Kdo jiný?

Kdo jiný? Cílem projektu je podpořit mladé lidi v aktivní občanské angažovanosti formou týmových projektů. Metodická příručka poskytuje velmi dobré vedení a cenné rady při realizaci studentského projektu. Kniha obsahuje kapitoly věnující se různorodým tématům, které doplňuje několik filmů.

Datum vydání:

 • 2010, Člověk v tísni, o.p.s.

 

Dostupnost fyzicky, cena:

 • Ne, nyní dostupné pouze v elektronické podobě, zdarma ke stažení

 

Dostupnost elektronicky:

 

Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti
   • Člověk a společnost
   • Člověk a jeho svět
   • Člověk a zdraví
 • průřezová témata
   • Osobnostní a sociální výchova
   • Výchova demokratického občana
   • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
   • Multikulturní výchova
   • Environmentální výchova
   • Mediální výchova

 

Metody a formy výuky:

 • projekty
 • skupinová práce
 • diskuze
 • vyhledávání informací z různých zdrojů
 • práce s videoukázkami

 

Metodická podpora:

 • dobrá – projekty jsou popsány, sekce pro učitele proč a jak vést studenty k aktivní občanské angažovanosti

 

Časová náročnost aktivit:

 • Projekty – nelze blíže specifikovat, delší doba trvání od několika hodin až po několik měsíců
 • Filmy – od 15 minut do jedné hodiny

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – různorodé, dle projektů v učebnici, 2 DVD s filmy
 • kopírovatelné přílohy– neobsahuje
 • elektronické přílohy – ano

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – slušná, velké množství informací
 • rejstřík pojmů – ano - krátky v úvodu, témata také obsahují odpovědi na často kladené otázky
 • slovníček – ne

 

Subjektivní hodnocení:

+ publikace je zcela odlišná, popisuje postup při vzniku a realizaci projektu, uvádí důležité postupy a informace

+ konkrétní ukázky projektu

+ je přehledně, barevně členěná

+ část věnovaná tématům a filmům je detailně rozebrána a popsána, každá lekce reaguje na velké množství otázek, které mohou při diskuzi vzniknout

+ filmy

 

Náhodně z obsahu:

 • Plánování a příprava projektu
 • Uskutečnění projektu
 • Vyhodnocení projektu
 • Konkrétní akce, nástroje
 • Příklady realizovaných projektů
 • Tipy na další projekty
 • Témata a filmy ( Československé dějiny, Domácí násilí, Homosexualita, Imigrace, Lidská práva, Rozvojová spolupráce, Sociální vyloučení, Životní prostředí…)

 Datum publikace: 4. 4. 2010

Jazyk: česky
Forma: elektronická
Věk:
Základní školy - 2. stupeň
Střední školy


Klíčová slova

globalizace, identita, interkulturalita, lidská práva, občanská společnost, participace, projevit názor, spolupráce