Kompas: Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům

Kompas: Manuál pro výchovu mládeže k lidským právům Manuál je určen učitelům a pedagogům, vedoucím skupin mládeže, zájemcům o lidská práva. Manuál obsahuje náměty a aktivity rozvíjející pozitivní postoj k lidským právům a podporující zapojení mladých lidí do společnosti. Je založen na metodách zážitkové pedagogiky a neformálních vzdělávacích přístupech.

Dostupnost fyzicky, cena:

 • Vydala Rada Evropy (Council of Europe), v ČR nakladatelství Argo, cena 249 Kč

 

Dostupnost elektronicky:

 

Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti
   • Člověk a jeho svět
   • Člověk a společnost
 • průřezová témata
   • Osobnostní a sociální výchova
   • Výchova demokratického občana
   • Multikulturní výchova
   • Mediální výchova

 

Metody a formy výuky:

 • skupinová práce
 • diskuze
 • práce s textem
 • kritické myšlení
 • tvořivé a kolektivní psaní
 • samostatná práce
 • brainstorming
 • hry (i deskové)
 • kvíz
 • hraní rolí, simulace
 • výtvarné techniky, práce s obrazovým materiálem
 • práce s modely, s mapou

 

Metodická podpora:

 • výborná – všechny aktivity jsou podrobně popsány včetně návodných otázek podporujících diskuzi, obsahují  cíle, úkoly pro žáky, použité metody práce a pomůcky

 

Časová náročnost aktivit:

 • 5 – 180 minut (praktické ucelené aktivity z druhé části publikace 40 a více minut)

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – jsou třeba ke všem aktivitám – nakopírované připravené texty, psací potřeby, fixy, balicí papíry, obrázky a další
 • kopírovatelné přílohy – obsahuje
 • elektronické přílohy – neobsahuje

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – velmi dobrá
 • rejstřík pojmů – ne
 • slovníček – ano, teorie je vysvětlená přehledně a srozumitelně, vystihuje i možná problémová místa (dotazy) při použití souvisejících aktivit

 

Subjektivní hodnocení:

+ velké množství aktivit použitelných nejen ve škole, ale i v zájmových sdruženích

+ podrobné rozpracování aktivit včetně kopírovatelných částí a pracovních textů

+ velmi srozumitelně vysvětlená teorie

+/- publikace může odradit velkým rozsahem (422 stran), není ale problém použít pouze jednotlivé aktivity, aniž by tím obsahově utrpěly

 

Náhodně z obsahu:

 • Výchova k lidským právům a Kompas: Stručný průvodce pro uživatele (Formální a neformální vzdělávací prostředí, Rozvojová výchova, Vytváření manuálu, Tipy pro vedení aktivit)
 • 49 praktických aktivit a metod pro výchovu k lidským právům (Ashikův příběh, Život v dokonalém světě, Bingo lidských práv, Volit, či nevolit? )
 • Aktivní podpora lidských práv (Jednoduché formy aktivismu)
 • Doplňující informace o lidských právech (Co jsou lidská práva?, Lidská práva ve světě, Klíčové mezinárodní dokumenty)
 • Doplňující informace o obecných tématech (Demokracie, Rovnost mužů a žen, Bezpečnost)
 • Přílohy – Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv a dotazník


Datum publikace: 1. 4. 2006

Jazyk: česky
Forma: tištěná, elektronická
Věk:
Základní školy - 1. stupeň
Základní školy - 2. stupeň
Střední školy


Klíčová slova

lidská práva