EDC/HRE Volume VI: Teaching Democracy

EDC/HRE Volume VI: Teaching Democracy Šestá ze série příruček pro výchovu k demokratickému občanství a k lidským právům (EDC/HRE) vydávaných Radou Evropy. Tato publikace v anglickém jazyce obsahuje 47 aktivit pro výchovu k demokratickému občanství a k lidským právům ve školách i v neformálním vzdělávání. Mnoho aktivit je přizpůsobitelných pro různý věk dětí, zpravidla stačí upravit úroveň reflexe.

Dostupnost fyzicky, cena:

 • Vydala Rada Evropy (Council of Europe), k objednání na  book.coe.int – odkaz „education“, dole na stránce „Human Rights Education, intercultural education“ za 19 EUR

 

Dostupnost elektronicky:

 • viz přiložený soubor

 

Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti
   • Člověk a společnost
   • Člověk a jeho svět
 • průřezová témata
   • Osobnostní a sociální výchova
   • Výchova demokratického občana
   • Multikulturní výchova
   • Mediální výchova

 

Metody a formy výuky:

 • skupinová práce
 • diskuze
 • práce s textem
 • kritické myšlení
 • vyjednávání a rozvoj písemné argumentace
 • samostatná práce
 • brainstorming
 • výtvarné techniky

 

Metodická podpora:

 • velmi dobrá – všechny aktivity jsou podrobně popsány

 

Časová náročnost aktivit:

 • většinou do 45 minut

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – pracovní listy připravené v příručce na okopírování, papíry, tužky, fixy, připravené karty atd.
 • kopírovatelné přílohy – obsahuje
 • elektronické přílohy – neobsahuje

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – průměrná
 • rejstřík pojmů – ne
 • slovníček – ne

 

Subjektivní hodnocení:

+ úvodní text pro každý tematický celek může být v kombinaci s obrázkem využitý k procvičení jazyka i jako motivace do tématu

- jednotlivá cvičení by mohla být zpracovaná přehledněji

 

Náhodně z obsahu:

 • Building up classroom atmosphere
 • Clarifying values
 • Getting to know human rights
 • Perceiving others
 • Making justice work
 • Understanding political philosophy
 • Taking part in politics
 • Dealing with conflict


Datum publikace: 1. 12. 2008

Jazyk: anglicky
Forma: tištěná, elektronická
Věk:
Základní školy - 2. stupeň
Střední školy


Klíčová slova

demokracie, odpovědnost, participace, právo, spolupráce, svobodaPřiložené soubory:
Volume VI - Teaching Democracy.pdf