Když se mi něco nelíbí... - Projekt pro školní parlament

Zařazeno v tématech

Typ školy: Základní vzdělávání


Pro žáky:
3. ročník - Základní školy
4. ročník - Základní školy
5. ročník - Základní školy
6. ročník - Základní školy
7. ročník - Základní školy
8. ročník - Základní školy
9. ročník - Základní školy

Abstrakt

Žák se na příkladu tvorby jídelníčku ve školní jídelně učí, že aktivní občan může ovlivnit dění ve společnosti. Pojmenuje problém, navrhne řešení a pokusí se řešení prosadit.

Lekce předpokládá činnost žákovského parlamentu ve škole. Má projektový charakter a několik fází.

Pomůcky

Tabulka zásad zdravé výživy

Pokyny pro spotřební koš školní jídelny

Tabulka jídelníčku školní jídelny

Vlastní formulace cílů

Žák identifikuje a pojmenuje problémové oblasti ve svém okolí, navrhne vhodné způsoby řešení, charakterizuje vzájemné vazby mezi soukromým životem a veřejným prostorem.

- formulace problémů ve školním stravování

- argumenty pro a proti při sestavování jídelníčku

- porovnání zdravé a nezdravé výživy, dodržení zásad zdravé výživy

- dodržení pokynů spotřebního koše při tvorbě jídelníčku, dodržení zásad hospodárnosti

- sestavení a prosazení vlastního jídelníčku

Časový rozsah
3x 45 min
Popis uč. jednotky

1. Připomínky ke školnímu jídelničku (na zasedání žákovského parlamentu)

Žákovský parlament na základě námětů svých spolužáků vznese na svém zasedání připomínky ke stravování ve školní jídelně.

2. Jednání se zástupci stravovací komise, vedoucí ŠJ a ředitelem

Následuje beseda s předsedou stravovací komise, vedoucí školní jídelny a ředitelem školy o tvorbě jídelníčku pro školní stravování. Žákům předají informace a podklady, týkající se sestavování jídelníčku. Vysvětlí jim nejasnosti a zodpoví dotazy. Dále se domluví na tom, že žáci navrhnou vlastní jídelníček dle předaných informací a zásad.

3. Informace v třídnických hodinách

Členové parlamentu na třídnických hodinách předají spolužákům informace a přednesou požadavek na vytvoření týdenního jídelníčku žáky (při dodržování zásad a pokynů pro jeho tvorbu)

4. Vytvoření vlastního jídelníčku

V hodinách prvouky, přírodovědy, občanské výchovy a výchovy ke zdraví se na prvním stupni třídy a na druhém stupni jednotliví žáci pokusí sestavit své jídelníčky. Žáci představí své návrhy, diskutují o nich. Nakonec žáci sestaví nebo vyberou jídelníček za třídu.

5. Výběr žákovského parlamentu, schválení a uvedení do praxe

Žákovský parlament na základě prezentací zástupců tříd porovná jídelníčky a vybere dva, které předá vedoucí školní jídelny ke schválení a uvedení do praxe.

Hodnocení

Lze hodnotit:

- jednotlivé jídelníčky podle dodržování zásad a pokynů

- prezentace vytvořených jídelníčků

- diskusi o jídelníčcích formou zpětné vazby.

Zpětnou vazbou může být dotazník pro strávníky po uvedení jídelníčku do praxe.


Klíčová slova

občanská společnost, participace, projevit názor

Autor: Alena Štruncová


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.