Praktické využití aktivizačních metod ve výuce

Praktické využití aktivizačních metod ve výuce Kniha se zabývá aktivizačními metodami popsanými nejen z teoretického hlediska. Jsou v ní příklady z praxe, praktické návody a doporučení k realizaci jednotlivých metod. Je možné ji nazvat „učitelskou příručkou“ podporující proces zavádění a využívání aktivizačních metod na školách všech stupňů v České republice.

Dostupnost fyzicky, cena:

 • Vydalo nakladatelství Barrister & Principal, autoři Tomáš Kotrba a Lubor Lacina, cena 225 Kč

 

Dostupnost elektronicky:

 • ne

 

Návaznost na RVP:

 • vzdělávací oblasti
   • Člověk společnost
   • člověk a jeho svět
 • průřezová témata
   • Osobnostní a sociální výchova

 

Metody a formy výuky:

 • problémové vyučování
 • hry
 • diskuze
 • simulační metody
 • inscenační metody
 • projekty

 

Metodická podpora:

 • velmi dobrá – celá publikace je metodickou příručkou

 

Časová náročnost aktivit:

 • většinou interval 5 – 45 minut

 

Náročnost na přípravu:

 • pomůcky – závisí na zvolené aktivizační metodě
 • kopírovatelné přílohy– neobsahuje
 • elektronické přílohy – neobsahuje

 

Přehlednost:

 • struktura a grafická úprava textu – průměrná
 • rejstřík pojmů– obsahuje
 • slovníček – pojmy jsou vysvětlené v textu

 

Subjektivní hodnocení:

+ rozebrání aktivizačních metod z různých úhlů pohledu – od cílů, přes možné problémy, možnosti rozdělení studentů, praktické rady...

+ všechny výše vypsané metody se dělí do dílčích specifických možností

+ ucelený soubor aktivizačních metod

+ publikaci lze doporučit začínajícm učitelům, kteří chtějí ve své výuce používat aktivizační metody

 

Náhodně z obsahu:

 • Přístup a vztah učitele k výuce
 • Přístup a vztah žáka k předmětu, k učiteli a k novým metodám výuky
 • Zásady dobré prezentace, prezentační techniky
 • Aktivizační metody
 • Návrh bodového systému pro potřeby střední školy ...


Datum publikace: 1. 4. 2010

Jazyk: česky
Forma: tištěná
Věk:
Střední školy
Vzdělávání dospělých


Klíčová slova

osobnostní rozvoj