EDC/HRE Volume III: Living in Democracy

EDC/HRE Volume III: Living in Democracy Třetí ze série příruček pro výchovu k demokratickému občanství a k lidským právům (EDC/HRE) vydávaných Radou Evropy. Tato publikace v anglickém jazyce obsahuje devět učebních lekcí (každá v délce přibližně čtyř vyučovacích hodin) pro druhý stupeň základních škol.

Dostupnost fyzicky, cena:

 • Vydala Rada Evropy (Council of Europe), k objednání na  book.coe.int – odkaz „education“, dole na stránce „Human Rights Education, intercultural education“ za 15 EUR

 

Dostupnost elektronicky:

 • viz přiložený soubor; jednotlivé lekce jsou v českém překladu a úpravě dostupné v „lekcích“ na webu vychovakobcanstvi.cz
 • celý materiál je ke stažení na stránkách Rady Evropy

 

Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti
   • Člověk a společnost
   • Člověk a jeho svět
 • průřezová témata
   • Osobnostneí a sociální výchova
   • Výchova demokratického občana
   • Multikulturní výchova
   • Mediální výchova

 

Metody a formy výuky:

 • skupinová práce
 • diskuze
 • hraní rolí
 • kvíz
 • práce s textem
 • kritické myšlení
 • vyjednávání a rozvoj písemné argumentace
 • samostatná práce
 • brainstorming
 • prezentace
 • výtvarné techniky
 • výzkum

 

Metodická podpora:

 • velmi dobrá – všechny aktivity jsou podrobně popsány včetně návodných otázek podporujících diskuzi, obsahují výukové cíle, úkoly pro žáky, použité metody práce a pomůcky

 

Časová náročnost aktivit:

 • 45 minut, kompletní lekce je tvořena čtyřmi vyučovacími hodinami

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – nejčastěji pracovní listy připravené na okopírování, papíry, tužky
 • kopírovatelné přílohy – obsahuje
 • elektronické přílohy – neobsahuje

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – velmi dobrá
 • rejstřík pojmů – ne
 • slovníček – je v omezené míře součástí textů

 

Subjektivní hodnocení:

+ kopírovatelné pracovní listy pro žáky a doplňující informace pro učitele bez potřeby úprav

+ všechny lekce mohou poskytnout kompletní náplň na jeden školní rok, zároveň je možné je využívat flexibilně dle potřeby (každá tvoří uzavřený celek)

+ přehledné zpracování textu s tabulkami poskytujícími přehled o obsahu jednotlivých lekcí

 

Náhodně z obsahu:

 • Individual and community (Stereotypes and prejudices;Equality; Diversity and pluralism; Conflict)
 • Taking responsibility (Rights, liberties and responsibilities;Responsibility)
 • Participation (A class newspaper)
 • Power and authority (Rules and law; Government and politics) 


Datum publikace: 1. 4. 2008

Jazyk: anglicky
Forma: tištěná, elektronická
Věk:
Základní školy - 2. stupeň


Klíčová slova

demokracie, odpovědnost, participace, právo, spolupráce, svobodaPřiložené soubory:
Volume III Living in Democracy.pdf