Použití násilí

Zařazeno v tématech

Typ školy: Gymnázia


Pro žáky:
2. ročník - Střední školy / Gymnázia
3. ročník - Střední školy / Gymnázia
4. ročník - Střední školy / Gymnázia

Abstrakt

V průběhu aktivity pracují žáci v malých skupinkách. Na konkrétních příkladech se snaží posoudit, zda je použití násilí akceptovatelné, resp. do jaké míry je akceptovatelné. 

Pomůcky

Pracovní materiál pro žáky „Použití násilí“ (viz příloha) – pro každou skupinu jeden případ na kartičce či proužku papíru

Vlastní formulace cílů

Žáci posoudí, do jaké míry může být násilí akceptováno.

Časový rozsah
2x 45 min
Popis uč. jednotky

Aktivita: „Je použití násilí přijatelné?“      

Průběh:

Třída je rozdělena do skupinek po čtyřech až pěti žácích. K dispozici jsou 4 případy (v pracovním materiálu pro žáky „Použití násilí“). Jsou-li vytvořeny více než čtyři skupiny, učitel si může připravit další případy nebo více skupin obdrží tentýž případ, což může být vhodným krokem pro porovnání názorů žáků.

Žáci mají za úkol ve skupinách diskutovat nad předloženým případem na základě doprovodných otázek. Podstatou diskuse je, „do jaké míry“ může být násilí akceptováno. Učitel sám zvolí formu výstupu. Důležité je uvědomit si, že diskuse v případě této aktivity může být velmi náročná.

 

Poznámky pro učitele – lekce je náročná na přípravu!: pravděpodobně bude těžké zvládnout všechny případy v rámci naplánovaného času, učitel se také může rozhodnout tak, že zadá jen dva případy do skupin, nebo přidá více času. Celá aktivita je náročná na přípravu učitele, musí promyslet dané případy, popřípadě se seznámit s legislativou v konkrétní oblasti, například případ 3, tj. násilí v rodině. Další informace nalezne také v pracovním materiálu pro učitele v příloze této lekce, materiál se týká Mezinárodního humanitárního práva (spec. případ 2 v pracovním materiálu pro žáky).

 

Závěr a reflexe: závěrem bude pravděpodobně samotná diskuse nad tématem, záleží na tom, jaké výstupy učitel zvolí a kterému ze čtyř případů uvedených v pracovním materiálu pro žáky se bude chtít nejvíce věnovat (případy jsou různorodé z hlediska legislativy). Například případ 2 = uplatnění mezinárodního humanitárního práva, případ 3 = domácí násilí atd. Lekce v zásadě nabízí materiál do diskusí v rozsáhlejších tématech.

 

Rozšíření: žáci mají možnost uvážit vlastní tendence k agresivnímu chování (v jakých situacích, s jakou motivací. Dále mohou uvažovat o vlastním chování v souvislosti s agresivním chováním jiných lidí v prostředí, ve kterém žijí – lze také využít případů 3 a 4 uvedených v této lekci). V lekci lze také diskutovat téma mír v protikladu k agresi a násilí (motivační pracovní materiál pro učitele na téma mír v příloze).

Hodnocení

závěrečná diskuse


Klíčová slova

osobnostní rozvoj, právoPřiložené soubory:
COV_Pouziti_nasili.doc  
COV_Pouziti_nasili_Material_pro_ucitele.doc  
COV_Mir.doc  Autor: Martina Röhlichová, COV, podle příručky Rady Evropy "Učení demokracii - Svazek III"


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek

Ještě nikdo nevložil žádný příspěvek, buďte první.