EDC/HRE Volume V: Exploring Children's Rights

EDC/HRE Volume V: Exploring Children's Rights Pátá ze série příruček pro výchovu k demokratickému občanství a k lidským právům (EDC/HRE) vydávaných Radou Evropy. Děti by měli znát, jaká práva mají, ale měli by si jich zároveň i vážit a umět je používat. Učitel by měl vytvořit takové učební prostředí, které bude respektovat demokratické principy a lidská práva. Publikace v anglickém jazyce obsahuje devět projektů pro devět školních ročníků, každý v délce čtyř vyučovacích hodin.

Dostupnost fyzicky, cena:

 • Vydala Rada Evropy (Council of Europe), k objednání na  book.coe.int – odkaz „education“, „Human Rights Education, intercultural education“ za 15 EUR

 

Dostupnost elektronicky:

 • viz přiložený soubor 

 

Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti
   • Člověk a jeho svět
   • Člověk a společnost
 • průřezová témata
   • Osobnostní a sociální výchova
   • Výchova demokratického občana
   • Multikulturní výchova
   • Mediální výchova

 

Metody a formy výuky:

 • skupinová práce
 • diskuze
 • práce s textem
 • kritické myšlení
 • vyjednávání a rozvoj písemné argumentace
 • samostatná práce
 • brainstorming
 • prezentace
 • výtvarné techniky
 • výzkum
 • projekt

 

Metodická podpora:

 • velmi dobrá – všechny aktivity jsou podrobně popsány včetně návodných otázek podporujících diskuzi, obsahují výukové cíle, úkoly pro žáky, použité metody práce a pomůcky

 

Časová náročnost aktivit:

 • 45 minut, kompletní lekce je tvořena čtyřmi vyučovacími hodinami

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – nejčastěji pracovní listy z příručky na okopírování, papíry, tužky
 • kopírovatelné přílohy – obsahuje
 • elektronické přílohy – neobsahuje

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – velmi dobrá
 • rejstřík pojmů – ne
 • slovníček – je v omezené míře součástí textů

 

Subjektivní hodnocení:

+ bez potřeby úprav kopírovatelné pracovní listy pro žáky a doplňující informace pro učitele

+ angličtina v pracovních listech je jednoduchá – není třeba je vždy překládat, naopak je možné je využít k procvičení (rozšíření) slovní zásoby

+ přehledné zpracování textu s tabulkami poskytujícími přehled o obsahu jednotlivých lekcí

+ „But that means that I have the right to have a break, doesn´t it?“ – publikace obsahuje i kapitolu zaměřenou na práva dětí ve školní třídě

+ obsahuje kompletní Úmluvu o právech dítěte, popis jejího vzniku, obrázky na kartičkách vyjadřující jednotlivá práva; internetové zdroje s tematikou dětských práv

 

Náhodně z obsahu:

 • Part I – Short projects on children’s rights for classes 1 to 9
   • Class 1: I have a name – We have a school
   • Class 5: We make rules for our classroom
   • Class 7: Is what I want also what I need?
 • Part II – Background information, documents and teaching materials
   • Some frequently asked questions about the UN Convention on the Rights of the Child
   • Convention on the Rights of the Child
   • Ways of participating


Datum publikace: 1. 4. 2007

Jazyk: anglicky
Forma: tištěná, elektronická
Věk:
Základní školy - 1. stupeň
Základní školy - 2. stupeň


Klíčová slova

lidská práva, odpovědnost, právoPřiložené soubory:
Volume V Exploring Children's Rights.pdf