Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia

Finanční a ekonomická gramotnost pro základní školy a víceletá gymnázia Manuál pro učitele, doplněný dvěma pracovními sešity pro žáky, je možné využít pro výuku ekonomicky zaměřené části Občanské výchovy, Základů společenských věd nebo pro výuku samostatného předmětu zaměřeného na finanční a ekonomickou gramotnost.

Dostupnost fyzicky, cena:

 • Vydalo nakladatelství Scientia, autoři Michal Skořepa a Eva Skořepová, cena 339 Kč, pracovní sešit 1 – 95 Kč, pracovní sešit 2 – 95 Kč

 

Dostupnost elektronicky:

 • ne

 

Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti
   • Člověk a společnost
   • Matematika a její aplikace
   • Informační a komunikační technologie
   • Jazyk a jazyková komunikace
   • Člověk a svět práce
 • průřezová témata
   • Osobnostní a sociální výchova
   • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
   • Výchova demokratického občana
   • Mediální výchova

 

Metody a formy výuky:

 • skupinová práce
 • diskuze
 • výklad
 • práce s textem
 • hry a experimenty
 • práce na počítači
 • projekty
 • exkurze
 • konzultace s rodiči

 

Metodická podpora:

 • velmi dobrá – ke všem pracovním textům je k dispozici popis

 

Časová náročnost aktivit:

 • do 45 minut – záleží na záměru vyučujícího

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – nejčastěji pracovní sešit; podle aktivit pak počítač, fotoaparát atd.
 • kopírovatelné přílohy– neobsahuje
 • elektronické přílohy – neobsahuje

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – velmi dobrá
 • rejstřík pojmů – ne
 • slovníček – problematika je vysvětlená v textu

 

Subjektivní hodnocení:

+ manuál a pracovní sešity obsahují krátké texty výstižné uvádějící do tématu a umožňující vyhledávání informací a další práci s nimi

+ kromě práce s textem obsahuje množství pestrých aktivit

+ každá kapitola manuálu má na konci teoretické shrnutí, není tak třeba dohledávat velké množství informací

+ manuál obsahuje řešení všech úkolů ve stejné grafické podobě jako jsou v pracovním sešitě

 

Náhodně z obsahu:

 • Všechno má svého majitele
 • Ten dělá to a ten zas tohle
 • Ekonomika je jako ústřední topení
 • Tak tedy za kolik aneb o cenách
 • Platit se dá i jinak než penězi
 • Aby peníze nezahálely
 • Když platíš daně, co dostaneš za ně?
 • Kudy vlastně putují peníze


Datum publikace: 1. 4. 2008

Jazyk: česky
Forma: tištěná
Věk:
Základní školy - 2. stupeň


Klíčová slova

finanční gramotnost