Nástroje moci

Zařazeno v tématech

Typ školy: Gymnázia


Pro žáky:
4. ročník - Střední školy / Gymnázia

Abstrakt

Jaké byly nástroje moci za totality. Jak se liší od těch dnešních.

Pomůcky

pracovní list Tajný rozkaz ministra vnitra, pracovní list Definice nástrojů moci, text z Moci bezmocných „Život ve lži"

Vlastní formulace cílů

Studenti pojmenují, jakými nástroji si v období totality členové vlády udržovali moc.

Studenti posoudí, zda v dnešní době existují nějaké nástroje moci.

Časový rozsah
2x 45 min
Popis uč. jednotky

1) Dejte studentům do dvojic texty s Tajným rozkazem ministra vnitra Rudolfa Baráka z roku 1959. Požádejte je, ať si je projdou tichým čtením a následně ať se pokusí vymyslet, co dalšího ještě asi udělali komunisté poté, když se dostali k moci, aby si svou vládu pojistili. Jejich nápady zapište na viditelné místo a objasněte studentům, že čistí ideologové byli rychle odstraněni pragmatiky, kteří moc fakticky uchopili. Za nástroje si k tomu vzali především tajnou policii s celým jejím propracovaným systémem, sledování vytipovaných osob, cenzuru, vykonstruované procesy, čistky, systematickou likvidaci nepřátel, cílené budování strachu atd.

Na těchto odkazech můžete najít, jak byl v 50. letech v Československu budován totalitní stát, co to bylo "ministerstvo strachu", něco o politických procesech v 50. letech či jak byla likvidována občanská společnost. Podívat se také můžete na konkrétní autentický dokument.

 

2) Rozdělte studenty do skupin ideálně po čtyřech lidech a rozdejte jim sadu jednotlivých konkrétních nástrojů (či obětí těchto nástrojů), které měly v totalitě pomáhat kontrolovat lidi, ovlivňovat je a vyvolávat v nich strach, a odděleně také definice těchto nástrojů. Úkolem studentů bude přiřazovat k jednotlivým nástrojům moci adekvátní definice.

 

3) Práci s definicemi řádně vyhodnoťte a studentům objasněte všechny nejasnosti. Současně se jich ptejte, co si myslí o následujících otázkách: Tomu, kdo se dostane k moci, jde o konání dobra nebo o moc samu? Jaké jsou důsledky udržování si moci? Dokázali byste na základě minulé aktivity s definicemi obecně vyjádřit, co se nástroje moci v lidech snaží vyvolat nebo jak působí na jejich životy? (represe, omezování svobod, vyvolání strachu, dohled, kontrola, život ve lži, zamezování přístupu k informacím, předcházet tomu, aby se lidé chytřeji ptali, zjednodušení reality a faktů).

 

4) Studenti si pak mohou rozdat úryvek z knihy Moc bezmocných od Václava Havla. Text může být pro studenty náročný, tak jim dejte dostatek času a případně jim vysvětlete významy cizích slov či jiné nejasnosti. Vyzvěte žáky, ať se každý pokusí ve stručnosti napsat, o čem úryvek je. Není zásadní jej zcela obsáhnout a ve všech důsledcích pochopit - jde o to se nad ním zamyslet a pochopit, co znamená takový „život ve lži".

 

REFLEXE:

Proveďte ji tak, že si sednete s žáky do kruhu a vyzvete je, aby krátce zhodnotili celou lekci. Mohou se vyjádřit, k čemu chtějí a jak chtějí. Průběh bude takový, že se dotknete žáka po své levé ruce a on má od té doby slovo. Jakmile se vyjádří, slovo dotekem spolužáka sedícího vlevo vedle sebe pošle dál - pokud nechce hovořit, rovnou dotekem předá slovo sousedovi. Na závěr celého kola se vyjádřete i vy. Podobnou metodou anebo už úplně normálně (říkáním si o slovo) můžete pokračovat v kladení otázek k reflexi:

  • K čemu tedy podle vás slouží „nástroje moci"?
  • Co je to život ve lži?
  • Žijeme my dnes v pravdě nebo se nic nezměnilo?
  • Jaké nástroje moci fungují v dnešní době?
  • Rozhodujeme se dnes úplně svobodně anebo jsme něčím ovlivňováni?
  • Dostanou se k nám dnes vždy objektivní informace? Proč ano? Proč ne?
  • Jak si můžeme informace ověřovat?
Hodnocení

přiřazování definic k nástrojům moci

práce s úryvkem z knihy Moc bezmocných


Klíčová slova

právo, svoboda

Autor: Jan Šotola, CEDU (GEMINI o.s.), program Cirkus totality


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.