POLITEIA - výchova demokratického občana

POLITEIA - výchova demokratického občana Sada pracovních listů, metodik, komiksů a animovaných příběhů je koncipována jako ucelený výukový materiál pro podporu výchovy k občanství žáků od 12 do 15 let. Hlavní vzdělávací myšlenka materiálu POLITEIA vychází z předpokladu, že škola by měla cíleně žáky zapojovat do aktivního spolupodílení se na jejím životě a rozvoji a že by se měla stát žákům modelem demokratického společenství, v němž si prakticky osvojují potřebné znalostí a dovednosti, vedoucí k rozvoji občanských postojů v budoucím životě.

Datum Vydání:

 • 2008, 1. vydání

 

Dostupnost fyzicky, cena:

 • Vydalo sdružení Gemini o.s., cena základní verze 540 Kč (v ceně je metodika, pracovní listy a sebehodnotící formuláře pro žáky, metodiky k jednotlivým listům pro učitele, animované příběhy na DVD a jejich komiksové verze na papíře)

 

Dostupnost elektronicky:

 • Materiál je k objednání a ukázky z něj jsou ke stažení na projektovém webu www.politeia.cz

 

Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti
   • Člověk a společnost
 • průřezová témata
   • Výchova demokratického občana
   • Osobnostní a sociální výchova
   • Mediální výchova

 

Metody a formy výuky:

 • skupinová práce
 • diskuze
 • práce s textem
 • kritické myšlení
 • tvořivé psaní
 • samostatná práce
 • brainstorming
 • hry
 • výtvarné techniky, práce s obrazovým materiálem

 

Metodická podpora:

 • výborná – každý pracovní list je doplněný o list zabývající se metodikou a možnostmi uchopení tématu, návazností dalších pracovních listů

 

Časová náročnost aktivit:

 • do 45 minut (záleží na pojetí aktivity a schopnosti skupiny diskutovat)

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – nejčastěji nakopírované pracovní listy
 • kopírovatelné přílohy– obsahuje (pracovní listy, komiksy k animacím)
 • elektronické přílohy – přiložené DVD obsahuje úvodní animaci ke každému pracovnímu listu i všechny pracovní listy, metodiky atd. ve formátu pdf

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – dobrá
 • rejstřík pojmů – ne
 • slovníček – teorie se objevuje v metodické části, ale víc jako  součást metodických poznámek než přehledný slovníček

 

Subjektivní hodnocení:

+ podrobné rozpracování aktivit včetně kopírovatelných částí a pracovních listů

+ těm vyučujícím, kterým záleží na smysluplné práci třídní samosprávy, školního parlamentu, zvyšování občanské vybavenosti dětí atd. bude vítaným pomocníkem

+ rozdělení na dvě části

 • projektovou, která vede žáky a vyučující krok za krokem realizací vlastního projektového záměru (určeno pro práci třídy, třídní samosprávy, žákovského parlamentu, ekotýmu školy apod.) a
 • obecnou, která část obsahuje vzdělávací lekce zaměřené na porozumění demokratickým mechanismům a rozvoj osobnostně sociálních dovedností (určeno pro hodiny výchovy k občanství a pro třídnické hodiny)

- přestože je publikace členěná přehledně, potřebovala jsem se začíst a poměrně pečlivě ji prolistovat, abych do uspořádání dostatečně pronikla a byla schopná ji začít efektivně využívat

 

Náhodně z obsahu:

 • Metodika k projektu - připravovaná kritéria pro posuzování demokratické školy; Jak a kde můžete projekt POLITIA použít
 • Žákovská participace - jak zakládat žákovský parlament/radu, Co se zatím v praxi osvědčilo
 • Sebehodnocení jako nástroj sledování rozvoje klíčových kompetencí
 • Pracovní listy: Projektová část (Jaká je naše škola?; Propagujeme svůj cíl; Rozdělujeme funkce)
 • Metodika: Projektová část
 • Pracovní listy: Obecná část (Občanská společnost; Potřebujeme pravidla?; Kdo a co ovlivňuje třídu)
 • Metodika: Obecná část
 • Komiksy


Datum publikace: 1. 4. 2008

Jazyk: česky
Forma: tištěná, elektronická
Věk:
Základní školy - 2. stupeň
Střední školy


Klíčová slova

demokracie, identita, občanská společnost, odpovědnost, osobnostní rozvoj, participace, projevit názor, spolupráce