Demokracie a volby

Zařazeno v tématech

Typ školy: Gymnázia


Pro žáky:
3. ročník - Střední školy / Gymnázia
4. ročník - Střední školy / Gymnázia

Abstrakt

Tato oblast obsahuje vzdělávací cíle zaměřené na představení podstaty demokracie a významu voleb v demokratických režimech. Hlavním cílem je porozumění principům, na kterých funguje demokracie, pochopení role občana v demokracii a možnost jeho zapojení. Důraz je kladen především na význam voleb, které jsou hlavním prostředkem alternace moci, a na roli, kterou občané ve volbách zastávají.

Pomůcky

prezentace, flipchartové papíry, fixy červené, zelené a černé, přílohy viz níže

Vlastní formulace cílů
 • Žák si uvědomuje podstatu demokracie. 
 • Žák si uvědomuje roli a význam občanů v demokracii.
 • Žák si uvědomuje význam a roli voleb v demokratických režimech.
Časový rozsah
90 minut
Popis uč. jednotky

1. Ledolamka – Mentální rozcvička (10 min)

 • Studenti znají pouze název modulu, který budeme dnes dělat: Demokracie a volby.
 • Každý student obdrží mřížku s písmeny; úkolem každého je vymyslet co nejvíce slov tím, že budou spojovat písmena, ovšem v jednom slově se žádné písmeno nesmí opakovat. Studenti mají na vymýšlení slov 5 minut.
 • Můžeme studenty spojit do dvojic a ponechat další čas na sdílení a vymýšlení dalších slov.
 • Poté prezentujeme počet a slova, která studenti vymysleli. Zkusíme odhalit, zda se v mřížce skrývají nějaká slova, která by souvisela s dnešním tématem, např. demokrat či Evropa.
 • Můžeme doplnit otázkou: Je tam nějaké slovo, které by evokovalo dnešní téma? Pokud ano, jaké? A proč si to myslíte?

2. Mentální mapování (25 min)

 • Rozdělíme studenty do skupin po čtyřech. Studenti ve skupinách rozvíjí mentální mapu na téma demokracie.
 • Pozitivní věci zapisujeme zelenou barvou, negativní červenou a neutrální černou.
 • Každá skupina své mentální mapy prezentuje. Diskutujeme nad termíny, které nás zaujaly, které máme společné.
 • Shrneme podstatu demokracie (viz Prezi) a vyzveme každého studenta (případně skupinku), aby uvedl jedno pozitivum a jedno negativum, které má spojené s demokracií.

3. Přiřazování pojmů (15 min)

 • Rozdělíme studenty do skupin po čtyřech.
 • Studenti obdrží pojmy a popisy. Přiřazují správné charakteristiky a diskutují o nich. Jedná se o pojmy: přímá demokracie, autoritářský režim, zastupitelská demokracie a totalitní režim.
 • V Prezi zkontrolujeme správně přiřazené pojmy. Uvedeme, že tyto režimy lze rozdělit do dvou kategorií, a zeptáme se studentů: Do jakých a proč? V čem podstatném se liší od ostatních? Diskutujeme nad otázkami: K jakému režimu byste přiřadili Českou republiku? Proč?

4. Skupinová práce (15 min)

 • Každá skupina se zamyslí nad otázkou: Co je nezbytné pro fungování zastupitelské demokracie? Studenti ve svých skupinách napíší pravidla pro fungování zastupitelské demokracie.
 • Skupiny musí vybrat pět klíčových pravidel, na kterých se musí shodnout.
 • Při práci je dobré pracovat s „pravidly efektivní diskuze“.
 • Necháme studenty pracovat samostatně, pouze korigujeme proces výběru pravidel.
 • Na závěr shrneme základní pravidla zastupitelské demokracie (viz Prezi).

 5. Aktivita – Co ty na to? (15 min)

 • Studenti si stoupnou do řady (lze i do kruhu).
 • Studentům klademe otázky, pokud je odpověď ano, udělají krok vpřed, pokud je odpověď ne, zůstanou na místě.
 • Rozvíjející otázky, které doplňují základní otázku, volně diskutujeme se studenty.
 • Otázky: Posloucháš hudbu? ANO x NE – Kdo ti ji vybírá? SÁM x NĚKDO JINÝ? (Kdo?)
 • Máš kamarády? ANO x NE – Kdo rozhoduje o tom, s kým se budeš kamarádit? JÁ x NĚKDO JINÝ (Kdo? A proč?)
 • Chodíš v pátek večer ven? ANO x NE – Rozhoduješ sám, co budeš v pátek večer dělat? ANO x NE. (Proč ano a proč ne?)
 • Chceš, aby o tvé budoucnosti rozhodoval někdo jiný? ANO x NE. (Proč ano a proč ne? Když ano, kdo?)
 • Vyjádříš svůj názor u voleb? ANO x NE. (Proč ano a proč ne?) – Jsou volby vyjádřením tvého názoru? (Proč ano a proč ne?)
 • Tuto aktivitu uzavřeme metodou názorové škály. Studenti se postaví na škálu tak, jak vnímají odpověď na otázku: Půjdu volit?

7. Statistiky a závěr (10 min)

 • V Prezi promítneme otázku: Jak jsou na tom Češi? Chodí k volbám? Promítneme grafy (viz Prezi) a diskutujeme se studenty.

Na závěr položíme otázku: Mělo by k volbám chodit více lidí? Proč ano? Proč ne? a disk

Hodnocení

Můžeme hodnotit aktivitu žáků v hodině.


Klíčová slova

demokracie, Občanem v EU, participace, politikaPřiložené soubory:
01_Mrizka.docx  
02_Pojmy.docx  Autor: Milan Hrubeš, Lucie Pištěková


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.