Hry pro osobní rozvoj

Hry pro osobní rozvoj Hry pro osobní rozvoj nabízí soubor aktivit rozdělených do pěti tematických okruhů: psychohry s důrazem na tvořivost, soutěživé, témata pro skupinové diskuse, hry rozvíjející sociální inteligenci a obrázkový kviz. Několik v knize uvedených her má známý rámec, ale nový obsah. Kniha je určena pro psychology, psychoterapeuty, pedagogy, vedoucí výcviků, vedoucí akcí a pro všechny, kteří hledají kvalitní náplň volného času pro sebe a své přátele.

Datum vydání:

 • 2010

 

Dostupnost fyzicky, cena:

 • Vydalo nakladatelství Computer Press,  autor Eduard Bakalář, 249 Kč

 

Dostupnost elektronicky:

 • Ne

 

Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti
   • Člověk a jeho svět
   • Člověk a společnost
   • Člověk a příroda
   • Matematika a její aplikace
   • Jazyk a jazyková komunikace
   • Umění a kultura
   • Člověk a zdraví
 • průřezová témata
   • Osobnostní a sociální výchova
   • Výchova demokratického občana
   • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
   • Multikulturní výchova

 

Metody a formy výuky:

 • hra
 • přiřazovačky
 • trénink sociální inteligence
 • kvízy
 • zážitková pedagogika
 • skupinová práce
 • dramatická výchova
 • samostatná práce
 • pracovní listy
 • diskuze

 

Metodická podpora:

 • dobrá – hry jsou dostatečně vysvětleny (kniha komplexně prohlubuje sebepoznání, tvořivost a obohacuje novými vědomostmi a dovednostmi)

 

Časová náročnost aktivit:

 • časové rozmezí 10 až 60 minut

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – tužky, papíry, křídy, tabule a flipchart a další
 • kopírovatelné přílohy – obsahuje
 • elektronické přílohy – neobsahuje

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – dobrá
 • rejstřík pojmů – ano
 • slovníček – ne

  

Subjektivní hodnocení

+ kniha rozvíjí tvořivé myšlení

+ obsah knihy je převážně zaměřen na osobnostní rozvoj (především dospělých)

+ hry jsou přehledně členěny do základních kategorií psychoher (Hry seznamovací a rozehřívací, Hry didaktické a vzdělávací, Hry sebepoznání, Hry rozvoje tvořivosti)

- u některých her chybí řešení

 

Náhodně z obsahu:

 • Tradiční psychohry (Denní snění, Hra s tisícikorunou, Polotovary)
 • Přivazovačky (Právní povědomí, Státní svátky v různých zemích)
 • Témata pro skupinovou diskuzi (Jak poznat kvalitu osobnosti, Kytice K. J. Erbena)
 • Sociální inteligence (Vězeň, Opičák, Svetr)
 • Kvizy (Kviz umělecký, Kviz obrázkový)


Datum publikace: 17. 4. 2010

Jazyk: česky
Forma: tištěná
Věk:
Střední školy
Vzdělávání dospělých


Klíčová slova

interkulturalita, kritické uvažování, mezinárodní vztahy, osobnostní rozvoj, právo, projevit názor, spolupráce