Jak na sexuální výchovu?

Zařazeno v tématech

Typ školy: Gymnázia


Pro žáky:
1. ročník - Střední školy / Gymnázia
2. ročník - Střední školy / Gymnázia
3. ročník - Střední školy / Gymnázia
4. ročník - Střední školy / Gymnázia

Abstrakt

Studenti se skupinovou prací zamýšlí nad potřebností informací o sexualitě. Analyzují, jaké informace by mladí lidé měli znát a jakou formou jim je nejlépe zprostředkovat. Nápady zpracují formou návrhu hodiny sexuální výchovy, který pak prezentují třídě. Společnou diskuzí pak vyberou nejdůležitější témata i nejzajímavější formy výuky a formulují, jaké cíle může sexuální výchova takto pojatá naplňovat.

Pomůcky

Flipcharty / velké papíry a fixy

Vlastní formulace cílů

Studenti otevřeně hovoří o sexualitě a tématech se sexualitou spojených.

Studenti jsou schopni reflektovat potřebnost informací, se kterými by se mladí lidé měli ve školách setkávat. Díky této reflexi si mohou sami nalézt odpovědi na otázky, které ohledně sexuality mají.

Studenti získají prostor pro diskuzi, díky níž si mohou formovat osobní postoje k sexualitě.

Časový rozsah
45 minut
Popis uč. jednotky

 

"Když slyším ,sexuální výchova‘, tak odjišťuji revolver.“ Tuto větu nepronesl nacistický ministr propagandy Josef Göbbels; ten to řekl o kultuře. Tímto výrokem o sexuální výchově se brzy po sametové revoluci proslavil vrchní ředitel českého MŠMT, který už dnes naštěstí není v této funkci. Dotyčný „expert“ také proslul prohlášením, že by nerad slyšel ve škole jakoukoliv zmínku o kondomech. Mládež se prý má raději učit násobilku." 
1

 


1. Úvodní aktivita - tématický ice-breaker
(5 min)

Rozdělíme třídu na skupinky po cca 5-6 studentech. Do každé skupiny přidělíme jeden flipchart a fixy. Úkolem skupiny bude napsat co nejvíce synonym ke slovu Sex. Díky této aktivitě se studenti osmělí a prolomí stud. Vyhodnotí se, na kolik pojmů si která skupina vzpomněla. Flipy se mohou zavěsit na tabuli pro inspiraci.

Můžeme položit i otázky, které z těch pojmů jsou studentům příjemné a nepříjemné. Které sami používají. Jaké konotační významy tato označení nesou. Atd. (není důležité vyžadovat odpovědi nahlas, jen nechat otázky zaznít, ať si každý odpoví sám)

 

2. Skupinová práce - Jak na sexuální výchovu? (20 min)

Pokud studentům skupiny vyhovují, zůstanou pracovat opět vybavení flipchartem a fixy ve stejných skupinách. Zadáním bude vytvořit návrh hodiny sexuální výchovy. Cílovou skupinu si mohou vybrat. Ať se ve skupině zamyslí, jaké informace by mladí lidé měli obdržet, o jakých tématech by se mělo ve škole v sexuální výchově hovořit a proč. Neméně důležité je navrhnout, jakou formou by měla sexuální výchova probíhat, aby to mladé lidi bavilo a odnesli si z výuky co nejvíce.

Finální nápad zachytit na flipchart, který bude sloužit pro prezentaci ostatním skupinám.

 

3. Prezentace (10 min)

Skupiny si vzájemně představí nápady a návrhy. Každou prezentaci necháme k okomentování (povzbuzovat k reflexi v ich formě a ne k hodnocení, př: líbí se mi…., udělal bych jinak…) a případným otázkám.

 

4. Závěrečná diskuze (10 min)

Nejprve vyzveme studenty, zda má někdo postřeh, myšlenku, otázku či připomínku, kterou by chtěl vyjádřit před vlastní reflexí, ať ji vyjádří.

Příklady otázek k diskuzi:

Co vás na dnešní hodině nejvíce překvapilo o sexualitě?

Jakým způsobem se o sexualitě dozvídáte? Z jakých zdrojů? (rodina, škola, přátelé, internet...)

Jakým způsobem může sexuální výchova ovlivnit životy mladých lidi?

Co byste z dnešní hodiny vybrali jako nejdůležitější informaci pro mladé lidi a jakou formou jim ji předat?

 

Praktická poznámka:

Pokud by v jakékoliv části lekce studenti zlehčovali, či záměrně zesměšňovali téma a aktivity, zreflektujeme ihned vzniklou situaci s celou třídou. Můžeme popsat a ptát se: co se děje);  jaké pocity v nás situace vzbuzuje; jaké to nese důsledky; proč si myslíme, že se to děje...atd. A vztáhnout to obecně, jak se takovéto reakce promítají do výuky sexuální výchovy, či běžného života.

Takováto situace může tedy přinést hlubší diskuzi, díky reálně prožitému problému a jeho reflexi.

 

Varianta:

Realizace výuky. Pokud by byl prostor a motivace. Můžeme nechat studenty vybrat jeden z prezentovaných nápadů výuky, který by si rádi vyzkoušeli. Skupina studentů by pak hodinu sexuální výchovy podle svého návrhu přichystala a zrealizovala pro spolužáky.

 

Odkazy (1):

http://www.sancedetem.cz/cs/hledam-pomoc/rodina-v-problemove-situaci/vyvoj-ditete-a-jeho-potreby/sexualni-vychova-v-rodine-i-ve-skole.shtml

 

Klíčová slova

kritické uvažování, odpovědnost, osobnostní rozvoj





Autor: Michaela Zapletalová


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.