Kdybych já byl kouzelníkem

Zařazeno v tématech

Typ školy: Základní vzdělávání


Pro žáky:
7. ročník - Základní školy
8. ročník - Základní školy
9. ročník - Základní školy

Abstrakt

V průběhu lekce se žáci učí utvářet smysluplné vize. Téma uvedené v této lekci je tématem války a míru, dá se však použít i téma jiné, například některé téma z komunální politiky nebo ze školní samosprávy. Žáci se učí formulovat své myšlenky a také zapojují svou kreativitu.

Pomůcky

Nejsou.

Vlastní formulace cílů
 • Žáci co nejvýstižněji formulují své myšlenky
 • Žáci vyhodnotí, co je reálné a co je jen těžko spnitelným přáním
 • (Žáci přispějí k řešení reálného problému (školní či třídní samospráva))
Časový rozsah
1x 45 min
Popis uč. jednotky

Aktivita "Kdybych byl kouzelníkem"

Učitel požádá žáky, aby si představili sebe sama jako kouzelníka. Učitel si společně s žáky přečte následující:

"Kdybych byl velkým kouzelníkem, zařídil bych pro všechny muže, ženy a děti, aby nemuseli nikdy prožívat to, co se děje během válek, a aby se tak stalo ..."

Žáci dokončují výše uvedené souvětí pomocí následujících spojení:

zastavil bych ...

uzavřel bych ...

odpustil bych ...

nesouhlasil bych ...

pokračoval bych ...

vytvořil bych ...

Vzhledem k nabídnutým spojením je pravděpodobně vhodné vztáhnout přání k jedné konkrétní válce (druhé světové, válce v Afgánistánu apod., o které žáci znají konkrétní údaje) anebo zvolit jakékoliv jiné téma.

Každý žák pracuje samostatně a v závěru žáci jeden po druhém čtou své odpovědi.

 

Závěr a reflexe:

Když čtou žáci své odpovědi (dokončení souvětí), je vhodné uspořádat sezení žáků do kruhu. Všichni jsou vyzváni, aby pečlivě sledovali odpovědi ostatních a zaznamenávali si:

co je překvapilo, obohatilo v rámci odpovědí jiných spolužáků

Společně pak všichni diskutují o odpovědích. Dále se zabývají otázkou, zda je možné učinit něco, co by mohlo jejich přání změnit ve skutečnost.

Žáci zpracují krátkou reflexi aktivity "kdybych já byl kouzelníkem", ve které vyhodnotí přání a realitu, a zaznamenají, které nápady se jim osobně jevily jako nejrozumnější (účinné v rámci řešení problému).

 

Alternativa:

Žáci přemýšlí o konkrétních tématech způsobem "Kdybych já byl stavitelem ..." - například jak by mohla vypadat škola, kterou žáci navštěvují, nebo město, ve kterém žijí apod. Starší žáky by mohla zaujmout tématika komunální politiky: "Kdybych já byl starostou ..." - v tomto případě je vhodné, aby učitel žáky na tuto aktivitu připravil a vybrali společně některé aktuální problémy místa, ve kterém žijí.

Hodnocení

Písemné zpracování reflexe


Klíčová slova

kritické uvažování, občanská společnost, osobnostní rozvoj, participace, projevit názor

Autor: Martina Röhlichová, COV, podle příručky Rady Evropy "Učení demokracii - Svazek VI"


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek
 • Martina Röhlichová

  Martina Röhlichová

  Dobrý den Petro,
  děkujeme za vyzkoušení další lekce, pozitivní ohlas je moc prima. Přemýšlela jsem při vkládání lekce, jak tento materiál budou děti schopné pojmout, je dobře, že se dá využít. Je jasné, že to hodně záleží na Vás jako na učiteli. Díky za zpětnou vazbu!

  11. 1. 2012 / 14:14 1326287667
 • Petra Slámová

  Petra Slámová

  Využila jsem tuto aktivitu v rámci školního projektu o lidských právech, který nese název "Nejsem tu sám". Žáci sdělovali své nápady, jako kdyby byli hlavou státu, tedy "Kdybych já byl prezidentem...". Zároveň jsem ji využili v tématu globálních problémů lidstva a žáci si mohli svou práci,tj. pracovní list, založit do portfolia. Perfektní, děkuji, dá se využít na spoustu témat, což velmi oceňuji.

  10. 1. 2012 / 18:19 1326215985