Moderní vyučování

Moderní vyučování Publikace shrnuje psychologická východiska a moderní metody současné pedagogiky a didaktiky. První oddíl je věnován motivaci studentů a soustřeďuje se na vztah učitel - žák a problematiku kázně ve třídě. Druhý oddíl pojednává o metodách učení, analyzuje je a probírá jejich přednosti a nevýhody v konkrétních situacích. Třetí oddíl je zaměřen na učební pomůcky (od plakátů po video) a jejich využití ve výuce. Poslední část knihy vede k zamyšlení nad konkrétní přípravou vyučování.

Dostupnost fyzicky, cena:

 • Vydalo nakladatelství Portál, autor Geoffrey Petty, cena 437 Kč 

 

Dostupnost elektronicky:

 • ne

 

Metody a formy výuky – návod k jejich efektivnímu využití:

 • výklad
 • dialogy
 • diskuze
 • skupinová práce
 • hry a simulační hry
 • semináře
 • projekty
 • samostatná práce
 • metoda objevování
 • práce s textem
 • samostudium a domácí úkoly
 • exkurze

 

Metodická podpora:

 • výborná – kniha je metodickou (didaktickou, pedagogickou) příručkou zaměřenou na efektivnější průběh výuky, zvládání třídy a komunikace s kolektivem i jednotlivci, smysluplné využití učebních pomůcek...

 

Časová náročnost aktivit:

 • kniha spíš než aktivity nabízí návody a postupy k jejich realizaci

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – stejně jako u metod jsou popsány možnosti a vhodnost jejich využití
 • kopírovatelné přílohy– neobsahuje
 • elektronické přílohy– neobsahuje

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – velmi dobrá
 • rejstřík pojmů – ano
 • slovníček – ne, teorie je vysvětlována v průběhu celé knihy

 

Subjektivní hodnocení:

+ přestože se jedná o odbornou knihu, je velmi čtivá

+ příručka bezesporu pomůže začínajícím učitelům, nové myšlenky a inspiraci přinese i vyučujícím s delší praxí

+ ucelený přehled výukových metod

Náhodně z obsahu:

 • Praktické a emocionální potřeby žáka (Vyučování je dvousměrný proces, Chvála a kritika, Jak vést třídu)
 • Učitelova dílna (Umění vysvětlovat, Hry pro osvojování jazykových a komunikačních dovedností, Učení pro zapamatování, Tvořivost a vynalézavost, Vybavovací pomůcky)
 • Učební pomůcky (Tabule, Modely – a skutečnost, Video)
 • Shrnutí (Cíle a úkoly, Výběr činností pro vyučovací hodinu, Hodnocení, Jak učit a nezbláznit se)


Datum publikace: 1. 4. 2008

Jazyk: česky
Forma: tištěná
Věk:
Základní školy - 1. stupeň
Základní školy - 2. stupeň
Střední školy
Vzdělávání dospělých


Klíčová slova

osobnostní rozvoj