Koho zvolím prezidentem?

Zařazeno v tématech

Typ školy: Gymnázia


Pro žáky:
1. ročník - Střední školy / Gymnázia
2. ročník - Střední školy / Gymnázia
3. ročník - Střední školy / Gymnázia
4. ročník - Střední školy / Gymnázia

Abstrakt

Tato lekce může sloužit jako příprava žáků na studentské prezidentské volby, které proběhnou 11.-12. prosince 2012. Žáci se zamyslí nad kritérii, podle kterých by vybírali prezidenta, a zhodnotí, zda jejich kritéria odpovídají pravomocem, které prezident skutečně má. Vzájemně se informují o svých preferencích v prezidentské volbě a diskutují o přednostech i slabinách jednotlivých kandidátů.

Pozn.: V lekci jsou ponechaní i tři kandidáti, kteří byli po sečtení hlasů Ministerstvem vnitra vyřazeni z volby; vzhledem k nejasnostem při vyhodnocení neplatných hlasů je stále možné, že se některý nebo všichni z nich volby nakonec zúčastní.

Lekce souvisí s články „Hlavně solidní ouřada“  – 4.11.2012, Respekt číslo 45/2012, a „Prezident třikrát jinak“ – 24.11.2012, Respekt číslo 48/2012

Pomůcky

Pracovní list se seznamem kandidátů a s úryvkem Ústavy ČR, tabule/flipchart

Vlastní formulace cílů

Žáci si vyzkouší, na co by sami kladli důraz při rozhodování se o budoucím prezidentovi, zamyslí se nad preferencemi jiných voličů, nad jejich relevancí vzhledem k ústavním pravomocem prezidenta.

Žáci se seznámí se základními pravomocemi prezidenta ČR danými ústavou.

Žáci se seznámí s kandidáty v prezidentských volbách 2013. 

Časový rozsah
45 minut
Popis uč. jednotky

Domácí úkol je možný zadat před touto lekcí i po ní – spočívá ve vyhledání informací o kandidátech, což se využije jak v lekci samotné, tak při rozhodování se při studentských volbách. Informace je možné nalézt ve dvou přiložených článcích z Respektu (neobsahuje všechny kandidáty - představování dalších proběhne v následujících číslech), nebo na webových stránkách. Např.:

 

1)      Blesková fiktivní volba prezidenta ČR ve třídě (7 min)

  • Do dvojic rozdáme pracovní list se jmény a fotkami dosud přihlášených kandidátů na prezidentský úřad, po krátkém rozmyšlení a diskuzi pouze v rámci dvojice žáci zvolí (v papíru označí) svého kandidáta. Pokud nejsou schopní dohody, označí každý svého.
  • Do pracovního listu dvojice napíše vše, co o svém zvoleném kandidátovi ví, uvede také důvod, proč volila právě jeho.
  • Rychle podle zvednutých rukou zjistíme, který kandidát získal jaké množství hlasů a je ve třídě vítězem.

 

2)      „Proč jste volili právě tuto osobu?“ (10 min)

  • Dvojice hlásí, co je motivovalo k výběru jejich kandidáta, pohnutky zapisujeme na jednu polovinu tabule.
  • „Víte něco i o jiných kandidátech? Proč jste je nevolili?“ Důvody proč ne zapisujeme na prázdnou část tabule. Dále rozvineme diskusi nad těmito otázkami: „Měl na vás při výběru vliv spolužák? Volili byste stejně jako vaši rodiče? Podle čeho myslíte, že se budou rozhodovat oni? Budou si před volbami zjišťovat bližší informace? Půjdou k volbám? Proč by (ne)měli? “...

 

3)      Potřebné vlastnosti správného prezidenta; pravomoci prezidenta ČR (17 min)

  • Vyzveme žáky k prohlédnutí informací a charakteristik, které rozhodovaly o (ne)zvolení kandidáta a k zamyšlení, jestli jsou podle nich pro úřad prezidenta podstatné, mohou na tabuli chybějící vlastnosti doplnit. Společně se třídou vybereme pět nejdůležitějších.
  • „Je opravdu třeba, aby měl kandidát právě tyhle vlastnosti? Najděte v nakopírované části Ústavy ČR, o čem prezident rozhoduje (jaké má pravomoci) a jaké jsou jeho povinnosti.“ „Odpovídají vámi vybrané vlastnosti úkolům prezidenta?“ „Které ano, které ne?“ pozn.: Zásadní jsou články 62 – 65, ostatní je možné pro urychlení práce odmazat. Vlastnosti, které přímo souvisejí s výkonem pravomocí připsaných Ústavou prezidentovi, zvýrazníme. Nakonec zhodnotíme, zda se při výběru kandidáta na začátku hodiny rozhodovali především podle faktorů, které s výkonem prezidentského úřadu skutečně souvisí, či zda naopak přihlíželi k otázkám mimo prezidentskou pravomoc.  
  • Je možné žákům přečíst žebříček vlastností kandidáta na prezidenta, které lidé uváděli v průzkumu z roku 2003 jako zásadní a zhodnotit shodu se seznamem na tabuli.
  • Dále je jako doplňkovou aktivitu možné rozebrat reklamní poutače kandidátů na prezidenta – zda jsou obrazem i slogany zaměřeny k tématu a na vlastnosti, které má mít ideální osoba prezidenta. Můžeme rozebrat skrytou manipulaci s voliči skrz slogany, gesta osob apod. (řada volebních billboardů je dostupná např. na slibujeme.cz

 

4)      Reflexe (8 min)

  • Reflexi provedeme metodou názorové přímky. Nejprve se žáci rozmístí na ose ano-ne podle výroku: „Mám dost informací k tomu, abych mohl(a) zodpovědně volit prezidenta.“ Potom necháme žáky rozmístit podle výroku: „Teď bych volil(a) stejného kandidáta jako na začátku hodiny.“ Nad rozmístěním žáků diskutujeme. Pokud se u druhého výroku výrazná skupina shromáždí u pólu NE, můžeme zopakovat volbu ze začátku hodiny (uvidíme, zda by zvítězil stejný kandidát).  
Hodnocení

Hodnotíme aktivitu ve dvojicích, dále aktivitu při reflexi (snahu sdělit alespoň nějaké myšlenky – nemusí být za každou cenu „správné“), míru zapojení a schopnost prezentovat svůj názor.


Klíčová slova

demokracie, politika, Učím s RESPEKTem, veřejné institucePřiložené soubory:
Lekce_prima volba_priloha_vyzkum vlastnosti prezidenta.pdf  
lekce_volba prezidenta_clanky.pdf  
lekce_volba prezidenta_kandidati.pdf  
lekce_volba prezidenta_ustava.pdf  
lekce_volba prezidenta_prilohy_doc.zip  Autor: Iva Tajšlová a Jaroslav Petřík, COV


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.