MÉDIA A POLITIKA

Zařazeno v tématech

Typ školy: Střední odborné vzdělávání


Pro žáky:
2. ročník - Střední školy / Gymnázia

Abstrakt

Lekce vede studenty k zamyšlení se nad vztahem mezi médii a politikou. Měli by pochopit, proč se politici snaží vyvíjet tlak na média, a rozpoznat, kdy se tento tlak na média stává překážkou demokracie.

Pomůcky

kopie pracovních listů

Vlastní formulace cílů

1. Vysvětlit, proč záměr médií demokraticky informovat o dění může být v rozporu se zájmem politiků.

2. Na příkladech rozpoznat, jak politik může manipulovat s médii.

3. Formulovat, jaké nástroje má společnost k udržení svobodných demokratických médií.

Časový rozsah
2x 45 min
Popis uč. jednotky

1. Úvod - Média jako hlídací pes demokracie (10 minut)

Studenti v diskuzi nebo metodou brainstormingu prozkoumají význam hesla „Média – hlídací pes demokracie“.

2. Práce s textem - informativní článek o Silviu Berlusconim (10 minut)

Studentům rozdáme nakopírovaný článek z přílohy (Informativní článek o S. Berlusconim). Vyzveme je, aby si článek pozorně přečetli a po přečtení článku vyhodnotili, zda média v tomto případě hlídají demokratický proces. Svůj názor dále sdílejí ve čtveřicích.

3. Rozbor situace v zemi Monty (15 minut)

Studenti nadále pracují ve vytvořených skupinách. Přečtou si článek (viz příloha Situace v zemi Monty) a diskutují o uvedených otázkách. Na závěr diskuse se snaží shodnout v odpovědích na otázky. Každá skupina pak prezentuje své závěry celé třídě.

4. Práce s článkem zahraničního novináře (30 minut)

Každý si samostatně přečte článek zahraničního novináře (viz příloha Článek zahraničního novináře). Poté se třída rozdělí na 2 skupiny. V každé skupině si žáci dále vytvoří dvojíce. Každá dvojice z první skupiny přeformuluje text tak, aby byl publikovatelný na titulní straně seriózního deníku. Žáci z druhé skupiny přeformulují text do bulvární podoby tak, aby byl zajímavý pro uveřejnění v bulvárním deníku.

Zároveň se snaží popsat, jaké jazykové prostředky v textu použili, aby dosáhli cíle.

Poznámka: tento úkol lze též zadat jako domácí úkol

5. Sdílení a diskuse (15 minut)

Žáci stejné skupiny se sesednou a vzájemně se seznámí s texty. Probíhá sdílení a diskuse. Na závěr si obě skupiny prezentují své články.

Učitel vede diskusi o manipulaci médií a o ovlivňování názorů lidí.

6. Reflexe (10 minut)

Na závěr proběhne reflexe prožité hodiny. V reflexi se zaměřujeme na uvědomění si postavení a moci médií ve společnosti a také na sebereflexi společné práce ve dvojících a skupinách. Můžeme využít následujících otázek:

  • Uvědomil sis něco nového o médiích?
  • Jaký mají vliv média na demokratizační proces?
  • Jakou mohou sehrát roli?
  • Jak u vás ve dvojici probíhalo zpracování (přeformulování) článku?
  • Jak se ti dnes pracovalo?
Hodnocení

Výstupem jsou přepracované články dle zadání. Úspěchem je, pokud žáci dokážou rozpoznat skrytou manipulaci médií a jejich vliv. Dále je hodnocení zahrnuto v závěrečné reflexi.


Klíčová slova

demokracie, mediální gramotnost, politika, svobodaPřiložené soubory:
COV_Media_a_politika_Clanek_zahranicniho_novinare.doc  
COV_Media_a_politika_Informativni_clanek_o_S.Berlusconim.doc  
COV_Media_a_politika_Text_o_situaci_v_zemi_Monty.doc  Autor: Marcela Rašková, dle knihy Médiální výchova jako součást předmětu


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.