EDC/HRE Volume I: Educating for Democracy

EDC/HRE Volume I: Educating for Democracy První ze série příruček pro výchovu k demokratickému občanství a k lidským právům (EDC/HRE) vydávaných Radou Evropy. Tento manuál v anglickém jazyce se skládá ze tří částí. V první představuje základní principy výchovy k demokratickému občanství a k lidským právům, ve druhé nabízí návody pro interaktivní a konstruktivní učení a ve třetí části sadu konkrétních nástrojů využitelných v EDC/HRE. Publikace je již přeložena i do českého jazyka.

Dostupnost fyzicky, cena:

 • Vydala Rada Evropy (Council of Europe), k objednání na  book.coe.int – odkaz „education“, „Human Rights Education, intercultural education“ za 19 EUR

 

Dostupnost elektronicky:

 • viz přiložený soubor; český překlad ke stažení zde

 

Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti
   • Člověk a jeho svět
   • Člověk a společnost
 • průřezová témata
   • Osobnostní a sociální výchova
   • Výchova demokratického občana
   • Multikulturní výchova
   • Mediální výchova

 

Metody a formy výuky – ne jako prostředek k uskutečnění aktivit, ale z pohledu jejich efektivního využití vyučujícím i žáky:

 • bádání v knihovnách
 • bádání na internetu
 • rozhovory a ankety
 • práce s obrázky
 • myšlenkové mapy
 • výroba plakátů
 • pořádání výstav
 • plánování a pořádání představení a prezentací
 • powerpointové prezentace
 • psaní novinových článků
 • pořádání diskuzí

 

Metodická podpora:

 • výborná – celá kniha je zaměřena na metodickou podporu výuky o / pro / s použitím demokracie a lidských práv, rozebírá téma z různých úhlů pohledu, klade otázky (a odpovědi) jak učitelům, tak žákům/studentům

 

Časová náročnost aktivit:

 • neobsahuje aktivity, je teoretickým zázemím k dalším pěti dílům publikací EDC/HRE

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – žádné
 • kopírovatelné přílohy– neobsahuje
 • elektronické přílohy – neobsahuje

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – velmi dobrá
 • rejstřík pojmů – ne
 • slovníček – pojmy jsou vysvětleny v textu

 

Subjektivní hodnocení:

+ publikace popisuje jak pojmy jako demokracie, lidská práva, občanství, tak se podrobně zabývá způsobem jejich výuky, zaměřuje se na vyučujícího, jeho přístup a postoje, množstvím položených otázek jej nutí k zamyšlení před tím, než začne s výukou

+ podrobný popis těch metod a forem výuky, při kterých dochází k aktivnímu zapojení žáků

 

Náhodně z obsahu:

 • Part I – Understanding democracy and human rights
   • Children’s rights and the right to education
   • Challenges to the traditional model of citizenship
   • Professional ethics of EDC/HRE teachers: three principles
 • Part II – Teaching democracy and human rights
   • How to take my teaching skills and knowledge into account
   • Work file 2: How can I support my students in judging political issues?
   • Work file 2: Why chalk and talk is not enough, or “taught ≠ learned”and “learned ≠ applied in real life”
 • Part III – Tools for teaching and learning democracy and human rights
   • Tool 2: Co-operative learning
   • Tool 2: Worksheet for students to reflect on their learning
   • Tool 11: Planning and giving presentations


Datum publikace: 1. 4. 2010

Jazyk: anglicky
Forma: tištěná, elektronická
Věk:
Základní školy - 1. stupeň
Základní školy - 2. stupeň
Střední školy


Klíčová slova

demokracie, kritické uvažování, lidská práva, občanská společnost, odpovědnostPřiložené soubory:
Volume I Educating for Democracy.pdf