Malalaj: příběh odvahy

Zařazeno v tématech

Typ školy: Gymnázia


Pro žáky:
1. ročník - Střední školy / Gymnázia
8. ročník - Základní školy
9. ročník - Základní školy

Abstrakt

V průběhu lekce se žáci seznámí s příběhem dívky Malalaj, která v Pákistánu aktivně vystupovala proti praktikám Tálibánu. Lekce se zabývá odvahou a jejími aspekty. V závěru lekce se žáci zamýšlí nad odvahou vlastní.

Lekce vznikla jako reakce na článek „Sen dívky Malalaj“  v Respektu číslo 43/2012.

Pomůcky

Pracovní list a pracovní text (vytištěno oboustranně) - viz příloha COV_Malalaj_pracovni_list

Vlastní formulace cílů

Žáci na základě pracovního listu popíší, v čem spočívá odvaha Malalaj.

Žáci vyberou z nabídky pojmů ty, které jsou podle nich nejtěsněji spjaty s odvahou, svou volbu zdůvodní.

Žáci analyzují vlastní odvážný čin.

Časový rozsah
1x 45 min
Popis uč. jednotky

1. Úvod – motivace, práce s textem (10 minut)

Učitel rozdá žákům pracovní list (stranou s fotografií nahoru) – viz příloha COV_Malalaj_pracovni_list. Nejprve se jich zeptá, zda znají dívku na obrázku a dovedou o ní říci nějaké informace. Poté je vyzve k plnění úkolů uvedených na pracovním listu (podtrhávání v textu, úvaha nad původem dívčiny odvahy). Po vyplnění pracovního listu učitel nejprve s žáky stručně zrekapituluje přečtený text (ověří si, že žáci rozumí, proti čemu se Malalaj vlastně bouří, o co usiluje). Poté žáci sdělí konkrétní situace, ve kterých Malalaj prokázala svou odvahu (podtržené pasáže v textu) a diskutují o tom, co ji k jejím odvážným činům podle jejich názoru vedlo.

Někdo z žáků pak může přeložit výrok Malalaj uvedený u fotografie („Je mi jedno, když musím ve škole sedět na podlaze. Vše, co chci, je vzdělání. A nebojím se nikoho.“).

 

Jiná varianta: žáci jsou rozděleni do skupin, každá dostane jen část textu. Vzájemně si pak sdělí, co se dočetli (poskládají příběh Malalaj) a jaké odvážné skutky identifikovali.

 

Učitel by měl hned na začátku aktivity vyzvat žáky, aby se v případě potřeby zeptali na pojmy, kterým v textu nerozumí.

Základní pojmy:

Pákistán: federativní republika ležící v jižní Asii. Pákistán je druhou nejlidnatější muslimskou zemí na světě.

Svát: okres v pákistánské Severozápadní pohraniční provincii.

Táliban: radikální nábožensko-politická skupina. V současnosti její část nelegálně působí v pákistánském pohraničí, kde ovládá části území a nedemokratickými aktivitami omezuje práva místních obyvatel.

 

2. Práce ve skupinách – co je to odvaha? (20 min)

Brainstorming – žáci na základě odvážného jednání Malalaj zkoušejí pojmenovat, jaké pojmy souvisí s odvahou, co charakterizuje odvážné jednání. Učitel výroky zapisuje na tabuli. Ve chvíli, kdy už nemají žáci žádné nápady, doplní učitel zapsané výroky dalšími, které zatím nezazněly (viz níže).

Žáci vytvoří skupiny po čtyřech (stačí sdružit dvě lavice za sebou). V těchto skupinách pak vybírají tři z výroků, které jsou podle nich nejtěsněji spjaty s pojmem „odvaha“.  Skupiny by měly při vybírání výroků diskutovat, každý by se měl zapojit, vyjádřit svůj názor a snažit se ho obhájit. Skupiny si pak zvolí svého mluvčího a připraví se na následnou prezentaci tří vybraných výroků, při které vysvětlí, proč si vybraly ony tři výroky, v čem vnímají jejich souvislost s odvahou. Vybrané výroky každé skupiny učitel zapisuje na tabuli.

 

Výroky – které z nich nejvíce souvisí s odvahou?

 • Překonání strachu
 • Obětování se pro druhé
 • Překonání sám sebe
 • Nejistý výsledek
 • Víra v dobrý konec
 • Sebedůvěra
 • Riskování
 • Odhodlání

Učitel může výroky pozměnit či doplnit.

 

3. Zamyšlení se nad vlastní odvahou (10 min)

Následující aktivitu plní žáci opět jednotlivě. Každý má za úkol doplnit následující větu:

„Můj nejodvážnější čin v životě byl….“

Po chvíli vyzve učitel několik dobrovolníků, kteří větu přečtou. Třída pak společně diskutuje nad následujícími otázkami:

 • Jaké mají tyto odvážné činy společné znaky?
 • Jaké pojmy z kroku 2 s těmito činy souvisí?

 

Žáci se zamýšlí, zda výroky, které jejich skupina vybrala v kroku č. 2 jako nejvíce související s pojmem odvaha, popisují i odvážné činy jich samých.

Na závěr aktivity může učitel s žáky vymyslet několik příkladů situací, v jakých mohou oni sami projevit odvahu každý den (např. odvaha zastat se spolužáka, odvaha nejít s davem za každou cenu, odvaha přiznat se k provinění atd.).

 

4. Závěr (5 min)

Učitel shrne hodinu. Možné podněty ke shrnutí:

Malalaj prokázala velikou odvahu, když se postavila nedemokratické vládě hnutí Tálibán. Její odpůrci se ji dokonce snažili zabít. Přesto Malalaj stále věří tomu, že má její boj smysl. Příběh mladičké Malalaj možná dodá sílu a odvahu i dalším nespokojeným občanům Svátu.

Odvážné činy však nepřísluší jen „hrdinům“, odvážně se můžeme chovat my všichni každý den, můžeme inspirovat ostatní a snažit se tak o zlepšení poměrů v naší společnosti.

 

Další možnosti pro práci s tématem:

 • Diskuse nad citátem o odvaze (jako motivace na začátku hodiny), např.: „Veliký strach lze zakrýt odvahou.“ - Lucanus Marcus Annaeus
 • Psaní příběhu odvážného člověka, kterého osobně znám. V čem spočívala jeho motivace? Srovnání s příběhem Malalaj.
 • Propojení lekce s tématikou práva na vzdělání (ne/dodržování lidských práv obecně); Proč vlastně Malalaj vadí, že nemůže chodit do školy?
 • Hledání odvážných činů osob v českém prostředí - učitel může využít např. tyto otázky: Připomínají vám tehdejší poměry v pákistánském údolí Svát nějaké období v historii naší země? Napadají vás jména některých lidí z českého prostředí, kteří bojovali za demokracii v naší zemi? O co usilovali? Co hrozilo lidem u nás, když protestovali proti vládnoucímu totalitnímu režimu?

Učitel může využít příběhů českých disidentů dostupných na níže uvedených webových stránkách:

Ceny Paměti národa http://www.cenypametinaroda.cz/

Vzpomínky pamětníků http://www.totalita.cz/vzp/vzp.php

Příběhy našich předků http://www.totalita.cz/pbh/pbh.php

Hodnocení

Hodnotíme práci žáků s textem (vyhledávání klíčových částí textu), jejich zapojení do diskuze a práci ve skupině, snahu přemýšlet nad vlastními činy a analyzovat je.


Klíčová slova

kritické uvažování, osobnostní rozvoj, projevit názor, svoboda, Učím s RESPEKTemPřiložené soubory:
COV_Malalaj_pracovni_list.doc  
COV_Malalaj_pracovni_list.pdf  Autor: Karolína Koskubová a Olga Dankovičová, COV


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.