Nová média - úvod

Zařazeno v tématech

Typ školy: Základní vzdělávání


Pro žáky:
7. ročník - Základní školy
8. ročník - Základní školy

Abstrakt

Lekce může být považována za úvodní ze série lekcí k novým médiím, žáci shrnou patologické jevy objevující se v souvislosti s užíváním nových médií.

Pomůcky

Tablety, popř. jiná média s přístupem k internetu, promítací zařízení.

Vlastní formulace cílů

V sérii lekcí Nová média chceme upozornit na patologické jevy, které se objevily s rozšířením nových technologií a poukázat na jejich širší souvislosti a možný dopad na společnost.

Časový rozsah
2x45 min
Popis uč. jednotky

1. hodina


1. Rychlý brainstorming

Vyzveme žáky, aby během jedné minuty napsali, v čem podle nich internet lidem nejvíce usnadňuje život. Po jedné minutě vyzveme cca 5 žáků, aby přečetli, co napsali, ostatní necháme případně doplnit další nápady. Vzhledem k výrazně negativnímu vyznění náplně lekcí o nových médiích považujeme za důležité začít zdůrazněním pozitivních stránek tohoto novodobého jevu.

 

2. Kvíz

Pokračujeme krátkým kvízem o nových médiích – viz prezentace Kvíz v příloze.

 

3. Rešerše

3.a. Samostatná skupinová práce (s tablety nebo jinými zařízeními s přístupem na internet)

Žáky rozdělíme do šesti skupin. Každé skupině přidělíme 1 kartičku s pojmy (viz příloha Zadání). Během určeného časového intervalu (cca 10 minut) má každá skupina za úkol vyhledat na internetu stručnou a srozumitelnou definici pojmu z důvěryhodného zdroje a najít konkrétní příklady takového zneužití z různých dostupných médií.

Úkoly pro skupinu (k promítnutí nebo napsání na tabuli):

  1. Zvolit mluvčího
  2. Definice pojmu
  3. Příklad z médií

 

3.b. Prezentace výsledků

Zvolení mluvčí z každé skupiny prezentují před ostatními výsledky své práce (poslouchající mohou tvořit zápis do sešitu). Učitel koriguje definice jednotlivých jevů (viz 2. strana přílohy Zadání). Rozsah prezentace by měl být cca 2 minuty. Ze zkušenosti víme, že žáci chtějí často vyprávět historky ze svého okolí vztahující se k jednotlivým jevům, je na učiteli, jaký jim k tomu dá prostor…

 

4. Poster/video

Podle možnosti práce s tablety zadáme každé skupině úkol na další hodinu a to natočit minutový spot/vytvořit poster formátu A2 (osvědčilo se i dát skupinám vybrat, do čeho mají větší chuť) varující vrstevníky před jevem, na který se zaměřovali v rešerši. Zbytek první hodiny necháme studentům na domluvení postupu.

 

2. hodina

 

5. Prezentace videí/posterů

Učitel na začátku hodiny poprosí jednotlivé skupiny, aby si během 3 minut připravili komentář ke svým výtvorům, zadá návodné otázky:

  • Jaká je hlavní myšlenka vašeho díla?
  • Jak jste si rozdělili úkoly?
  • Byly při přípravě nějaké problémy?

Otázky směřujeme nejen k náplni děl, ale i k postupu práce, abychom odhalili ve skupinách tahouny a ty, co se jen „vezli“ (pokud to chceme vědět kvůli rozdílné klasifikaci).

Jednotlivé skupiny v určeném pořadí prezentují své výtvory s připraveným komentářem. Po každém výstupu dáme prostor ostatním ze třídy ke komentářům.

 

6. Třídní definice

Posledních 10 minut hodiny věnujeme tvorbě třídní definice pojmu „nová média“.

Pojem napíšeme na tabuli. Požádáme žáky, aby se zamysleli nad obsahem těchto dvou hodin, velmi stručně připomeneme jejich průběh: „Začali jsme kladnými stránkami, uvědomovali jsme si, co vše pod pojem nová média patří, pokračovali popisem      patologických jevů, které jejich užívání provází… Nyní je čas k zamyšlení, co vlastně definuje nová média – co mají společného všechny ty zmiňované jevy…“

Každý žák během jedné minuty (aniž by něco vyhledával) napíše do sešitu svou vlastní definici pojmu „nová média“.

V průběhu další minuty se seznámí s definicí svého souseda a společně vytvoří jednu společnou definici, s níž oba souhlasí.

Za další minutu spojí definici s dvojicí před sebou/za sebou/vedle sebe (jak to vyjde).

Po uplynutí limitu, jeden zástupce z každé skupiny napíše definici, ke které skupina došla na tabuli.

Z variant na tabuli vybereme/vytvoříme jednu, se kterou se ztotožní celá třída. Tu si žáci opíší do sešitu.

Pokud máme čas, probereme s žáky zrod definice:

  • Kdo měl podobnou definici i na začátku?
  • Jaké pojmy se v definicích opakovaly? (internet, komunikace,…)

Na závěr porovnáme třídní definici s definicí oficiální – např.:

interaktivní forma komunikace, užívající internet (zdroj Collins English Dictionary)

 

Hodnocení

Známka pro celou skupinu za zvládnutí úkolu – videa/posterů.


Klíčová slova

kritické uvažování, mediální gramotnost, občanská společnost, projevit názor, veřejné institucePřiložené soubory:
Kviz.pptx  
Zadani.docx  Autor: Pavla Pokorná


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.