Konflikt, koření života. Průvodce řešením konfliktů pro učitele středních škol

Konflikt, koření života. Průvodce řešením konfliktů pro učitele středních škol Tato kniha učí žáky a učitele získávat dovednosti v efektivní komunikaci, v řešení konfliktů, v týmové spolupráci a ve vytváření pozitivních vztahů mezi lidmi.

Dostupnost fyzicky, cena:

 

Dostupnost elektronicky:

 • ne

 

Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti
   • Člověk a společnost
   • Člověk a jeho svět
 • průřezová témata
   • Osobnostní a sociální výchova
   • Výchova demokratického občana
   • Mediální výchova

 

Metody a formy výuky:

 • modelové situace
 • hraní rolí
 • diskuze
 • samostatná práce
 • práce s textem
 • skupinová práce
 • výtvarné techniky

 

Metodická podpora:

 • výborná – všechny aktivity jsou přehledně vysvětleny, každou aktivitu vhodně doplňuje pracovní list

 

Časová náročnost aktivit:

 • navrženo na 15 až 45 minut, výjimečně některé úkoly doplněny o domácí přípravu

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – detailně rozepsány u jednotlivých aktivit v publikaci, materiálově méně náročné
 • kopírovatelné přílohy – obsahuje
 • elektronické přílohy – ne

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – velmi dobrá, vše je srozumitelně a přehledně popsáno, rozdělení aktivit je přehledné
 • rejstřík pojmů – ne
 • slovníček – ano

 

Subjektivní hodnocení:

+ velmi přehledná publikace věnující se tématu konfliktu a řešení situací s ním spojených

+ metodiky a pracovní listy jsou přehledné

+ aktivity nejsou náročné na čas a přípravu

+ problematika konfliktu je plně vysvětlena

+ publikace se věnuje jednomu problému, komplexní pojetí

 

Náhodně z obsahu:

 • Porozumění konfliktu (Koláže, Příběh o konfliktu, Rozeznej konflikt)
 • Přístupy ke konfliktu (Souboj, Kdy se sejdeme?, Divadlo, Dusno v metru)
 • Jak si lépe rozumět ( Názorové ostrovy, Slepí muži a slon, Zlomyslný vlk)
 • Schopnost efektivní komunikace ( Zpráva o loupeži, Dům z plastelíny, Operace srdce, Červená Karolína)
 • Řešení konfliktů ( Zasedací pořádek, Určení problému, O co se tu jedná?)


Datum publikace: 1. 4. 2004

Jazyk: česky
Forma: tištěná
Věk:
Základní školy - 2. stupeň
Střední školy


Klíčová slova

demokracie, identita, kritické uvažování, lidská práva, odpovědnost, projevit názor, spolupráce, svoboda