Pracovní texty pro hodiny občanské výchovy - 7

Pracovní texty pro hodiny občanské výchovy - 7 Příručka obsahující pracovní texty, úkoly a cvičení zaměřené na zpestření výuky při tematickém pojetí výchovy k občanství blízkém dřívější občanské výchově.

Dostupnost fyzicky, cena:

 • Vydalo nakladatelství Fortuna, autorka Danuše Hořejšová, cena 49 Kč

 

Dostupnost elektronicky:

 • ne

 

Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti
   • Člověk a společnost
 • průřezová témata
   • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

 

Metody a formy výuky:

 • samostatná práce
 • skupinová práce
 • diskuze
 • kvíz
 • práce s textem
 • soutěž

 

Metodická podpora:

 • malá – ale cvičení nejsou na zadání a vyhodnocení náročná

 

Časová náročnost aktivit:

 • 5 – 45 minut

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – příručka, psací potřeby
 • kopírovatelné přílohy – neobsahuje
 • elektronické přílohy – neobsahuje

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – průměrná
 • rejstřík pojmů – neobsahuje
 • slovníček – ano, na konci publikace

 

Subjektivní hodnocení:

+ přes malý rozsah knihy množství textů, doplňovaček a zjednodušených obrázků, které mohou oživit vyučovací hodiny

- grafické zpracování zaostává za současnými nároky a možnostmi

 

Náhodně z obsahu:

 • Rodina, národ, vlast
 • Přírodní bohatství a jeho ochrana
 • Kultura a její rozvíjení
 • Stát a právo
 • Hry a náměty pro dramatizaci


Datum publikace: 1. 4. 1994

Jazyk: česky
Forma: tištěná
Věk:
Základní školy - 2. stupeň


Klíčová slova

identita, občanská společnost