Odsouzeni ke svobodě

Zařazeno v tématech

Typ školy: Gymnázia


Pro žáky:
4. ročník - Střední školy / Gymnázia

Abstrakt

Svoboda. Její pociťování. Vědomí svobody. Nesvoboda.

Pomůcky

žádné

Vlastní formulace cílů

Studenti vysvětlí, v čem se cítí omezovaní.

Studenti porovnají svá omezení s omezeními, která zažívali během komunismu jejich rodiče.

Studenti popíší, v čem jim mohou být některá omezení prospěšná.

Časový rozsah
2x 45 min
Popis uč. jednotky

1) Začněte krátkým brainstormingem na téma: Kdy se cítíte svobodní? A kdy se cítíte naopak být omezováni?

 

2) Rozdělte studenty do čtyř skupin, každé z nich přidělte jedno téma:

- rodina

- škola

- skupina kamarádů

- nákupní centrum

Každá skupina pro svou oblast zpracuje odpovědi na následující otázky:

 • Co mě v dané oblasti (skupině) omezuje?
 • Jaký je důvod tohoto omezení?
 • Kdo o tomto omezení rozhoduje?

(Například v rodině mě omezuje, že musím být v 22h doma. Důvodem je větší nebezpečí na ulicích. Rozhodují o tom rodiče).

Nechejte studenty, ať se nejdříve nad otázkami zamyslí každý sám za sebe a pak teprve dají dohromady odpovědi v celé skupině.

 

3) Skupiny představí, co sepsaly. Přitom si ostatní píší, co z toho, co jiná skupina představuje, oni sami vnímají také jako omezující. Tak vznikne každému studentovi seznam věcí, které on osobně považuje za omezující.

 

4) Nyní vyzvěte studenty, aby si označili ta omezení, která mohou být pro ně přínosem, tedy existují v jejich prospěch. (Například na ulici mohu chodit jen na zelenou, což sice omezuje moji svobodu, avšak přispívá k mému bezpečí).

 

5) Následuje společná diskuze:

 • Která omezení jste si označili jako přínosná?
 • Která byste naopak nejraději zrušili a proč?
 • Které omezení bylo někým vnímáno jako pozitivní a někým jako negativní? Proč?
 • Která omezení přináší prospěch někomu jinému? Komu?
 • Existují omezení, která člověku pomáhají, aby se cítil svobodnější? Která?
 • Jaká omezení měli rodiče (prarodiče), když byli ve vašem věku?

 

6) Na poslední otázku v diskuzi navazuje domácí práce. Studenti mají za úkol zjistit u svých rodičů či prarodičů, čím se oni cítili omezováni, když byli ve věku studentů (tj. v období totality).

 

7) Následující hodinu nechejte studenty, aby představili, co doma zjistili, a diskutuje nad otázkami k reflexi:

 

REFLEXE:

 • Která z vašich omezení se shodují s těmi, co vám popsali rodiče (prarodiče)? A která naopak ne?
 • Čím vším se cítil člověk omezován v období komunismu? Proč tato omezení existovala?
 • Existuje svoboda bez omezení? Proč?
 • Jaké přínosy a stinné stránky má život člověka ve svobodě a život člověka v totalitním režimu?
 • Proč někteří lidé volají po návratu komunismu?
Hodnocení

práce ve skupinách

domácí úkol


Klíčová slova

demokracie, právo, svoboda

Autor: Jan Šotola, CEDU (GEMINI o.s.), program Cirkus totality


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.