Naši sousedé: manuál a DVD pro učitele

Naši sousedé: manuál a DVD pro učitele Příručka členěná do šesti tematických okruhů doplněných dokumentárním filmem (filmy jsou na přiloženém DVD) nabízející aktivity do hodin výchovy k občanství nebo společenských věd.

Dostupnost fyzicky, cena:

 

Dostupnost elektronicky:

 • Ne

 

Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti
   • Člověk a společnost
 • průřezová témata
   • Multikulturní výchova
   • Osobnostní a sociální výchova

 

Metody a formy výuky:

 • skupinová práce
 • diskuze
 • výklad
 • získávání informaci z videoukázek
 • práce s textem, grafy…
 • kvízy
 • samostatná práce
 • brainstorming

 

Metodická podpora:

 • velmi dobrá – v dostatečné míře je součástí metodiky

 

Časová náročnost aktivit:

 • Navrženo na 45 minut

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – videoukázky z přiloženého DVD, pracovní listy
 • kopírovatelné přílohy – ano, pracovní listy ke každé lekci
 • elektronické přílohy – 20-timinutové filmové dokumenty na DVD

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – velmi dobrá
 • rejstřík pojmů – ne
 • slovníček – ne

 

 Subjektivní hodnocení:

+ přiložené videoukázky v délce přibližně 20 minut (na DVD jsou k dispozici i po krátkých částech)

+ přehledně zpracovaná teorie k vybraným tématům

+ bez potřeby dalších úprav kopírovatelné pracovní listy

+ materiál je celkově velmi přehledný, detailní a srozumitelný postup pro práci s tématy

 

Náhodně z obsahu:

 • Personální agentura
 • Přežít stáří
 • Ukrajinci.cz
 • Jsem hendikepovaný, promiňte
 • Muž a žena 21
 • Symboly a tradice

 Datum publikace: 1. 4. 2007

Jazyk: česky
Forma: tištěná
Věk:
Základní školy - 2. stupeň
Střední školy


Klíčová slova

interkulturalita, lidská práva