Hry pro zvládání agresivity a neklidu

Hry pro zvládání agresivity a neklidu Kniha nabízí hlubší pochopení podstaty problému agresivity a neklidu a jeho zpracování pomocí her, které přispívají ovládnutí agresivity a pomáhají mírnit, redukovat či odstranit nadměrné napětí. Náměty jsou rozděleny podle jejich zaměření do několika kapitol. v každé se začíná hrami, které lze využít při práci s menšími dětmi, následují činnosti vhodné pro starší děti.

Datum vydání:

 • 2008, 2. vydání

 

Dostupnost fyzicky, cena:

 • Vydalo nakladatelství Portál, autor Zdeněk Šimanovský,  197 Kč

 

Dostupnost elektronicky:

 • Ne

 

 Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti
   • člověk a jeho svět
   • Umění a kultura
 • průřezová témata
   • Osobnostní a sociální výchova

 

Metody a formy výuky:

 • hra
 • diskuze
 • hraní rolí

 

 Metodická podpora:

 • velmi dobrá – každá hra je stručně a přehledně popsána včetně návrhů k reflexi

 

Časová náročnost aktivit:

 • v rozsahu 5 - 45 minut

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – vypsány u jednotlivých her, většinou tužka a papír
 • kopírovatelné přílohy – neobsahuje
 • elektronické přílohy – neobsahuje

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – velmi dobrá
 • rejstřík pojmů – ne
 • slovníček – ne

  

Subjektivní hodnocení

+ kniha obsahuje hry a činnosti, při jejichž vhodném používání dochází k zmírnění neklidu a agresivních projevů a následně ke zlepšení vztahů ve skupině

+ hry jsou přehledně členěny do skupin (rozehřívací a aktivizační hry, hry na soustředění a zklidnění, poznávací a edukativní hry)

+ hry jsou doplněny ikonkami – věk hráčů, hlučnost, zkušenost vedoucího, prostor pro hru. Dále cílem, pomůckami a variantami pro hru, což činí hru přehlednou

+ popisky her jsou stručné a přesto dostatečné, většinou nejsou náročné na přípravu

 

Náhodně z obsahu:

 • Neklid a agresivita - uspokojené a neuspokojené potřeby, starosti dětí (a co poradit)
 • Co je to hra a kde jsou hranice mezi hrou a skutečností? (zážitková pedagogika, náročnost hry, výsledky a interpretace hry)
 • Rozehřívací, aktivizační hry (Honičky, Rybářská latina, Akční pozdravy)
 • Hry na soustředění a zklidnění (Kouzelná hůl, Na strážce, Písmenkoví hadi)
 • Poznávací a edukativní hry (Příběh zvířátka z plastelíny, Šátek jako dárek, Pašeráci)
 • Místo závěru - uplatnění her ve škole, hry pro rodiče s dětmi


Datum publikace: 5. 4. 2008

Jazyk: česky
Forma: tištěná
Věk:
Předškolní vzdělávání
Základní školy - 1. stupeň
Základní školy - 2. stupeň
Střední školy


Klíčová slova

osobnostní rozvoj, spolupráce