Jak vnímáme druhé - Aktivity pro inspiraci

Zařazeno v tématech

Typ školy: Gymnázia


Pro žáky:
1. ročník - Střední školy / Gymnázia
2. ročník - Střední školy / Gymnázia
8. ročník - Základní školy
9. ročník - Základní školy

Abstrakt

V průběhu aktivit se žáci učí poznávat jeden druhého, respektovat vzájemné odlišnosti. Vyzkouší si rozpoznat, jací sami jsou, jak posuzují svět na základě prvního dojmu. Pokusí se zvážit, k čemu posouzení na základě prvního dojmu může vést.

Pomůcky

Papíry s fotografiemi lidí různých charakteristik (věk, pohlaví, kultura, etnikum...) - žáci mohou připravit v rámci domácí přípravy.

Vlastní formulace cílů

Žáci zobecní, co nás na lidech při prvním dojmu upoutává.

Žáci posoudí, jak nás mohou ovlivňovat první dojmy.

Žáci na příkladech vysvětlí, v čem může být první dojem zavádějící.

Žáci popíší, jak souvisí první dojmy s předsudky.

Časový rozsah
2x 45 min
Popis uč. jednotky

Aktivita "Vše stejné, vše odlišné..."

Průběh: Učitel postupně zadá několik charakteristik (příklady uvedeny níže) - učitel si dá při přípravě pozor, některá témata mohou být citlivá, příprava je tedy velmi závislá na skladbě skupiny žáků. Dle situace může učitel zapisovat charakteristiky na tabuli nebo připravit větší samostatné cedule. Podle toho běží aktivita:

"Všichni ti, kteří...

 • nosí džíny
 • mají modré oči
 • jsou starší než ...
 • navštívili v Evropě další tři různé země
 • pravidelně čtou noviny (včetně internetových)
 • mají homosexuální přátelé
 • mají předsudky

...

Učitel zadá, co udělají všichni, kdo se chtějí k dané charakteristice připojit. Například se žáci mohou přesunout do určeného prostoru v místnosti, mohou jít přeškrtnout čáru na tabuli, mohou vhodit předmět (míček) do sáčku, přidat špejli do kelímku... Pokud volíme variantu přesunu žáků ve třídě, pak je ponecháme chvilku ve skupině, aby mohli stav krátce probrat. Důležité je nezapomínat, že někteří žáci tou dobou nejsou zapojeni.

Závěr a reflexe:

Závěrem žáci prodiskutují otázky:

 • Ocitnul se někdo ve skupině s někým, o kom si nemyslel, že by s ním mohl mít něco společného?
 • Jaký je to pocit být součástí velké skupiny?
 • Jaký je to pocit být osamělý/osamělá?

 

Aktivita: "První dojmy"

Příprava: učitel nebo žáci v rámci domácí přípravy přilepí na papír (nejlépe stejný formát, např. A4) fotografii člověka - je potřeba vybírat postavy odlišné (věk, kultura, etnická skupina, pohlaví...). Velikost fotografie musí být volena tak, aby zůstalo místo na psaní komentářů (alespoň tolik řádků, kolik žáků se bude aktivity účastnit).

Průběh: Žáci se posadí do kruhu. Učitel předá každému žákovi papír, na kterém je nalepená fotografie. Žáci mají za úkol prohlédnout si fotografii a napsat svůj první dojem z osoby na ní na dolní část stránky. Pak papír přehnou tak, aby jejich text nebyl vidět, a podají papír spolužákovi po levé straně. Aktivita pokračuje, dokud každá fotografie neprojde celým kruhem.

Závěr a reflexe: Závěrem je učitelem řízená diskuse, kdy si všichni společně prohlédnou komentáře a porovnávají své první dojmy. Ideální je, pokud má učitel (žáci) připraveno povídání k postavám, kdo to je doopravdy, a v čem se tedy mohou psané první dojmy lišit od reality...

Žáci se pokusí vyhodnotit, jak nás první dojmy mohou ovlivňovat (vznik předsudků). Každý žák si pak může písemně zpracovat sebereflexi:

 • Lišil se Váš první dojem od ostatních? Byl Váš první dojem podobný ostatním?
 • Co Vás v rámci prvního dojmu nejvíce upoutávalo? Dokázali byste zobecnit?
 • Čeho jste si v rámci prvního dojmu nevšímali? Proč myslíte, že tomu tak je?
 • Co Vám aktivita řekla o Vás samotných?
Hodnocení

Písemná reflexe každého žáka na téma "první dojem" (dle otázek v reflexi k aktivitě První dojmy)


Klíčová slova

osobnostní rozvoj

Autor: Martina Röhlichová, COV, podle příručky Rady Evropy "Učení demokracii - Svazek VI"


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.