Hesla tehdy a dnes

Zařazeno v tématech

Typ školy: Gymnázia


Pro žáky:
3. ročník - Střední školy / Gymnázia

Abstrakt

Užívání hesel v politice a propagandě. Hesla užívaná KSČ v době totality.

Hesla jako stálý fenomén i dnes.

Pomůcky

pracovní list Hesla socialismu

Vlastní formulace cílů

Studenti vlastními slovy vysvětlí obsah vybraných hesel, která byla v socialistickém Československu hojně užívána.

Studenti identifikují důležitá slova, která jsou v heslech často používána, a jejich užívánísrovnají s hesly, která se používají dnes.

Studenti navrhnou a vyhledají některá současná hesla a pojmenují způsob a důvod jejich užívání.

Časový rozsah
1-2x 45 min
Popis uč. jednotky

1) Lekci můžete zahájit tím, že na tabuli napíšete heslo „Proletáři všech zemí, spojte se!". Požádejte studenty, aby se vám pokusili vysvětlit, co toto heslo vlastně říká (asi jim nejprve budete muset objasnit význam slova proletariát, proletář, aby mohli o významu výroku přemýšlet). Pomozte případně studentům hledat význam hesla tím, že budete klást upřesňující otázky: Jsou myšleny všechny země světa? Znamená to tedy, že v každé zemi světa žijí proletáři? Podle jaké ideologie tomu tak je? Proč se mají proletáři spojit? Co takto jednotně mají dělat? Mají se spojovat proti někomu nebo něčemu? Určitě se vám společně s vaší větší či menší pomocí podaří heslo vysvětlit a také ozřejmit, jak souvisí s komunistickou ideologií.

2) V této části bude důležité přivést studenty k pojmenování toho, proč a kdy jsou hesla používána a čím se vyznačují. Protože si studenti většinou velmi dobře pamatují hesla rozličných reklam, požádejte je, aby vám některá sdělili (můžete si připravit vlastní příklady). Sepište si je a pokuste se společně přijít na to, proč jsou hesla používána a čím se vyznačují.

Například: Hesla mají svůj význam všude tam, kde pomocí několika málo slov chci sdělit cosi složitějšího jednoduchým způsobem (obchod, politika, propagace, ideologie, sport atd.). Proto hesla často obsahují „velká", působivá slova, bohatá významem (například pravda, mír, kvalita, budoucnost, vlast, život, síla, odvaha, práce aj.; specifický je samozřejmě slovník současných reklam, evokující automatičnost, bezpracnost, čistotu, vědeckost, zdraví, přírodu aj.) Důležité také je, že heslo má být snadno zapamatovatelné. Heslo však často nabízí zjednodušený způsob, jak jevům a dějům ve světě rozumět.


3) Rozdejte studentům pracovní list Hesla socialismu. Cílem aktivity je, aby se studenti zamysleli nad dalšími uvedenými politickými hesly (list můžete upravit a doplnit) a našli v nich právě taková velká a důležitá slova, která se často opakují a která činí hesla údernými a snadno zapamatovatelnými. Ta vepíší do druhého sloupce tabulky. Ideální je pracovat v menších skupinách nebo dvojicích. Poté nechejte studenty postupně představit tato velká slova, na která přišli. V průběhu představování si také nahlas vysvětlete, jak jednotlivým heslům rozumíme, co říkají.
Jinou variantou může být postup, kdy hesla rozstříháte, rozdělíte do skupin, které budou mít za úkol přidělené heslo (hesla) vysvětlit, upřesnit jak mu rozumí a najít v něm velká slova. Poté si společně představte.

Pracovní list také můžete doplnit ukázkami propagandistických plakátů s hesly. Některé naleznete zde:
http://www.nezapomente.cz/view/ss_80_89


4) V této aktivitě se opět podíváme do našeho současného světa. Úkolem studentů bude ze zásobárny slov, která vznikla ve druhé aktivitě, sestavit nějaká hesla, která by byla vhodná pro dnešní dobu, pro dnešní politiku a pojetí světa. Pokud samozřejmě v zásobě slov některá důležitá budou chybět, ať si je studenti libovolně přidají (například terorismus, zbraň, energie, trvale udržitelný rozvoj, příroda, bezpečí, jistota, ekonomika atd.).
Inspirací může být studentům například text "pražského" projevu Baracka Obamy
(text v překladu zde).

Případně text předvolebních letáků či klipů různých stran, i když to už vyžaduje poměrně složité abstrahování. Některé odkazy:

http://www.kscm.cz/article.asp?thema=3878&category

http://archiv.ods.cz/volby/weby/2006/smlouva.php

http://www.youtube.com/tvods

http://www.kdu.cz/default.asp?page=51&IDR=10918

http://euvolby.zeleni.cz/11-Nas_program

Hlavním cílem této části je, abychom studentům ukázali, že i v dnešní době jsou atakováni mnoha hesly a frázemi, která na ně mají z různých důvodů působit. A záleží jen na nich, zda se k nim budou stavět kriticky a o jejich obsahu přemýšlet.5) Závěrem lekce můžete studentům přečíst nebo rozdat vytištěný text Václava Havla, v němž se zabývá právě otázkou, proč za dob komunistické totality byli lidé vedeni (či ze strachu dobrovolně nakloněni) k tomu, aby opakovali hesla, fráze, a z jakých důvodů to dělali (strach, co když neřeknu, nevyvěsím; moc, která tak šíří svou ideologii mezi masy, které mluví, jak se má, aniž by hluboce přemýšlely o tom, co říkají atd.):

"Vedoucí obchodu se zeleninou umístil do výkladu mezi cibuli a mrkev heslo "Proletáři všech zemí spojte se".
Proč to udělal? Co tím chtěl sdělit světu? Je skutečně osobně zapálen pro myšlenku spojení proletářů všech zemí? Jde jeho zapálení tak daleko, že cítí neodolatelnou potřebu se svým ideálem seznámit veřejnost? Uvažoval opravdu aspoň chvilku někdy o tom, jak by se takové spojení mělo uskutečnit a co by znamenalo?
Myslím, že u drtivé většiny zelinářů lze právem předpokládat, že o textu hesel ve svých výkladech celkem nepřemýšlejí, natož aby jimi vyslovovali něco ze svého názoru na svět.

To heslo přivezli našemu zelináři z podniku s cibulí a mrkví a on je dal do výkladu prostě proto, že se to tak už léta dělá, že to dělají všichni, že to tak musí být. Kdyby to neudělal, mohl by mít potíže: mohli by mu vyčíst, že nemá "výzdobu"; někdo by ho mohl dokonce nařknout z toho, že není loajální. Udělal to proto, že to patří k věci, chce-li člověk v životě obstát; že je to jedna z tisíce "maličkostí", které mu zajišťují relativně klidný život "v souladu se společností".

HAVEL, Václav, Moc bezmocných, Praha: 1990, Lidové Noviny, s.8.-9.

 

REFLEXE:

  • Jakým způsobem hesla zjednodušují svět?
  • V čem byla hesla důležitá v době komunistické totality?
  • Kde všude byla hesla používána?
  • V čem se shoduje a v čem liší užívání hesel v současném světě oproti době totality?
  • Jsou nějaká hesla, která na mě zapůsobila a která třeba sám/sama používám? Jaká?
Hodnocení

pracovní list Hesla socialismu

vymýšlení současných hesel


Klíčová slova

demokracie, kritické uvažování, svoboda

Autor: Jan Šotola, CEDU (GEMINI o.s.), program Cirkus totality


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.