Není škola jako škola

Zařazeno v tématech

Typ školy: Základní vzdělávání


Pro žáky:
6. ročník - Základní školy
7. ročník - Základní školy

Abstrakt

Žáci se seznamují s podobou školství (vzdělání) v Etiopii. Srovnávají podmínky české a etiopské školy. Uvědomují si důležitost vzdělání, které není vždy pro všechny děti samozřejmostí. Hodina by měla žáky povzbudit k dobročinnosti, spolupráci, pomoci. Navazující hodina může být věnována charitativní akci.

Pomůcky

tabule/flip, psací potřeby, karty s hesly, pracovní list – otázky k Etiopii, pracovní list – Etiopská škola, fotografie/obrázky ze škol, internet, pracovní list – Co vím o etiopské škole/ pracovní list – Škola v Etiopii (reflexe)

Vlastní formulace cílů

Žáci vyhledávají společné a rozdílné znaky české a etiopské školy.  

Žáci si uvědomují specifika školství v rozvojovém světě.

Časový rozsah
2 x 45 minut
Popis uč. jednotky

Náměty/Nápady: Myšlenková mapa – žáci informace vyhledávají, třídí a vytváří tak myšlenkovou mapu k danému tématu. Informace (včetně obrázků), které získávají v průběhu lekce, umisťují na mapu. Do středu flipu/myšlenkové mapy učitel nakreslí obrys afrického kontinentu, na který umístí obrázek školy.

1. Motivace:

 • Po místnosti rozmístíme obrázky týkající se tématu „ŠKOLA“ (Pracovní list – Obrázky). Žáci mají možnost si obrázky prohlédnout. Posadí se do kruhu. Učitel se žáků zeptá Co je pro obrázky charakteristické? CO mají obrázky společného? – prostředí: ŠKOLA. Žáci se dozvídají, že tématem hodiny je ŠKOLA. V čem se naopak obrázky liší? (vybavenost tříd, počet, pomůcky)
 • Následně vyzveme žáky, aby sdělili dvě „pozitivní emoce“, které mají z obrázků, a dvě negativní emoce, které v nich obrázky vyvolaly. Emoce zapisujeme na tabuli/flipchart (vzniká myšlenková mapa emocí) → diskuze nad negativními emocemi.

Návodné otázky k obrázkům:

Myslíte si, že jsou podmínky pro vzdělání všude stejné?

Proč tomu tak je? Jaké jsou příčiny těchto rozdílů?

Můžeme tento stav změnit? Jakým způsobem?

Dokážete odhadnout, kde se nachází školy z obrázků (konkrétní stát)?

 

Učitel žákům sdělí, že dnešní hodina bude věnována především školám v Etiopii.

 

 • Poté žáky rozdělíme do pracovních skupinek. Každá skupina obdrží pracovní list – Otázky k Etiopii.
 • Každá skupina má za cíl vyhledat konkrétní informace:

Návodné otázky:

Kde se Etiopie nachází? Na jakém kontinentu?

Zjistěte, jak vypadá a co symbolizuje vlajka tohoto státu.

Jak se nazývá hlavní město?

Jakým státním zřízením je Etiopie?

Kdo to byla Lucy a co má s Etiopií společného?

Je Etiopie členem OSN? Co je to za organizaci?

Víte, co je to indžera?

Víte, co je to vízum? Potřebujete ho do Etiopie?

Informace jsou zaznamenány na myšlenkovou mapu.

   

Návodné otázky:

Co je to gramotnost?

Který světadíl má v tomto směru 100% úspěšnost?

Kde (na kterém světadílu) mají lidé největší problémy se čtením a psaním, tj. je minimální gramotnost?

Patří mezi ně i Etiopie?

Co je podle vás příčinou?

 

2. Aktivita:

a)      Každá skupina obdrží karty s pojmy/hesly (pracovní list – Hesla).

Jak pojmy souvisí s pojmem škola, resp. etiopská škola. Své odpovědi každá skupinka zapisuje. Po sepsání odpovědí mluvčí z každé skupiny sdělí ostatním odpovědi. Odpovědi jsou zapsány na tabuli/flipchart.

 

b)      Poté každá skupina obdrží text o etiopských školách (Pracovní list – Etiopská škola).

V textu se vyskytují hesla, o kterých žáci přemýšleli. Cílem je jejich odhalení. Znovu se vrací ke svým odpovědím a srovnávají je s textem. Význam hesel z textu si žáci zapíší do svých tabulek a zároveň je napíšeme i na tabuli/flipchart – myšlenkovou mapu.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Další námět: Následovat může i aktivita – vyhledávání a třídění informací:

Text o afrických školách dostává každý žák. Pracuje s ním pomocí metody INSERT.

Vypíše 2 informace, které znal/věděl.

Vypíše 2 nové informace, které shledá překvapivými/zajímavými.

Vypíše 2 informace/slova, kterým nerozuměl /chtěl by se o nich dozvědět více.

Informace umístíme na myšlenkovou mapu.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Učitel může v krátkosti žákům představit organizaci Člověk v tísni, která je zmiňována v textu o etiopských školách.

c)       Práce ve dvojicích – Žáci se pokusí vymyslet odpovědi na otázky:

 • Co mají společného africká a česká škola? V čem se naopak liší?
 • Jak můžu JÁ pomoci africkým školám?
 • Co můžeme udělat jako škola? Může naše škola podpořit vzdělávání v Africe?
 • Jak by měla vypadat skutečná pomoc?

 

Odpovědi se zapíší na tabuli/flipchart.

Některé z nápadů skutečné pomoci se mohou zrealizovat v rámci školního projektu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tip na školní projekt:

Žáci se pokusí zrealizovat na škole dobročinnou akci (charitativní akci), díky níž sami a konkrétně podpoří určitý projekt – například výstavu AFRIKA s vernisáží:

 • Žáci si stanoví cíl projektu – využití brainstormingu + Co vše bude potřeba zajistit? – prostor (výstavu lze umístit – kromě školních prostor – i do veřejného prostoru, například prostory městského úřadu, knihovny), dokumentace, instalace výstavy, zajištění hudby, zajištění občerstvení, stanovení vstupného (vstupné na výstavu bude dobrovolné, vybraná částka poté poslouží ke konkrétní pomoci (k adopci, koupi skutečného dárku apod.). …
 • Žáci si rozdělí role – stanoví povinnosti a úkoly (KDO – CO – DO KDY).
 • Žáci si vytvoří harmonogram projektu – sepsání jednotlivých kroků a termínů.
 • Žáci se zamyslí nad propagací projektu – informování o akci, oslovení veřejnosti. Na vernisáž žáci mohou oficiálně pozvat hosty (ředitele školy, starostu/starostku, rodiče, významné osobnosti města…), dokumentace akce.
 • Třídy, které projekt osloví, výtvarně zpracovávají téma „Afrika“ (mohou být ztvárněny přírodní krásy, afričtí lidé, zajímavosti, tradice a zvyky…). Technika zpracování není stanovena – může se jednat o kresbu uhlem, malbu temperovými barvami, koláže…
 • Zpracovány mohou být současně informace o Africe, tj. žáci vytvoří „informační panely“/plakáty, na nichž budou základní informace o Africe.
 • Mezi obrazy můžeme umístit texty afrických pohádek.
 • Žáci vyšších ročníků mohou zpracovat prezentaci na téma AFRIKA.
 • Vernisáž může probíhat za doprovodu „africké hudby“.
 • V rámci výtvarné výchovy či praktických činností se žáci mohou pokusit o výrobu šperků.
 • Zajištěno může být i malé občerstvení pro návštěvníky vernisáže (opět může být „tematicky“ zaměřeno: nabídka ovoce – banány; a zeleniny – paprika; kuskus, arašídy…)

Výtěžek ze vstupného bude využit ke konkrétní pomoci (například nákup Skutečného dárku od Člověka v tísni: první knížka, kanystry na vodu, kuřata).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

3. Reflexe:

a)      Je možné využít mezipředmětového přesahu a zvolit ke shrnutí informací z lekce text v anglickém/německém či jiném jazyce – podle toho, který jazyk žáci ovládají.

(Pracovní list – Co vím o etiopské škole)

b)      Žáci obdrží obrázek. Do obrázku doplňují informace, které si z lekce pamatují. Každý žák pracuje nejprve samostatně. Po časovém limitu vytvoří žáci dvojice. Porovnávají svoje informace a doplňují je. Nakonec všichni žáci představí informace, jež si pamatují.

(Pracovní list – Škola v Etiopii)

 

Zdroje:

http://www.novinky.cz/koktejl/198014-dvanactileta-indka-je-ucitelkou-a-zaroven-reditelkou-vlastni-skoly.html

http://www.root.cz/clanky/linux-v-malem-tibetu-aneb-notebooky-pro-indii/

http://zpravy.idnes.cz/foto.aspx?r=zahranicni&c=A100714_181357_zahranicni_bar&foto=JB346ab3_P1020188.jpg

http://www.africke-deti.estranky.cz/fotoalbum/

http://zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/digitalizace-vyuky-stale-vice-skol-testuje-tablety-a-dotykove-tabule-1122005

http://www.zszakupy.cz/gallery/beseda-v-prvouce-s-prvnacky

http://www.zszakupy.cz/gallery/zapis-do-1-trid-11-2-2015

http://www.zszakupy.cz/gallery/vanocni-dilny-2014

http://zpravy.idnes.cz/sto-nebo-i-vice-zaku-ve-tride-takova-normalni-skola-v-etiopii-pr2-/zahranicni.aspx?c=A100714_181357_zahranicni_bar

http://www.africke-deti.estranky.cz/clanky/vzdelani/africke-skoly.html

  

Hodnocení

Reflexe - shrnutí poznatků pomocí aktivity (mapa o etiopské škole nebo cizojazyčný text o etiopské škole)


Klíčová slova

lidská práva, svobodaPřiložené soubory:
Neni_skola_jako_skola_Co_vim_o_etiopske_skole.docx  
Neni_skola_jako_skola_Etiopska_skola.docx  
Neni_skola_jako_skola_Hesla.docx  
Neni_skola_jako_skola_Obrazky.docx  
Neni_skola_jako_skola_Otazky_k_Etiopii.docx  
Neni_skola_jako_skola_Skola_v_Etiopii.pdf  Autor: Petra Slámová


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.