědnost občana, rozvoj a globální spravedlnost, kritické užívání masmédií aj.).

Dostupnost fyzicky, cena:

 • Nakladatelství Portál; 269 Kč

 

Dostupnost elektronicky:

 • ne

 

Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti
   • Člověk a společnost
   • Člověk a jeho svět
   • Člověk a zdraví
   • Člověk a příroda
   • Jazyk a jazyková komunikace
 • průřezová témata
   • Osobnostní a sociální výchova
   • Výchova demokratického občana
   • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
   • Multikulturní výchova
   • Environmentální výchova
   • Mediální výchova

 

Metody a formy výuky:

 • skupinová práce
 • diskuze
 • kvíz
 • práce s textem
 • soutěž
 • hry
 • rolové hry
 • samostatná práce
 • brainstorming
 • výtvarné techniky
 • vyhledávání informací z různých zdrojů

 

Metodická podpora:

 • výborná – všechny aktivity jsou podrobně popsány, každá kapitola navíc obsahuje uvedení do tématu

 

Časová náročnost aktivit:

 • Od 10 minut po několik vyučovacích hodin

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – variabilní v závislosti na konkrétní aktivitě
 • kopírovatelné přílohy – ano
 • elektronické přílohy – ne

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – velmi dobrá
 • rejstřík pojmů – ano
 • slovníček – ne

 

Subjektivní hodnocení:

+ velká zásobárna přehledně zpracovaných a užitečných aktivit

+ množství kopírovatelných grafických příloh k aktivitám (hracích karet, tabulek, obrázků, textů)

 

Náhodně z obsahu:

 • Přátelské vyučování pro malou planetu (Karty pocitů, Kreslení fotografií, Nepřímé otázky)
 • Mír (Dva mezci, Otevřená ruka, Tlaky ve skupině, Mírové vyjednávání)
 • Práva a povinnosti (Semafor práv, Pusťme děti ze řetězu, Pozor – práce dětí)
 • Rovnost (Letovisko duchů, Nálepka „neschopen!“, Květina moci, Cenzura)
 • Ekonomika, rozvoj a globální spravedlnost (Potřebujeme a chceme, Hra na obchod)
 • Občanství (Jak nás vidí ostatní, Kde jsou moje hranice, Identita má mnoho podob)
 • Média (Mapování médií, Ekoplakáty, Rozbor televizních reklam, Silní mají pravdu)

 

 Datum publikace: 1. 3. 2000

Jazyk: česky
Forma: tištěná
Věk:
Základní školy - 2. stupeň
Střední školy


Klíčová slova

lidská práva, mediální gramotnost, občanská společnost, odpovědnost, právo, spolupráce, udržitelný rozvoj