Nápadník pro rozvoj klíčových kompetencí ve výuce

Nápadník pro rozvoj klíčových kompetencí ve výuce Snahou Nápadníku je pomoci všem učitelům s rozvojem klíčových kompetencí ve výuce. Kromě teoretického výkladu obsahuje přes 100 podrobných návrhů aktivit, které při zařazení do výuky pomohou rozvíjet jednotlivé klíčové kompetence žáků a studentů. Každý uživatel navíc k publikaci dostává přístup do internetového prostředí, kde jsou připravené pracovní listy - ty si můžete rovnou vytisknout do hodin.

Dostupnost fyzicky, cena:

 • Vydalo www.scio.cz, dostupné na www.metodiky.cz,  autorka Barbara Čechová, 480 Kč

 

Dostupnost elektronicky:

 • Ne

 

Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti – kniha je koncipována tak, aby byly její aktivity aplikovatelné do většiny vzdělávacích oblastí
 • průřezová témata
   • Osobnostní a sociální výchova
   • Výchova demokratického občana
   • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

 

Metody a formy výuky:

 • práce s textem
 • diskuze
 • brainstorming
 • práce ve skupinách
 • samostatná práce
 • metoda mentálního mapování
 • výtvarné ativity
 • hraní rolí
 • kritické myšlení
 • a další aktivizační metody

 

Metodická podpora:

 • velmi dobrá –  jednotlivé aktivity jsou podrobně popsány, obsahují průběh, použití, možné varianty a důvod proč aktivitu zařazovat do výuky

 

Časová náročnost aktivit:

 • aktivity krátké – nevržené pro určitou část hodiny
 • aktivity – zaberou většinou celou vyučovací hodinu
 • projekty – jsou určeny pro několik vyučovacích hodin

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – dle aktivit, většinou pracovní listy
 • kopírovatelné přílohy – neobsahuje
 • elektronické přílohy – obsahuje (www.metodiky.cz)

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – velmi dobrá
 • rejstřík pojmů – ne
 • slovníček – ano

 

Subjektivní hodnocení

+ kniha obsahuje metody aktivního učení

+ kompletní metodiky k rozvíjení klíčových kompetencí

+ velmi přehledná publikace, jejíž obsah rozšiřuje možnosti k efektivnějšímu rozvoji a upevňování znalostí, dovedností a postojů

+ kopírovatelné přílohy na internetu

- u aktivit by mohly být viditelněji vypsané pomůcky potřebné pro realizaci

 

Náhodně z obsahu:

 • Proč učit nápaditě
 • Klíčové kompetence
 • Strategie vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí
 • Metody aktivního vyučování
 • Klíčová kompetence k učení (Pětilístek (Cinquains), Slovní tenis, Pyramida, Myšlenkové mapy, I.N.S.E.R.T., Živý obraz, Vědecká konference)
 • Klíčová kompetence k řešení problémů (Pexeso, Protiklady se přitahují, Logický řetěz, Brainstorming, Analogie)
 • Klíčová kompetence komunikativní (Podomní prodejce, Volební kampaň, Záda k zádům, Kolotoč, R/A/F/T, Kostka)
 • Klíčová kompetence sociální a personální (Komunitní kruh, Sabotáž, Na scénu, Firma táhne za jeden provaz, Fotbal ve třídě, Detektivové)
 • Klíčová kompetence občanská (Palec nahoru, Cestovka, Jak se žije u..., Průzkum veřejného mínění)
 • Klíčová kompetence pracovní (Vernisáž, Burza, Rozhodování, Termíny, Jaká je tvá práce?, Podnikatelský záměr)


Datum publikace: 18. 4. 2006

Jazyk: česky
Forma: tištěná
Věk:
Základní školy - 1. stupeň
Základní školy - 2. stupeň
Střední školy


Klíčová slova

kritické uvažování, osobnostní rozvoj, projevit názor, spolupráce