Pracovní texty pro hodiny občanské výchovy - 6

Pracovní texty pro hodiny občanské výchovy - 6 Příručka obsahující pracovní texty, úkoly a cvičení zaměřené na zpestření výuky při tematickém pojetí výchovy k občanství blízkém dřívějším osnovám občanské výchovy.

Dostupnost fyzicky, cena: 

 • vydalo nakladatelství Fortuna, autorka Danuše Hořejšová, cena 49 Kč

Dostupnost elektronicky:

 • ne

 

Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti
   • Člověk a společnost
 • průřezová témata
   • Osobnostní a sociální výchova
   • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

 

Metody a formy výuky:

 • samostatná práce
 • skupinová práce
 • diskuze
 • kvíz
 • práce s textem
 • soutěž

 

Metodická podpora:  

 • malá – ale cvičení nejsou na zadání a vyhodnocení náročná

 

Časová náročnost aktivit:

 • 5 – 45 minut

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – příručka, psací potřeby
 • kopírovatelné přílohy - neobsahuje (cvičení nejsou graficky připravena na kopírování)
 • elektronické přílohy – neobsahuje

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – průměrná
 • rejstřík pojmů – neobsahuje
 • slovníček – neobsahuje

 

Subjektivní hodnocení:

+ přestože jsou některá cvičení neaktuální (např. měna Kčs), mohou sloužit jako velmi dobrý zdroj nápadů na rychlá zpestření hodiny a ke zvýšení aktivizace žáků ve třídě

- grafické zpracování zaostává za současnými nároky a možnostmi

 

Náhodně z obsahu:

 • K cyklu roku (Rok, Čas)
 • Domov a rodina (Spoření – rozpočet – hospodaření, Lidská setkání, Test slušnosti)
 • Naše vlast (Kdo nás proslavil, Jazyk mateřský)
 • Obec, region, země (Náš kraj, naše země, hlavní město Praha, Ekologie – Test ohleduplnosti a ústy k přírodě)
 • Příklady her


Datum publikace: 1. 4. 1993

Jazyk: česky
Forma: tištěná
Věk:
Základní školy - 2. stupeň


Klíčová slova

identita, lokální dimenze