Občanem v EU

Zařazeno v tématech

Typ školy: Gymnázia


Pro žáky:
3. ročník - Střední školy / Gymnázia
4. ročník - Střední školy / Gymnázia

Abstrakt

Tato oblast obsahuje vzdělávací cíle podněcující žáky k porozumění významu aktivity a angažovanosti občana při snaze ovlivňovat dění v EU. Oblast částečně navazuje na předešlé cíle zaměřené na vztahy mezi institucemi EU, státu a EU a nově přidává vztah EU a občanské společnosti. Studenti se dozvídají, co přináší tzv. evropské občanství, jaký je vztah mezi EU a občanskou společností a jaké nástroje mají občané k dispozici, chtějí-li ovlivnit dění v EU.

Pomůcky

prezentace, papíry, psací potřeby, lístečky (viz příloha), výkresy formátu A3, lepidla, časopisy, noviny, barevné papíry, text rozstříhaný na části (viz příloha), přílohy viz níže

Vlastní formulace cílů
 • Žák rozumí vztahu občanské společnosti a EU.
 • Žák si je vědom, co mu přináší tzv. evropské občanství.
 • Žák je schopen identifikovat základní možnosti, kterými může jako občan EU ovlivnit dění v EU.
Časový rozsah
90 minut
Popis uč. jednotky

Úvod, krátké představení dnešního tématu

1.      Ledolamka – Názorová škála (10 min.)

 • Studenti se zkusí postavit na názorovou škálu dle svého uvážení. Na jedné straně místnosti je ano, které plynule přechází na druhou stranu místnosti, kde je ne.
 • Otázky: Má smysl se zapojovat a zajímat se o veřejné dění? Můžu já sám něco změnit? Podepsali jste někdy petici nebo jste se zúčastnili nějaké demonstrace či protestu?
 • Diskuze. Proč jste se tak rozhodli? Co vás k tomu přimělo? Bylo těžké se rozhodnout a proč?
 • Diskutujeme názory těch, kteří stáli na straně „ano“ a na straně „ne“, a i těch, kteří se postavili doprostřed a přiklonili se k neutrálnímu názoru.

2.      Video (10 min.)

 • Pustíme si video (v prezentaci Prezi). O čem byla ukázka, kterou jste shlédli? Nápady zapíšeme na tabuli.
 • Jak můžeme ovlivňovat veřejné dění? Diskutujeme, popřípadě nápady zapíšeme na tabuli.

3.      Brainstorming (5 min.)

 • Můžeme stejným způsobem ovlivňovat dění i v Evropské unii? Jak můžeme ovlivňovat dění v EU? Pokuste se vymyslet příklady a řešení. Nápady diskutujeme a zapisujeme na tabuli. Můžeme porovnat s předešlými zápisky. Liší se způsoby ovlivňování nebo jsou podobné či stejné?

4.      Práce ve skupině – Lístečky (20 min.)

 • Rozdělíme studenty do skupin po pěti. Každá skupina obdrží sadu rozstříhaných popisů k nástrojům aktivního občanství, které přiřazuje k sobě. Nástroje, viz příloha (04_Nastroje_aktivniho_obcanstvi).
 • Společně zkontrolujeme správné přiřazení. Diskutujeme o možnostech aktivního občanství.
 • Jak pracovat s aktivním občanstvím nám přiblíží občanská iniciativa a názorné schéma, viz Prezi.

5.      Kampaň (30 min.)

 • Studenti se rozdělí do třech až čtyřech skupin. Obdrží texty z předešlé aktivity a pokusí se vymyslet kampaň či projekt, který bude navrhovat řešení problému.
 • Zadání pro studenty: Vyberte konkrétní problém vyskytující se na evropské úrovni. K řešení problému či situace si můžete vybrat jakýkoliv nástroj, může jich být i více. Obecně můžeme položit tuto otázku: Jak budeme problém aktivně řešit?
 • Studenti můžou řešení ztvárnit graficky, výtvarně, projekt nakreslit i sepsat. K dispozici jsou tvrdé papíry formátu A3, časopisy, noviny, barevné papíry.
 • Necháme skupiny volně pracovat, pouze korigujeme, zda je zvolené téma na požadované úrovni a jakým směrem se kampaň či projekt ubírá.
 • Kampaň či projekt může prezentovat vybraný mluvčí nebo celá skupina.
 • Se studenty diskutujeme: Proč jste si vybrali toto téma? Co vás na něm zaujalo? Proč jste si zvolili tento nástroj k řešení problému? Co pro vás bylo nejtěžší?

6.      Evropská občanská iniciativa (10 min.)

 • V prezentaci Prezi shrneme podstatu a význam evropské občanské iniciativy (příručka Evropské občanské iniciativy viz příloha 06_Obcanska_Iniciativa). Uvedeme, ve kterých oblastech se můžeme aktivně zapojovat.
 • V prezentaci promítneme postup iniciativy. Společně s pomocí Prezi rozebereme konkrétní příklad iniciativy.
 • Se studenty diskutujeme stěžejní otázku: Může evropská občanská iniciativa něco změnit?

7.   Závěr (5 min.)

 • Zopakujeme ledolamku s názorovou škálou. Položíme otázky Má smysl se zapojovat a zajímat se o veřejné dění? Můžu já sám něco změnit?
Hodnocení

Můžeme hodnotit aktivitu žáků v hodině.


Klíčová slova

demokracie, Evropská unie, Občanem v EU, občanská společnost, participace, politika, spoluprácePřiložené soubory:
04_Nastroje_aktivniho_obcanstvi.docx  
06_Obcanska_Iniciativa.pdf  Autor: Milan Hrubeš, Lucie Pištěková


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.