Měli bychom se zapojovat do politiky?

Zařazeno v tématech

Typ školy: Gymnázia


Pro žáky:
1. ročník - Střední školy / Gymnázia
2. ročník - Střední školy / Gymnázia
3. ročník - Střední školy / Gymnázia
4. ročník - Střední školy / Gymnázia

Abstrakt

V průběhu lekce si žáci formují názor na to, zda je důležité zapojovat se do politiky.

Pomůcky

Kartičky s rolemi (viz příloha)

Vlastní formulace cílů
  • Žáci diskutují o problematice participace v politice
  • Žáci si formují názor, zda je důležité zapojovat se do politiky
Časový rozsah
1x 45 min
Popis uč. jednotky

1. Motivace:

Participace - zde ve smyslu zapojení se do veřejného života komunity a celé společnosti. Někteří lidé si myslí, že je důležité se zapojit, jiní lidé si myslí pravý opak. Žáci by měli pochopit, že politická rozhodnutí je ovlivňují bez ohledu na to, zda se zapojují do rozhodování či nikoliv, a že jejich zapojení může znamenat změnu v tom, jaká rozhodnutí budou přijata.

 

2. Aktivita "Měli bychom se zapojovat do politiky?"

Průběh: Čtyři žáci představí konverzaci nově příchozích občanů do země, která se nachází v procesu přerodu, změny, utváření nového. Žáci hrají role podle kartiček (viz příloha - lze v tomto rámci dle potřeb rozšířit) a ideálně by se na role měli dopředu připravit. Lze doporučit přípravu domácí nebo v předchozí vyučovací hodině, lze také dát podporu žáka ve dvojici.

V řízené diskusi (učitelem či schopným žákem) třída následně debatuje o aspektech a otázkách vzniklých během hraní rolí, například:

  • Které čtyři zásadní názory vyslovili nově příchozí občané? Se kterými souhlasíte? Proč ano? Proč ne?
  • O co tito čtyři občané přijdou, když se nezapojí? Mají jednotlivci nějaké výhody, pokud participují? Které konkrétně?
  • Jaké výhody by podle vašeho názoru nově utvářející se země získala v případě participace jednotlivců?
  • Jaká jsou případná rizika participace?
  • Zvážíte-li výhody a rizika, myslíte si, že stojí za to zapojit se do politiky?

 

3. Závěr a reflexe:

V diskusi žáci společně s učitelem mohou dojít k následujícímu závěru: politika ovlivňuje život lidí mnoha způsoby. Zapojením do politiky mohou lidé vyslovit svůj názor při rozhodnutích přijímaných politiky ve výkonných funkcích. V každé společnosti musí někdo přijímat rozhodnutí. Pokud se lidé rozhodnou neúčastnit se, nebudou moci při rozhodování svůj názor vyjádřit. Důležitá rozhodnutí mohou zahrnovat záležitosti jako: daně (výše daní), které budou muset občané platit, zda se společnost zapojí do válečného konfliktu, kdo bude vlastnit a ovládat přírodní zdroje apod.

V závislosti na struktuře vládnutí je možné rozhodnutí přijímat na různých úrovních: národní, regionální, místní. Některá rozhodnutí, například rozhodnutí týkající se vojenské síly, jsou obvykle přijímána na národní úrovni, rozhodnutí týkající se dopravy bývají obvykle přijímána na regionální úrovni, rozhodnutí týkající se sběru odpadu jsou obvykle přijímána na místní úrovni.

Hodnocení

Samostatný závěr žáků (například písemný)


Klíčová slova

občanská společnost, odpovědnost, participace, politika, projevit názorPřiložené soubory:
COV_Meli_bychom_se_zapojovat_do_politiky_Role_zapojeni_do_politiky.doc  Autor: Martina Röhlichová, COV, podle příručky Rady Evropy "Učení demokracii - Svazek VI"


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.