MULTI KULTI - Menšiny v ČR

MULTI KULTI - Menšiny v ČR Metodické příručka představuje život sedmi minorit žijících na území ČR (Číňanů, Mongolů, Romů, Rusů, Ukrajinců, Vietnamců a obyvatel Zakavkazska). Každé menšině je věnována jedna kapitola, jejíž první část slouží jako informační základ o zemi a kultuře, ze které menšina pochází , druhá část obsahuje metodický popis aktivit pro realizaci jedné vyučovací hodiny ke každé menšině.

Poznámka: jsou vydány dvě metodické příručky – pro základní a pro střední školu (vybrané aktivity z příručky pro SŠ zvládnou i žáci ZŠ)

 

Dostupnost fyzicky, cena:

 • Vydala Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s., k objednání na webu www.multi-kulti.cz, cena  200 Kč

 

Dostupnost elektronicky:

 • Příručka obsahuje CD, na kterém je uložena v elektronické podobě

 

Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti
   • Člověk a společnost
   • Člověk a příroda
   • Jazyk a jazyková komunikace
 • průřezová témata
   • Osobnostní a sociální výchova
   • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
   • Multikulturní výchova
   • Mediální výchova

 

Metody a formy výuky:

 • brainstorming
 • skupinová práce
 • diskuze
 • výklad
 • práce s textem
 • práce s obrázky, s mapou
 • prezentace
 • volné psaní

 

Metodická podpora:

 • velmi dobrá – všechny aktivity jsou dostatečně popsané a jasné

 

Časová náročnost aktivit:

 • 45 minut; aktivity ke každé menšině jsou navržené do jedné vyučovací hodiny

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – většinou tužky, papíry, přílohy k okopírování z publikace (vytištění z CD)
 • kopírovatelné přílohy– obsahuje
 • elektronické přílohy – obsahuje na přiloženém CD

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – velmi dobrá
 • rejstřík pojmů – ne
 • slovníček – ano, je hned v začátku knihy, dostatečné informační zázemí k menšinám je vždy v první části kapitoly věnované konkrétní menšině

 

Subjektivní hodnocení:

+ přehlednost, zjednodušení přípravy možností kopírování (tisknutí z CD)

+ dostatečné informační zázemí k jednotlivým menšinám včetně zajímavostí a rozhovorů s jejich zástupci

 

Náhodně z obsahu:

 • Migrace a azyl
 • Číňané
 • Romové
 • Ukrajinci
 • Rozhovory


Datum publikace: 1. 4. 2009

Jazyk: česky
Forma: tištěná, elektronická
Věk:
Základní školy - 2. stupeň
Střední školy


Klíčová slova

interkulturalita