Plánování projektů

Zařazeno v tématech

Typ školy: Gymnázia


Pro žáky:
1. ročník - Střední školy / Gymnázia
2. ročník - Střední školy / Gymnázia
3. ročník - Střední školy / Gymnázia
4. ročník - Střední školy / Gymnázia

Abstrakt

V průběhu lekce se žáci seznámí se souvislostmi komunitního fungování. Poznají, že pokud padne nějaké rozhodnutí, týká se celé komunity. Žáci naplánují realizaci projektu městské části a každý si v rámci své přidělené role vyzkouší argumentovat během rozhodovacího procesu, zda plánovaný projekt realizovat či nikoliv.

* Čas 2x 45 min je velmi orintační, spíše bude nutné, aby se aktivita v lekci uvedená pojala projektově, byla zapojena domácí práce žádků apod. Učitel sám si může navrženou aktivitu upravit dle časových možností.

Pomůcky

Pracovní materiál: Popis plánování skutečného nebo fiktivního projektu městské části (klade velký důraz na přípravu - buď je potřeba sehnat skutečné materiály v rámci nějakého rozhodovacího procesu v městské části nebo je potřeba vymyslet fiktivní projekt - mohou vypracovat i schopní žáci v jiné skupině), také je možné zapojit konkrétní záležitost v rámci školy, o které se rozhodovalo (zrovna rozhoduje).

Kartičky s popisem rolí a otázky (návod viz níže)

Vlastní formulace cílů
 • Žáci vyjmenují, co obnáší plánování velkého projektu
 • Žáci si vyzkouší proces rozhodování v demokratickém systému
 • Žáci naslouchají ostatním bez ohledu na to, zda souhlasí či nikoliv
Časový rozsah
2x 45 min*
Popis uč. jednotky

Motivace - komentář pro učitele:

Aktivita, kterou tato lekce nabízí, umožňuje dosáhnout celé řady cílů, některé z nich jsou zde uvedeny:

 • Žáci rozvíjí svoji ochotu naslouchat různým názorům a zájmům a chápat je bez ohledu na to, zda s nimi souhlasí či nikoliv.
 • Žáci se učí očekávat a předvídat možné důsledky názorů prezentovaných v rozhodovacím procesu.
 • Žáci si vyzkouší rozhodování v demokratickém systému. Je potřeba nalézt rovnováhu mezi participací a efektivitou (např. každý by se měl vyjádřit, ale je potřeba stanovit časový limit jak jednotlivých příspěvků, tak celého procesu).
 • Základní pohled rozhodovacího procesu: v otevřené komunitě není všeobecný prospěch definován žádnou autoritou. Je vždy odsouhlasen na základě dočasného rozhodnutí, které může být revidováno v případě výskytu nových problémů.

 

Aktivita "Poznej svůj postoj ke změně"

Příprava pomůcek: Popis plánování skutečného nebo fiktivního projektu městské části, kartičky s popisem rolí

Možné role v aktivitě:

 • Jste učitel.
 • Jste majitelem malé firmy.
 • Pracujete ve zdravotnictví (např. místní poliklinika).
 • Pracujete s uprchlíky a běženci.
 • Jste řidičem autobusu.
 • Právě jste přijeli z jiné oblasti nebo jiné země a hledáte práci.
 • Jste mladý člověk pracující v okolí.
 • Jste manažerem malé společnosti.
 • Jste politickým zástupcem.

Lze samozřejmě využít jakýchkoliv rolí, učitel dopředu uváží, které role jsou vhodné. Každá kartička s rolí by měla obsahovat následující dvě otázky:

 1. Dovedete uvést důvody, proč by zrovna tento projekt měl být dobrým nápadem?
 2. Myslíte si, že by realizace projektu mohla představovat nějaké problémy?

Průběh: Žáci jsou rozděleni do dvojic. Každá dvojice dostává kopii projektu a kartičku s rolí. Dvojice se seznámí s projektem a vypracuje seznam všech výhod a problémů s projektem souvisejících. Žáci jednají z pozice role, kterou dostali na kartičce. Během 15 minut by každá dvojice měla přijmout společné rozhodnutí ve prospěch či proti projektu. Dvojice postupně představí své názory celé skupině, své rozhodnutí odůvodní z pozice své role. Žáci nakonec hlasují, zda má být projekt realizován či nikoliv.

I pro debatu celé skupiny a představování názoru jednotlivých dvojic (rolí) musí být stanoven časový limit. Jedna dvojice se může stát koordinátorem debaty.

Závěr a reflexe: Žáci v závěrečném vyhodnocení svých činností uvedou, zda bylo složité vystupovat v rámci přidělené role a jestli se jejich osobní názory slučují s rozhodováním v rámci dané role. Žáci mohou hlasovat každý sám za sebe, zda by s připravovaným projektem souhlasili či spíše nikoliv. Uvedou důvody, které je k rozhodnutí vedou. Toto mohou žáci zpracovat i písemně jako domácí práci. Podstatná je pak následná konzultace s učitelem či reflexe ve dvojicích/skupině.

Navazující otázky:

 • Existují skupiny, jejichž názory je v rámci rozhodovacího procesu naprosto nezbytné konzultovat?
 • Do jaké míry bylo vaše osobní závěrečné rozhodnutí ovlivněno názory ostatních (kterými názory)?
 • Mají konkrétní zájmy obhajované jednou skupinou vliv na ostatní skupiny?
 • Existují nějaké skupiny, jejichž názory a zájmy si zaslouží vyšší pozornost?
 • Existují nějaké skupiny, jejichž názory jsou zřídkakdy vyslyšeny nebo nejsou vyslyšeny vůbec?
 • Zastupuje řešení, pro které hlasovala většina, nejlepší možné řešení pro celou společnost? (obecně či v rámci konkrétního příkladu)

Alternativy a rozšíření:

 • Jednotliví žáci rozehrávají své role bez podpory partnera (nepracuje se ve dvojicích).
 • Přehrávání roli zahrnuje slyšení u odborníků, kteří mohou poskytnout podrobnější informace o projektu.
 • Část třídy vykonává funkci porotce nebo místního parlamentu, který přijímá konečné rozhodnutí a současně není podporovatelem žádné ze zapojených zájmových skupin (zastupuje demokracii).
 • Dva nebo tři žáci působí jako reportéři a pozorovatelé. poskytují zpětnou vazbu během rozhodovacího procesu.
 • Aktivitu je možné využít pro konkrétní rozhodovací proces ve škole.
Hodnocení

Cíle jsou tak rozmanité, aktivita je natolik projektová, že je nutné, aby si učitel sám konkretizoval výstupy.


Klíčová slova

lokální dimenze, participace, projevit názor

Autor: Martina Röhlichová, COV, podle příručky Rady Evropy "Učení demokracii - Svazek VI"


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.