EDC/HRE Volume IV: Taking Part in Democracy

EDC/HRE Volume IV: Taking Part in Democracy Čtvrtá ze série příruček pro výchovu k demokratickému občanství a k lidským právům (EDC/HRE) vydávaných Radou Evropy určená pro učitele, kteří chtějí téma začleňovat do běžné výuky. Tato publikace v anglickém jazyce obsahuje devět učebních lekcí (každá v délce přibližně čtyř vyučovacích hodin) pro první stupeň základních škol.

Dostupnost fyzicky, cena:

 • Vydala Rada Evropy (Council of Europe), k objednání na  book.coe.int – odkaz „education“, „Human Rights Education, intercultural education“ za 19 EUR

 

Dostupnost elektronicky:

 • viz přiložený soubor  

 

Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti pro gymnázia
   • Občanský a společenskovědní základ
 • průřezová témata
   • Osobnostní a sociální výchova
   • Multikulturní výchova
   • Mediální výchova

 

Metody a formy výuky (aktivity v celém materiálu vycházejí z konstruktivistického učení):

 • skupinová práce
 • diskuze
 • práce s textem
 • přednáška
 • kritické myšlení
 • vyjednávání a rozvoj písemné argumentace
 • samostatná práce
 • brainstorming
 • prezentace
 • výtvarné techniky
 • výzkum, využití modelů a analytických nástrojů
 • projekt

 

Metodická podpora:

 • velmi dobrá – všechny aktivity jsou podrobně rozepsány včetně dalších informací k tématu, obsahují výukové cíle, úkoly pro studenty, použité metody práce a pomůcky

 

Časová náročnost aktivit:

 • 45 minut, kompletní lekce je tvořena čtyřmi vyučovacími hodinami

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – nejčastěji pracovní listy připravené v příručce na okopírování, papíry, tužky
 • kopírovatelné přílohy– obsahuje
 • elektronické přílohy – neobsahuje

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – velmi dobrá
 • rejstřík pojmů – ne
 • slovníček – je v omezené míře součástí textů

 

Subjektivní hodnocení:

+ kopírovatelné pracovní listy pro žáky a doplňující informace pro učitele bez potřeby úprav

+ všechny lekce mohou poskytnout kompletní náplň na jeden školní rok, zároveň je možné je využívat flexibilně dle potřeby (každá tvoří uzavřený celek)

+ přehledné zpracování textu s tabulkami poskytujícími přehled náplně jednotlivých lekcí

+ angličtina v pracovních listech je srozumitelná – není třeba je překládat, naopak je možné je využít k procvičení (rozšíření) slovní zásoby

+ aktivity by měly studenty vést ke schopnosti účastnit se života demokratické společnosti, rozvíjet u nich kritické myšlení, schopnost racionálně hodnotit přicházející informace, předsudky...

 

Náhodně z obsahu:

 • What is EDC/HRE? – The three dimensions of EDC/HRE (Cognitive, participative, cultural dimension)
 • Interactive constructivist learning in EDC/HRE
 • Part 1 – Taking part in the community (Identity;  Responsibility;  Diversity and pluralism)
 • Part 2 – Taking part in politics: settling conflict, solving problems (Conflict; Rules and law; Government and politics; Equality)
 • Part 3 – Taking part in politics: participation through communication (Liberty; The media)


Datum publikace: 1. 4. 2010

Jazyk: anglicky
Forma: tištěná, elektronická
Věk:
Střední školy


Klíčová slova

demokracie, interkulturalita, odpovědnost, participace, právo, spolupráce, svobodaPřiložené soubory:
Volume IV Taking Part in Democracy.pdf