Kdo a proč utíká?

Zařazeno v tématech

Typ školy: Základní vzdělávání


Pro žáky:
4. ročník - Základní školy
5. ročník - Základní školy

Abstrakt

Žák se seznámí s pojmy uprchlík – migrace – emigrace. Na základě konkrétních příběhů uprchlíků se vcítí do pocitů uprchlíků, odhalí důvody emigrace, vyhledává informace vztahující se k jednotlivým státům.Uvědomuje si důležitost a potřebnost domova jako místa bezpečí.

Pomůcky

obrázek kufru, úryvek z knihy Robinson Crusoe (upraveno pro žáky 1. stupně), papír, psací potřeby, barvy, obrázek běžce - sportovce, příběhy uprchlíků, pracovní list k příběhům, Pětilístek – pracovní list

Vlastní formulace cílů

Žák dokáže definovat pojem „uprchlík“. Uvádí příklady důvodů, které vedou uprchlíka k nedobrovolnému opuštění domova.

Časový rozsah
2 x 45 minut
Popis uč. jednotky

1. hodina


1. Motivace

 • Každý žák obdrží obrázek zavazadla, kufru. Učitel vyzve žáky, aby namalovali do kufru 6 věcí, které by si s sebou vzali, pokud by měli odjet pryč („na dovolenou“).
 • Následně o výběru věcí žáci diskutují ve dvojicích, poté se třídou (obhajují výběr svých věcí).
 • Učitel se zeptá: Kam by rádi odjeli, pokud by měli možnost výběru? Jaké místo by toužili navštívit? Jaké místo je naopak neláká? Proč?

 

2. Aktivita

 • Žáci obdrží úryvek textu z knihy Robinson Crusoe.
 • Po přečtení se žáci pokusí odpovědět na otázky: Co se přihodilo hlavní postavě? Kde se postava ocitla? Podle čeho tak usuzujete? Jaké měl hlavní hrdina asi pocity?(Žáci mohou pocity ztvárnit výtvarně, tj. pomocí charakteristických barev.)
 • Představte si, že i Vy jste odjeli na dovolenou, na krásné místo, do jiné země, kde se máte báječně a užíváte si, ale najednou jste zjistili, že se už nemůžete vrátit. Jak byste se cítili? Co by vám nejvíce chybělo? Co/koho byste nejvíce postrádali?

 

3. Aktivita

 • Učitel žákům ukáže kartičku s běžícím mužem. – Co vidíte na obrázku? Jak poznáte, že se jedná o sportovce?
 • Rozdělíme žáky do skupin po třech/čtyřech. Sdělíme jim, že před chvílí viděli na obrázku postavu, která běžela. Utíkala. Jaké jsou další důvodu, kdy člověk utíká? Před kým, nebo před čím – PROČ – člověk utíká? – Žáci sepisují co nejvíce důvodů „k útěku“ (Příklady odpovědí: Někdo se něčeho bojí a před tím utíká. Někdo něco zapomněl a utíká pro to domů. Někdo ráno zaspal a utíká na autobus. Někomu hrozí nebezpečí. Apod. – Předpokládejme, že příklady budou více konkrétní – typu: Alenka běží za psem, který jí utekl. Lidé utíkají před požárem. Petr utíká na autobusovou zastávku.)
 • Odpovědi žáků rozdělíme do „tematických“ skupin.
 • Další návodné otázky: Museli jste někdy vy nebo některý váš příbuzný (teta, strýc, babička, dědeček…) odněkud odejít? Znáte někoho takového z vašeho okolí? Co bylo důvodem k odchodu? Jaké měli pocity, když opouštěli svůj domov? Vyprávěli vám o tom, jak je v nové zemi přijali? Co pro ně bylo nejtěžší? S čím se museli vyrovnat? (Učitel může využít příkladů žáků, které se dotknou situace spjaté s rokem 1968 a následnými událostmi, resp. může libovolně pracovat s tímto tématem. Žáci pochopí, že téma emigrace se týká i českých dějin.)

 

2. hodina


4. Aktivita

 • Učitel se zeptá žáků, zdá ví – Kdo je to UPRCHLÍK?

 • Společně se snaží o definici pojmu. – „Uprchlík (běženec) je člověk, který nedobrovolně musel opustit svou rodnou zemi.“Opuštění země/státu se nazývá –emigrace (vystěhování se). Lidé mají právo se svobodně pohybovat (migrovat). Je tomu tak již od pravěku, kdy se lidé stěhovali především za potravou. I dnes se lidé mohou libovolně pohybovat uvnitř státu i mimo něj.
 • Otázky: Co si představíte pod „nedobrovolným opuštěním“ (Proč je asi nedobrovolné)?Před čím/Proč uprchlík utíká?Může utíkat kamkoli?

 

5. Aktivita

 • Pro lepší představu mohou žákům napomoci konkrétní příběhy lidí. Žáci pracují ve skupinách. Každá skupina si vylosuje příběh, který si pozorně přečte. Obdrží rovněž pracovní list, do kterého zapíší odpovědi na otázky. (Příběhy jsou upraveny pro potřeby aktivity.)

  Úkoly k příběhům:

- Vypište z příběhu slova, kterým nerozumíte. Pokuste se jejich význam nalézt ve slovníku.
- O
dkud uprchlík pochází?
- Co jste se o něm/o ní dozvěděli?
- Jaký je důvod jeho/jejího odchodu ze země, tj. důvod emigrace?
- Vyhledejte tento stát na mapě a zakreslete ho.
- Jak vypadá vlajka tohoto státu. Namalujte ji.
- Kde našli lidé útočiště? Kam odešli? Jak se cítí? Jak vidí svoji budoucnost?
- Naše přání – Co našemu uprchlíkovi přejeme?
   
         

 • Každá skupina představí ostatním spolužákům svůj příběh, hlavního hrdinu i to, co zjistili o dané zemi.
 • Učitel rozdá žákům obrázek zavazadla, kufru (tak jako v úvodní motivaci). Položí žákům otázku: Co si, podle vás, zřejmě zabalili do svého zavazadla lidé z příběhů? Srovnejte „své“ zavazadlo se zavazadlem člověka z příběhu. Jsou Vaše zavazadla stejná? Proč ne? Co ze situace vyplývá?
 • Učitel doplní a dovysvětlí žákům důvody, které vedou uprchlíky k opuštění státu/emigraci.

  Důvody uprchlictví: politické, náboženské, etnické, války, přírodní katastrofy, sexuální orientace + další důvody emigrace: chudoba, hladomor, ekonomičtí migranti, ekologičtí migranti.

  Oproti tomu existují důvody dobrovolného opuštění země: cestování, práce, studium, setkání s rodinou apod.

 • Představte si, že váš dosavadní život byl pouhý sen. Po probuzení jste v kůži člověka z příběhu. Co by pro vás bylo nejtěžší? Měli byste stejné pocity a přání jako člověk z příběhu? Kdo / co by vám ve vaší situaci pomohlo?

 

6. Reflexe:

 • Připomenutí pojmů: uprchlík – emigrace, důvody, které vedou člověka k emigraci.
 • Aktivita – Pětilístek na téma „DOMOV“.

 

 

Zdroje:

https://pixabay.com/cs/kufr-zavazadlo-obrys-cestovn%C3%AD-297793/

http://www.samolepky-nejen-na-auto.cz/katalog-detail-1150-bezec-1082.htm

http://www.artbos.cz/Fotografie/Soubory/robinson%20crusoe.pdf

http://www.opu.cz/cz/zapojte-se/hlas-pro-syrii/pribehy-syrskych-uprchliku/

http://www.adra.cz/document/pribehy-somalskych-uprchliku

http://www.gen21.cz/pismomalir/

http://www.marieclaire.cz/lide/utect-chce-odvahu-podivuhodny-pribeh-kolumbijskych-uprchliku

http://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/clovek-v-tisni-po-zemetreseni-pomohl-11-350-nepalskym-rodinam-pomaha-s-pristresim-a-poskytuje-ochranu-zenam-i-detem

http://altpress.cz/jak-nousra-a-naim-presli-alpy-pribeh-dvou-mladistvych-uprchliku/

  

 

  Clip.jpg

 

Lekce vznikla v rámci spolupráce Asociace učitelů OV/SV a EDUinu a je zde umístěna s jejich laskavým svolením. Původní umístění lekce je na Metodickém portálu www.obcankari.cz. 

 


Klíčová slova

interkulturalita, lidská práva, mezinárodní vztahyPřiložené soubory:
Uprchlik_1stupen_pracovni-list.docx  Autor: Petra Slámová


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.