Kdo jsem, jaký jsem

Kdo jsem, jaký jsem Metodická příručka nabízející učitelům základní pohled a vodítko při využívání her zaměřených na sebepoznání, sebepojetí a upozorňující na možná nebezpečí. Obsahuje 36 tematických aktivit.

Dostupnost fyzicky, cena:

 • Vydalo občanské sdružení Aisis, autor Petr Kříž, cena 119 Kč

 

Dostupnost elektronicky:

 • ne

 

Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti
   • Člověk a jeho svět
   • Člověk a společnost
 • průřezová témata
   • Osobnostní a sociální výchova

 

Metody a formy výuky:

 • hry a aktivity zaměřené na osobnostní rozvoj
 • diskuze
 • výtvarné techniky

 

Metodická podpora:

 • výborná – všechny hry jsou popsány včetně možných úskalí a náročnosti

 

Časová náročnost aktivit:

 • nejčastěji  15 – 45 minut, u některých aktivit víc

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – nejčastěji psací potřeby a papíry
 • kopírovatelné přílohy – obsahuje
 • elektronické přílohy – neobsahuje

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – dobrá
 • rejstřík pojmů – ne
 • slovníček – teorie je vysvětlená v úvodních kapitolách

 

Subjektivní hodnocení:

+ sada 36 aktivit doplněných kromě podrobného popisu i výčtem možných úskalí a mírou náročnosti prožitku pro účastníky

+ aktivity jsou přehledně popsány a nabízí možnosti zhodnocení a následnou reflexi

 

Náhodně z obsahu:

 • Základní cíle her zaměřených na sebepoznání
 • Téma sebepoznání v rámcovém vzdělávacím programu
 • Poznámky k metodice her
 • Zásobník her a aktivit (Místo vedle mě je volné, Hodnocení vlastností, Nedokončené  věty, Mluvící hůlka, Co mě hřeje u srdce)


Datum publikace: 1. 4. 2005

Jazyk: česky
Forma: tištěná
Věk:
Základní školy - 2. stupeň
Střední školy


Klíčová slova

kritické uvažování, osobnostní rozvoj