Jsme lidé jedné země

Jsme lidé jedné země Projekt „Jsme lidé jedné Země“ je zaměřen na prevenci rasismu a xenofobie prostřednictvím multikulturní výchovy a vzdělávání o migraci a migrantech žijících v ČR. Hlavním záměrem projektu je upevňovat a posilovat pozitivní postoje dětí k multikulturní společnosti. Pravidelným setkáváním, kritickou reflexí informací a dlouhodobou systematickou prací s žáky chceme otevřít prostor pro uvědomění si a vyjádření strachů a předsudků a následné práci s nimi směřující k eliminaci xenofobie a možných projevů rasismu.

Dostupnost fyzicky, cena:

 

Dostupnost elektronicky:

 

Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti
   • Člověk ve společnosti
   • Umění a kultura
   • Člověk a příroda
 • průřezová témata
   • Multikulturní výchova
   • Mediální výchova
   • Osobnostní a sociální výchova

 

Metody a formy výuky:

 • skupinová práce
 • diskuze
 • výklad
 • kvíz
 • práce s textem, s obrázky, s videoukázkami
 • samostatná práce
 • brainstorming
 • prezentace
 • výtvarné techniky
 • hry
 • vyhledávání informací z různých zdrojů

 

Metodická podpora:

 • velmi dobrá – všechny uvedené aktivity jsou popsány a obsahují cíle a formy práce, potřebné pomůcky, možná úskalí při realizaci aktivity

 

Časová náročnost aktivit:

 • od 5 minut po několik vyučovacích hodin

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – různé v závislosti na zvolené aktivitě
 • kopírovatelné přílohy – obsahuje
 • elektronické přílohy – celý metodický materiál ke stažení + webový e-learningový kurz s inetraktivními prvky (modelové situace, informace o zemích, testy, kvízy...), ke zpřístupnění e-kurzu je třeba registrace

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – velmi dobrá, ale z hlediska obsahu je na orientaci náročnější 1. část metodiky (z celkem tří)
 • rejstřík pojmů – ne
 • slovníček – je součástí textů na webu, hesla jsou vysvětlena velmi srozumitelně

 

Subjektivní hodnocení:

+ velké množství snadno použitelných a přehledně zpracovaných aktivit ve druhé části metodiky; přehledně zpracované informace o šesti vybraných státech ve třetí části

+ přesah na vizuálně příjemné webové stránky se slovníčkem, e-learningovým kurzem a dalšími informacemi; ke stažení tato metodika projektu a přehledné manuály „Můj svět tady a tam“ - Prevence xenofobie a rasismu s využitím ICTRozvíjení kompetencí žáků v oblasti ICT při využití e-learningu a datového úložiště v projektu „Jsme lidé jedné Země“ 

- na přehlednost náročnější první část metodiky - přestože jsou v ní užitečné informace,  není její podrobné pročítání nutné, pokud hledáte konkrétní aktivitu na doplnění již rozmyšlené vyučovací jednotky a pokud nechcete projekt realizovat v kompletním rozsahu

   

Náhodně z obsahu:

 • Část 1. - Metodický průvodce programem
   • Pro koho je tento program?; Interaktivní formy práce v programu prevence rasismu a xenofobie; Využití modulu Můj svět tady a tam v různých předmětech; Bělorusko: poslední diktatura Evropy ...
 • Část 2. - Soubor her a aktivit pro žáky
   • Úvodní slovo k souboru her a aktivit pro žáky; Dílna Vietnam; Dílna Ukrajina; Média kolem nás a svět novinových titulků ...
 • Část 3. - Informace pro učitele o zemích původu
   • Vietnam; Ukrajina; Afghánistán; Bělorusko; Čečensko; Demokratická republika Kongo


Datum publikace: 28. 6. 2011

Jazyk: česky
Forma: elektronická
Věk:
Základní školy - 2. stupeň
Střední školy


Klíčová slova

interkulturalita, kritické uvažování, lidská práva, mediální gramotnost, právo, svoboda