Práce s hrou: Pro profesionály

Práce s hrou: Pro profesionály Správně a promyšleně podaná hra má velice rozsáhlý potenciál – může se stát základním prostředkem komunikace mezi učitelem a studenty, základním impulsem pro změnu fungování skupiny, osobnostního potenciálu jednotlivce či míry jeho porozumění určitému problému. Publikace se zabývá hrou právě v tomto smyslu. Přináší konkrétní příklady, scénáře projektů či sekvence aktivit, jež jsou určeny pro snadnou aplikaci v praxi.

Dostupnost fyzicky, cena:

 • Vydala Grada, autor Jan Činčera, 159 Kč

 

Dostupnost elektronicky:

 • ne

 

Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti
   • Člověk a společnost
   • Člověk a jeho svět
   • Umění a kultura
 • průřezová témata
   • Osobnostní a sociální výchova
   • Environmentální výchova

 

Metody a formy výuky:

 • hra
 • prožitková pedagogika
 • konstruktivismus a kritické myšlení
 • skupinová práce
 • dramatická výchova
 • projekty
 • třífázový model učení
 • diskuze

 

Metodická podpora:

 • dobrá – popisuje a porovnává metodické rámce pro práci s hrou

 

Časová náročnost aktivit:

 • publikace nenabízí konkrétní návody, je spíše metodickou příručkou, která pomáhá je sestavovat a realizovat ve výuce

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – neobsahuje
 • kopírovatelné přílohy – neobsahuje
 • elektronické přílohy – neobsahuje

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – dobrá
 • rejstřík pojmů – ne
 • slovníček – ano

 

Subjektivní hodnocení

+ tato kniha nenabízí konkrétní metodiky a hry, ale obecné návody pro jejich sestavení a realizaci

+ věnuje se hře ze všech úhlů pohledu

+ publikace ukazuje, jak sestavit vhodnou metodiku

+ kniha představuje v obecné rovině celistvé projekty a samostatné aktivity

- přestože autor používá příklady realizovaných projektů, je pojetí knihy teoretické a ne vždy čtivé

  

Náhodně z obsahu:

 • Co je hra
 • Výchova jako komunikace, hra jako znak
 • Prožitková pedagogika
 • Holistický přístup
 • Programy Výchovy o Zemi
 • Systémový model
 • Práce s hrou podle cyklu učení prožitkem


Datum publikace: 17. 4. 2007

Jazyk: česky
Forma: tištěná
Věk:
Základní školy - 2. stupeň
Střední školy
Vzdělávání dospělých


Klíčová slova

osobnostní rozvoj, spolupráce