„Jak by skončily Pussy Riot v Česku?“

Zařazeno v tématech

Typ školy: Gymnázia


Pro žáky:
1. ročník - Střední školy / Gymnázia
2. ročník - Střední školy / Gymnázia
3. ročník - Střední školy / Gymnázia
9. ročník - Základní školy

Abstrakt

Žáci se zamyslí nad kontroverzním případem politického protestu ruské skupiny Pussy Riot, zformulují vlastní postoj a v rolové hře se jej pokusí obhájit. Prostřednictvím textů odborníků oslovených Respektem se seznámí s pohledem českého práva na akci skupiny v pravoslavném chrámu a pojmenují hranice mezi politickým protestem, sociální revoltou, a porušením zákona. 

Lekce vznikla v reakci na článek „Jak by skončily Pussy Riot v Česku?“ – 26.8.2012, Respekt číslo 35/2012

Pomůcky

Nakopírované texty (viz příloha)

Vlastní formulace cílů

Žáci se seznámí s kontroverzemi případu ruské skupiny Pussy Riot

Žáci si na příkladu ruské kapely vyzkouší argumentaci a možnost obhájení vlastních názorů, zhodnotí podobnost s příkladem politického protestu u nás a přiměřeností trestů určených soudem.

Žáci vyjmenují další možnosti protestu a odhadnou jejich přiměřenost vzhledem k platným zákonům.

Časový rozsah
2 x 45 minut
Popis uč. jednotky

PRVNÍ HODINA

1)      Kdo jsou Pussy Riot. (5 min)

 • Přečteme žákům základní informace o skupině Pussy Riot, tím by i ti, kteří o aktuální kauze nic neví, měli získat informace k následným diskuzím. Zdroj informací: www.wikipedia.cz – heslo Pussy Riot

 

Pussy Riot je ruská feministická punková skupina pořádající neohlášená provokativní vystoupení. Vystoupení skupiny jsou většinou nelegální na různých často neobvyklých místech: stanicích metra, střechách trolejbusů, na Rudém náměstí nebo v luxusních buticích navštěvovaných především ruskou vyšší třídou. Ruskou společnost skupina provokuje také používáním vulgárního jazyka.

Skupina byla založena v říjnu 2011. Hlavním objektem kritiky je Vladimir Putin, kterému vyčítá sexismus a podporu patriarchálního systému.

Dne 21. února 2012 pět členek skupiny vešlo do moskevské Katedrály Krista Spasitele a před ikonostasem začaly křičet text písně „Bohorodičko, vyžeň Putina“ kritizující Vladimira Putina, ruského patriarchu Kirilla a další duchovní. Po několika frázích písně byly vyvlečeny z chrámu. Text písně, který skupina nazývá „punkovou modlitbou“, kritizoval propojení ruského pravoslavného kléru s tajnými službami typu FSB, ruskou politikou a prezidentem Putinem.

3. března byly zatčeny Marija Aljochinová a Naděžda Tolokonnikovová podezřelé z účasti na akci. V polovině března 2012 byla zadržena třetí členka skupiny Jekatěrina Samucevičová, která už byla dříve vyslýchaná jako svědkyně.

Prokuratura připravila obvinění podle § 213 ruského trestního zákoníku, který akci kvalifikuje jako chuligánství s charakterem organizovaného zločinu, za což obviněným hrozil až sedmiletý trest vězení. Podle obhájců obviněných byla obvinění špatně kvalifikována, protože činem skupiny nebyl poškozen majetek ani nebyl nikdo zraněn. V ruských médiích je často zmiňováno poškození cítění věřících. Podle průzkumu veřejného mínění považovalo 46 % Rusů sedmiletý trest za odpovídající.

Dne 17. srpna byly moskevským soudem shledány vinnými ze spáchání výtržnictví v pravoslavném chrámu a odsouzeny k dvěma letům vězení. Zdůvodnění rozsudku se mimo jiné odvolává na "urážku Boha", což podle některých názorů vykazuje znaky inkvizice.

 

 • Pozn.: V případě možnosti a dostatku času je možné žákům pustit video zachycující vystoupení skupiny a přeložit text písně. K dispozici je i s textem na www.youtube.com pod názvem „Pussy Riot-Punk Prayer.mp4“

 

2)      Opačné názory (10 min)

 • Žákům rozdáme a necháme je samostatně přečíst dva texty – jeden obhajující akci skupiny a odsuzující dvouletý trest, druhý s opačným vyzněním (podle schopností žáků je možné je ještě více zkrátit). Texty jsou v příloze lekce_pussy_riot_opacne_nazory_na_pripad.doc. Texty umístíme na opačné konce třídy, po přečtení necháme žáky postavit do prostoru mezi texty tak, jak moc se názorově k některému z nich přiklánějí. Ve stejné vzdálenosti od obou článků (tedy uprostřed) tak mohou stát jak ti, kteří souhlasí s oběma články, tak ti, kteří nesouhlasí ani s jedním.

 

3)      Soudní líčení (25 min)

 • Přidělíme žákům role – tři z nich jsou členky skupiny, dva jsou obhájci, dva z nich žalobci, jeden je soudce a ostatní jsou přísedící (občanská porota coby poradní orgán soudce). Role obhájců a žalobců je možné záměrně přiřadit opačně, než jak vyjádřili žáci preference na názorové přímce u článků. Zahájíme soudní líčení, při kterém dbáme na dodržování pravidel efektivní diskuze (pravidla před zahájením líčení zopakujeme).
 • Líčení ukončíme ideálně v momentě, kdy soudce spolu s porotou dospěl k závěru, v případě časového natahování líčení můžeme proces přerušit a nechat porotu a soudce rozhodnout o způsobu trestu.

  Možné časové rozložení diskuse:
  5 minut na domluvu žalobců a obhájců na postupu, volbu argumentů a volbu řečníka (ostatní žáci si formulují vlastní názor)
  3 minuty na projev žalobce, 3 minuty na projev obhájce, 2 minuty na otázky pro každou stranu
  5 minut na poradu přísedících a rozhodnutí soudce
  5 minut na závěrečnou reflexi

 • Klademe žákům např. otázky  „Jak jste se v průběhu líčení cítili, bylo vám ve vaší roli příjemně? Proč ano/ne?“, „Co nejvíc ovlivnilo vaše rozhodování?“, „Rozhodovali byste se stejně, kdyby členky skupiny byly z jiného státu než z Ruska?“. Je také vhodné vrátit se ke dvěma názorově odlišným textům a probrat se žáky slova volená autory a způsob vyjádření jejich názoru. Tyto otázky slouží nejen k uzavření aktivity, ale také jako reflexe celé vyučovací hodiny.

 

 DRUHÁ HODINA

1)      Připomenutí předchozí hodiny (5 min)

 • Na začátku hodiny připomeneme obsah první hodiny věnované tomuto tématu a výsledek hraného soudního líčení. Metodou volného psaní necháme žáky jednu až dvě minuty psát jejich vlastní názor na kapelu, způsob jejich protestu, přiměřenost trestu... Napsané texty vybereme a zpětně ohodnotíme (snahu žáků vyjádřit se k tématu, nikoli obsah!).

 

2)      Jak by skončily Pussy Riot v Česku? (15 min)

 • Rozdělíme žáky do skupin, každé skupině rozdáme názor Respektem osloveného právníka, experta, aktivisty... (texty viz příloha) Skupiny si názor přečtou, vyberou z něj zásadní informaci, kterou následně sdělí spolužákům.
 • Porovnáme názory expertů s návrhy trestů žáků – navrhovali přísnější trest? Změnili by po přečtení názoru jiných lidí svůj pohled? Jaký trest dostal olomoucký řidič autobusu Roman Smetana za přimalovávání tykadel politikům na předvolebních plakátech? (Pozn. Soud vyměřil trest 100 hodin prospěšných prací, které Smetana odmítl vykonat, a pokutu 15 500 Kč, kterou uhradil. Za nesplnění prospěšných prací pak dostal trest 100 dní ve vězení, kam odmítl nastoupit...) Byl jeho trest přiměřený? atd.

 

3)      Jak jinak můžeme protestovat? (15 min)

 • Skupiny žáků necháme vymyslet co nejvíc možností jak protestovat v případě nesouhlasu s politickou situací v zemi a potřebou tuto situaci řešit, upozornit na ni. Zároveň žáky necháme odhadnout, kterými z forem protestu by již porušili české zákony. Na závěr necháme žáky hlasovat o tom, kterého způsobu politického protestu by byli ochotní se zúčastnit a kterého již ne.

 

4)      Shrnutí (5 min)

 • Dvouhodinové téma s žáky uzavřeme připomenutím práva každého člověka na svobodu přesvědčení a projevu a na svobodu pokojného shromažďování a sdružování vycházející z Všeobecné deklarace lidských práv uznané OSN. Zároveň ale také to, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého...

 

Pozn. Je možné navázat lekcemi „S řetězy ke stromům“ zabývajícími se podrobně formami protestu.

Za případné připomínky a podněty v diskuzi nebo na email tajslova@obcanskevzdelavani.cz děkuji.

Více se o kauze dočtete na těchto Respektích adresách: 

http://respekt.ihned.cz/z-noveho-cisla/c1-56558830-at-ty-holky-shori-v-pekle
http://respekt.ihned.cz/letem-svetem/c1-56563770-kope-si-putin-hrob
http://respekt.ihned.cz/nenechte-si-ujit/c1-57064410-dva-roky-za-modlitbu
http://respekt.ihned.cz/letem-svetem/c1-56423760-pussy-riot-za-mrizemi-fotoblog
http://respekt.ihned.cz/c1-55710380-na-medialnim-pranyri

Hodnocení

Hodnotíme aktivitu v diskuzi, dále aktivitu při reflexi (snahu sdělit alespoň nějaké myšlenky – nemusí být za každou cenu „správné“, míru zapojení a schopnost prezentovat svůj názor), zapojení ve skupinách.


Klíčová slova

lidská práva, právo, projevit názor, svoboda, Učím s RESPEKTemPřiložené soubory:
lekce_pussy_riot_opacne_nazory_na_pripad.doc  
lekce_pussy_riot_nazory_pro_soud_v_CR.doc  Autor: Iva Tajšlová, COV


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.