Předsudky a stereotypy

Zařazeno v tématech

Typ školy: Základní vzdělávání


Pro žáky:
8. ročník - Základní školy
9. ročník - Základní školy

Abstrakt

V průběhu lekce žáci pochopí pojmy stereotypy a předsudky. Aktivitu této lekce lze navázat na lekci „Jak nás vidí ostatní“, žáci tak aplikují na obecnou úroveň poznatky o tom, jak jsou lidé chápáni na individuální úrovni. Sledují, jak jsou posuzovány různé větší skupiny, náboženské komunity, etnika apod.

Pomůcky

Archy papíru, značkovače.

Vlastní formulace cílů
 • Žáci vysvětlí, v čem mohou být předsudky nebezpečné, a uvedou konkrétní příklady stereotypu a předsudku.
 • Žáci objasní vzájemnou provázanost stereotypů a předsudků.
 • Žáci popíší, jak mohou stereotypy a předsudky vést ke zjednodušenému pohledu a následně k nespravedlivému nahlížení na určitou skupinu.
Časový rozsah
1x 45 min
Popis uč. jednotky

Aktivita: „Předsudky a stereotypy“

Průběh:

 • Učitel připraví a přednese úvodní slovo na téma předsudky a stereotypy (lze využít podpůrného materiálu pro učitele v příloze lekce "Jak nás vidí ostatní"), pomůže žákům pochopit rozdíl mezi stereotypy a předsudky. Učitel může využít zkušeností z lekce „Jak nás vidí ostatní“, pokud tuto s žáky realizoval.
 • Žáci se rozdělí do menších skupinek. Cílem práce bude vytvořit popis společenských skupin, které učitel zadá. Například:

o       chlapci a dívky

o       profese

o       etnické skupiny

o       země

o       kontinenty

 • Učitel žáky upozorní, že není podstatou, aby sepisovali své osobní názory, ale prioritním úkolem je představit si, vžít se do situace, jak by příslušnou společenskou skupinu popsala společnost, média, sousedé. Skupinová práce by měla trvat cca 15 minut, ale záleží na celkovém kontextu.
 • Učitel věnuje pozornost zadání společenských skupin, které budou popisovány, uváží, zda mohou vzniknout diskuse či spory, které by se mohly vymknout kontrole.
 • Každá skupina si určí mluvčího, který bude přednášet výsledky práce skupiny celé třídě a to například na základě těchto kritérií:

1.      představení skupiny tj. o kterou společenskou skupinu se jedná

2.      stereotypy, kterými může býti popisována

3.      předsudky, se kterými může býti spojována

4.      naše domněnky, proč se objevují konkrétní předsudky či stereotypy ve vztahu k určité skupině

5.      naše názory, včetně možných rozdílných názorů

Závěr a reflexe:

Učitel shrne aktivitu, zopakuje pojmy předsudek a stereotyp. Ponechá prostor žákům, aby se k proběhlé aktivitě vyjádřili. Lze využít motivačních otázek:

 • Které druhy předsudků jsou nejběžnější?
 • Kdy může být předsudek škodlivý?
 • Kde jste vy osobně měli možnost setkat se s různými stereotypy v chování lidí?
 • Jak nám může stereotypní chování pomáhat?
 • Jak může být stereotypní chování škodlivé těm, vůči kterým je uplatňováno?

 Učitel může zadat žákům samostatnou písemnou reflexi na toto téma.

Hodnocení
 • Prezentace práce žáků ve skupinách
 • Samostatná písemná reflexe každého žáka

Klíčová slova

interkulturalita, osobnostní rozvoj

Autor: Martina Röhlichová, COV, podle příručky Rady Evropy "Učení demokracii - Svazek III"


Diskuze:


Opiště kód z obrázku Captcha Image Načíst nový obrázek
 • Jméno

  Jméno

  Daniela

  29. 11. 2023 / 21:14 1701288843